DISKCOPY: Kopioi yhden levykkeen sisällön toiselle levykkeelle.


... Esimerkit komennosta "DISKCOPY"
... "DISKCOPY" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "DISKCOPY"-komennolle

Komento: "DISKCOPY" on päällä Windows 11, 10, .. ei saatavilla

Esimerkit komennosta "DISKCOPY"

The`DISKCOPY`Windowsin komentokehotteessa olevaa komentoa käytetään levykkeen sisällön kopioimiseen toiselle. Huomaa, että levykeasemat ja levykkeet ovat nyt vanhentuneita tekniikoita, eikä niitä enää ole useimmissa nykyaikaisissa tietokoneissa. Tässä kuitenkin muutamia esimerkkejä: Esimerkki 1: Kopioi levyke:

DISKCOPY A: B:

Kuvaus: Tämä komento kopioi asemassa A: olevan levykkeen sisällön asemassa B: olevalle levykkeelle. Sinua saatetaan pyytää vaihtamaan levyjä kopiointiprosessin edetessä. Esimerkki 2: Kopioi levy ja ohita virheet:

DISKCOPY A: B: /V

Kuvaus: Tässä suoritetaan kopiointitoiminto ja komento ohittaa vahvistusvirheet. Esimerkki 3: Kopioi levy ja näytä tila:

DISKCOPY A: B: /S

Kuvaus: Tämä komento näyttää kopioinnin tilan prosessin aikana. Esimerkki 4: Kopioi levykkeen sisältö toiselle levykkeelle siirtämällä vain tietyt tiedostot:

DISKCOPY A: B: /S /V /M *.txt

Kuvaus: Tässä asemassa A: olevan levykkeen sisältö kopioidaan asemassa B: olevalle levykkeelle. Vaihtoehdot`/S`ja`/V`näytä kopioinnin tila ja ohita vahvistusvirheet. Vaihtoehto`/M`voit valita tietyt tiedostotyypit (tässä tapauksessa TXT-tiedostot). Esimerkki 5: Näytä ohje:

DISKCOPY /?

Kuvaus: Tämä komento näyttää ohjeita ja tietoja sovelluksen käytettävissä olevista vaihtoehdoista`DISKCOPY`-komento. Kuten aiemmin mainittiin, on tärkeää huomata, että levykeasemat ja levykkeet ovat harvinaisia ​​nykyaikaisissa tietokoneissa. Useimmissa tapauksissa tiedonsiirtoon ja varmuuskopiointiin käytetään nykyään kehittyneempiä tekniikoita, kuten USB-muistitikkuja, ulkoisia kiintolevyjä tai pilvitallennuspalveluita. Jos työskentelet vanhojen levykkeiden kanssa, ota huomioon niiden rajallinen luotettavuus ja käyttöikä, ja on suositeltavaa siirtää tiedot nykyaikaisempaan tietovälineeseen.

"DISKCOPY" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Kopioi levykkeen sisällön toiselle levykkeelle.

DISKCOPY [asema1: [asema2:]] [/V]

/V Varmistaa, että tiedot kopioituvat oikein.

Levykkeiden on oltava samaa tyyppiä.
Voit antaa saman levyaseman kohtiin asema1 ja asema2.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "DISKCOPY"-komennolle

Kun käytät`DISKCOPY`-komento Windowsin komentokehotteessa, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Levekeasemat: Varmista, että levykeasemat on kytketty oikein ja toimivat. Varmista, että käytät oikeita asemakirjaimia (A: ja B:). 2. Tyhjä levy: Kohdelevyn (asema B:) on oltava tyhjä tai alustettu, koska`DISKCOPY`komento korvaa kohdelevyn koko sisällön. 3. Levykkeiden vaihtaminen: Sinua saatetaan pyytää vaihtamaan levykkeet kopioinnin aikana. Varmista, että teet tämän ajoissa jatkaaksesi kopiointiprosessia. 4. Varmennus: `DISKCOPY`Oletusarvoisesti komento suorittaa tarkistuksen varmistaakseen, että tiedot kopioitiin oikein. Voit vahvistaa vaihtoehdolla`/V`aktivoida tai poistaa käytöstä.

DISKCOPY A: B: /V

5. Ohita virheet: vaihtoehdolla`/N`voit ohittaa vahvistusvirheet ja jatkaa kopiointia.

DISKCOPY A: B: /N

6. Kopioi edistymispalkin kanssa: Vaihtoehto`/S`näyttää kopioinnin tilan prosessin aikana.

DISKCOPY A: B: /S

7. Tiedostotyyppien valitseminen: Voit valita kopioitavat tiedostotyypit. Esimerkiksi seuraava komento kopioi vain TXT-tiedostoja.

DISKCOPY A: B: /M *.txt

8. Näytä ohje: Jos tarvitset lisätietoja käytettävissä olevista vaihtoehdoista, käytä komentoa:

DISKCOPY /?

9. Tietojen varmuuskopiointi: Huomaa, että levykkeet ovat vanhentuneita tallennusvälineitä ja niiden luotettavuus saattaa heikentyä ajan myötä. On suositeltavaa siirtää tärkeät tiedot nykyaikaisempaan tietovälineeseen tietojen häviämisen välttämiseksi. 10. Uudempia vaihtoehtoja: Koska levykeasemat ja levykkeet ovat nykyään harvinaisia, kannattaa harkita nykyaikaisempien menetelmien ja tekniikoiden käyttöä tiedonsiirtoon ja varmuuskopiointiin, kuten USB-muistitikkuihin, ulkoisiin kiintolevyihin tai pilvitallennuspalveluihin.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento DISKCOPY - Kopioi yhden levykkeen sisällön toiselle levykkeelle.

HTTP: ... console/fi/023.htm
0.108
16568

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

How can i find and open the program directory in Windows 8.1/10? (location, file, path)

Perl Strato Web Hosting funktioniert nicht, was mache ich falsch!

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

Gibt es beim Auslesen der Bilder Probleme mit bestimmten Bildformaten?(0)