MODE: Määrittää järjestelmälaitteen asetukset.


... Esimerkit komennosta "MODE"
... "MODE" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "MODE"-komennolle

Komento: "MODE" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "MODE"

The`MODE`Windowsin komentokehotteessa olevaa komentoa käytetään järjestelmän laitteiden ja asetusten määrittämiseen. Tässä on joitain esimerkkejä käytöstä`MODE`-Komento: Esimerkki 1: Näytä COM-portin asetukset:

MODE COM1

Kuvaus: Näyttää COM1-portin nykyiset asetukset, kuten siirtonopeuden, pariteetin ja databitit. Esimerkki 2: Muuta COM-portin asetuksia:

MODE COM2:9600,N,8,1

Kuvaus: Muuttaa COM2-portin asetukset baudinopeudeksi 9600, ei pariteettia, 8 databittiä ja 1 stop-bitti. Esimerkki 3: Näytä LPT-portin asetukset:

MODE LPT1

Kuvaus: Näyttää LPT1-portin nykyiset asetukset, kuten tulostintilan ja paperikoon. Esimerkki 4: Muuta LPT-portin asetuksia:

MODE LPT2:COMPAT

Kuvaus: Muuttaa LPT2-portin asetukset yhteensopivuustilaan. Esimerkki 5: Ota sarjahiiri käyttöön/poista käytöstä:

MODE COM1: BAUD=1200 PARITY=N DATA=8 STOP=1

Kuvaus: Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sarjahiiren COM1-portissa asettamalla baudinopeuden, pariteetin, databitit ja pysäytysbitit. Esimerkki 6: Aktiivisten yhteyksien näyttö:

MODE

Kuvaus: Näyttää luettelon aktiivisista laitteista ja niiden asetuksista. Esimerkki 7: Koodisivun muuttaminen:

MODE CON CP PREP=((850) CON)

Kuvaus: Muuttaa konsolin koodisivun asettelun arvoon 850. Huomaa, että tarkat vaihtoehdot ja niiden saatavuus voivat vaihdella Windows-version mukaan. On suositeltavaa hakea apua`MODE`-komento tarkistaaksesi Windows-versiosi asetukset. Voit näyttää ohjeen käyttämällä seuraavaa komentoa:

MODE /?

Käyttö`MODE`vaatii yleensä järjestelmänvalvojan oikeuksia, varsinkin kun on kyse porttiasetusten tai vastaavien kokoonpanojen muuttamisesta.

"MODE" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Määrittää järjestelmälaitekokoonpanon.

Sarjaportti: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] 
[STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off] 
[odsr=on|off]
[octs=on|off] 
[dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg] 
[idsr=on|off]

Laitteen tila: MODE [laite] [/STATUS]

Tulostuksen uud.ohjaus: MODE LPTn[:]=COMm[:]

Koodisivun valinta: MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Koodisivun tila: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Näyttötila: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Kirjoitusnopeus: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

Tärkeää tietoa, vinkkejä "MODE"-komennolle

Kun käytät`MODE`-komento Windowsin komentokehotteessa, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Järjestelmänvalvojan oikeudet: Monet`MODE`-Komennot edellyttävät järjestelmänvalvojan oikeuksia, erityisesti käytettäessä järjestelmän laitteita tai asetuksia. Varmista, että käytät komentokehotetta järjestelmänvalvojana, jos haluat muuttaa asetuksia, jotka edellyttävät järjestelmänvalvojan oikeuksia. 2. Windows-versio: Käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden toiminnot voivat vaihdella Windows-version mukaan. On tärkeää varmistaa, että tietty Windows-versio tukee haluamiasi vaihtoehtoja. Voit tarkistaa tämän käyttämällä apua`MODE /?`sinä soitat. 3. COM-portin asetukset: Kun muutat COM-portin asetuksia, sinun on varmistettava, että valitsemasi asetukset vastaavat laitteesi tai sovelluksesi tarpeita. Tämä sisältää parametrit, kuten siirtonopeus, pariteetti, databitit ja stop-bitit. 4. LPT-portin asetukset: Kuten COM-porteissa, LPT-portin asetusten muutoksissa on otettava huomioon tulostimesi tai muiden liitettyjen laitteiden tarpeet. 5. Koodisivun muutokset: Koodisivun muuttaminen vaikuttaa tapaan, jolla merkit näytetään komentokehotteessa. Varmista, että valitsemasi koodisivu vastaa sovelluksesi kieli- tai merkkivaatimuksia. 6. Vakiohiiren ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä: `MODE`komentoa voidaan käyttää myös sarjahiirten käyttöön tai poistamiseen. Huomaa, että tällä ei ehkä ole merkitystä nykyaikaisissa järjestelmissä, koska sarjahiiret eivät ole enää laajassa käytössä. 7. Yleinen syntaksi: Yleinen syntaksi`MODE`komento on`MODE [Gerät] [Einstellungen]`. Tarkka syntaksi ja käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella. Voit tarkistaa Windows-versiosi asetukset käyttämällä komentoa`MODE /?`. 8. Turvallisuus: Asetusten muuttamisessa tulee olla varovainen, erityisesti järjestelmätasolla. Varmista, että ymmärrät muutosten vaikutukset äläkä muuta turvallisuuteen liittyviä asetuksia ilman syytä. 9. Testaa: Ennen kuin teet laajoja muutoksia`MODE`-komentoa, on suositeltavaa ensin tarkistaa muutokset testiympäristössä, jotta vältytään ei-toivotuilta vaikutuksilta järjestelmään. 10. Dokumentaatio: Jos haluat`MODE`komentosarjoissa tai asetustiedostoissa on tärkeää dokumentoida vaihtoehdot ja muutokset, joita käytetään ylläpidettävyyden ja ymmärtämisen helpottamiseksi. Käyttö`MODE`vaatii tietyn tason ymmärrystä tietyistä määrityksistä, jotka haluat tehdä, sekä varovaisuutta mahdollisista vaikutuksista järjestelmääsi.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento MODE - Määrittää järjestelmälaitteen asetukset.

HTTP: ... console/fi/042.htm
0.108
14281

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

Can you download Chrome for Windows 10!

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

Turn off Windows 8.1 and 10 auto turn off, sleep, ... ?

Automatisches Wiederholen von YouTube-Videos als Schleife!

Can I find Windows 8:! On-Screen Keyboard, (10, open, start, run, osk.exe)?(0)