ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GOTO
Ohjaa CMD.EXE:n nimetylle riville komentojono-ohjelmassa.

GOTO nimi

nimi Määrittää tekstin, jota käytetään komentojono-
ohjelmassa nimenä.

Nimi kirjoitetaan omalle rivilleen ja aloitetaan
kaksoispisteellä.

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, GOTO-komento muuttuu
seuraavasti:

GOTO-komento hyväksyy kohdemerkin :EOF joka siirtää tiedosto-
osoittimen
komentojonotiedoston loppuun. Tämän avulla voidaan helposti
poistua komentojonotiedostosta määrittämättä nimeä. Lisätietoja
hyödyllisistä CALL-komennon laajennuksista, jotka käyttävät tätä
ominaisuutta, komennolla CALL /?.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
GRAFTABL ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>HELP HELP
Antaa ohjeita Windows-komennoista.

HELP [komento]

komento Näyttää määritetyn komennon ohjeen.
GOTO : HELP IF

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento GOTO - Ohjaa Windowsin komentotulkin nimetylle riville komentojono-ohjelmassa.

HTTP: ... console/fi/035.htm
0.296
18282

Registrieren Sie * .qdr für den benutzerdefinierten Start von Quad-Explorer!

 /

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Let Start Sleep Mode Blocking with Windows!

 /

To change the path in the address bar or edit, copy, paste!

 /

Weitere To-Tray Windows Infobereich Erweiterungen!

 /

Wrong detection of CPU manufacturers and series i5, i9, why?

 /

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

Windows Ordner, oder Laufwerke auf Veränderungen überwachen!

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

Edit Q-Dir *.qdr file for a custom start of the quad file explorer!

 /

Is a silent and portable installation of Folder Printout Tool possible?

 /