Komento ECHO - Näyttää viestejä tai aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ECHO
Näyttää sanomat, aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [sanoma]

ECHO ilman parametreja näyttää nykyisen kaiutusasetuksen.



C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Päättää ympäristön paikallisen muuttamisen
komentojonotiedostossa.
ENDLOCAL-komennon jälkeiset ympäristömuutokset
eivät ole paikallisia komentojonotiedostolle. Aiempia asetuksia
ei
palauteta komentojonotiedoston lopettamisen jälkeen.

ENDLOCAL

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, ENDLOCAL-komento muuttuu
seuraavasti:

Jos vastaava SETLOCAL-komento kytkee komentolaajennukset käyttöön
tai pois
käyttäen ENABLEEXTENSIONS- tai DISABLEEXTENSIONS-valitsimia,
komentolaajennusten tila palautuu ENLOCAL-komennon jälkeen
siihen, mikä se oli ennen SETLOCAL-komentoa.



C:\WINDOWS>HELP ERASE
Poistaa yhden tai useampia tiedostoja.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]määritteet]]
[[asema:][polku]tiedostonimi
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]määritteet]]
[[asema:][polku]tiedostonimi

[asema:][polku]tiedostonimi
Määrittää poistettavat tiedostot. Voit määrittää
useita
tiedostoja käyttämällä yleismerkkejä.
/P Pyytää vahvistusta ennen kunkin tiedoston
poistamista.
/F Poistaa myös vain luku -tiedostot.
/S Poistaa määritetyt tiedostot kaikista
alikansioista.
/Q Hiljainen tila, ei vahvistusta yleismerkkejä
käytettäessä
/A Valitsee poistettavat tiedostot määritteiden
perusteella
määritteet R Vain luku -tiedostot S
Järjestelmätiedostot
H Piilotiedostot A Arkistointivalmiit
tiedostot
I Indeksoimattomat tiedostot L
Uudelleenjäsennyskohdat
- Negatiivinen etuliite; "ei"

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, DEL ja ERASE muuttuvat
seuraavasti:

/S -valitsimen esitystapa muuttuu käänteiseksi. Se näyttää
tiedostot jotka poistettiin, ei tiedostoja joita ei löydetty.




GOTO : HELP EXIT








Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Komento ECHO - Näyttää viestejä tai aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.

HTTP: ... console/fi/025.htm
0.234
17710

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

Wo ist bei Windows-7 der Windows Messenger?

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Bei Windows 7 fehlt der Status der Aktivierung. Kann man den anzeigen?

 /

Mouse Cursor Hide Disable and Options via the Windows taskbar!

 /

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

Öffnen, Schließen Laufwerk Auswerfen über den Info-Bereich Bereich der Taskleiste!

 /

Windows-10  Probleme bei Favoriten und Desktop-Verknüpfungen!

 /