ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MOVE
Siirtää tiedostot ja nimeää tiedostot ja hakemistot uudelleen.

Tiedostojen siirtäminen:
MOVE [/Y | /-Y] [asema:][polku]tiedostonimi1[,...] kohde

Hakemiston nimeäminen uudelleen:
MOVE [/Y | /-Y] [asema:][polku]tiedostonimi1 tiedostonimi2

[asema:][polku]tiedostonimi1 Määrittää siirrettävien
tiedostojen nimet ja sijainnit.
kohde Määrittää tiedoston uuden sijainnin.
Sijainti
voi sisältää aseman kirjaimen ja
kaksoispisteen,
hakemiston nimen tai niiden
yhdistelmän. Jos siirrät
vain yhden tiedoston, voit sisällyttää
myös
tiedostonimen, jos haluat nimetä
tiedoston uudelleen
sitä siirrettäessä.
[asema:][polku]haknimi1 Määrittää uudelleennimettävän
hakemiston.
haknimi2 Määrittää hakemiston uuden nimen.

/Y Vahvistuskehotusta ei näytetä
korvattaessa
aiempaa kohdetiedostoa.
/-Y Näytetään vahvistuskehote korvattaessa
aiempaa kohdetiedostoa.

/Y-valitsin on käytössä COPYCMD-ympäristömuuttujan kanssa.
Tämä voidaan korvata komentorivin /-Y-valitsimella.
Vahvistuskehotukset
näytetään oletusarvoisesti korvauksien yhteydessä, ellei MOVE-
komentoa
suoriteta komentojonosarjasta.C:\WINDOWS>HELP PATH
Näyttää tai asettaa hakupolun suoritettaville tiedostoille.

PATH [[asema:]polku[;...][;%PATH%]
PATH ;

Tyhjennä kaikki hakupolkuasetukset ja ohjaa CMD.EXE etsimään
vain nykyisestä kansiosta kirjoittamalla PATH ;.
PATH ilman parametreja näyttää nykyisen polun.
Merkkijonon %PATH% sisällyttäminen uuteen polkuasetukseen liittää
vanhan
polun uuteen polkuasetukseen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Keskeyttää komentojono-ohjelman suorituksen ja näyttää sanoman
Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä . . .GOTO : HELP POPD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento MOVE - Siirtää tiedostoja kansiosta toiseen kansioon.

HTTP: ... console/fi/044.htm
0.233
14335

Unterschied Laufwerke und Festplatte?

 /

Command line and shut down the computer!

 /

What are CPU threads?

 /

What is a laser function?

 /

Help after Windows 10 crash, the nice big mouse cursor is no longer there, gone?

 /

Zwischen den Registerkarten im Win 8.1 Internet Explorer Start-App, oder Metro-App wechseln?

 /

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Can I add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10, 11)?

 /

Split, format, shrink new hard drive step by step ...!

 /

Autocomplete Einträge löschen, die nicht mehr benötigt werden in Explorer-Ansicht?

 /

CD aus dem Laufwerk auswerfen, Problemlösung Desktopverknüpfung!

 /

Why can't I align / docking the Windows 11 taskbar: left, right?

 /