REPLACE: Korvaa tiedostoja.


... Esimerkit komennosta "REPLACE"
... "REPLACE" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "REPLACE"-komennolle

Komento: "REPLACE" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "REPLACE"

Tässä on esimerkkejä REPLACEsta selkeillä ja säännöllisillä kuvauksilla: Esimerkki 1: Yksinkertainen tiedoston vaihto vahvistuksella:

REPLACE C:\lähde\esimerkki.txt D:\Päämäärä /P

Tämä esimerkki korvaa tiedoston`esimerkki.txt`sisään`C:\lähde`hakemistossa olevan tiedoston kautta`D:\Päämäärä`. Vaihtoehto`/P`pyytää vahvistusta ennen vaihtamista. --- Esimerkki 2: Korvaa vanhojen tiedostojen päivityksellä:

REPLACE C:\lähde\*.txt D:\Päämäärä /U

Täällä kaikki tekevät`.txt`tiedostot`C:\lähde`hakemistoon`D:\Päämäärä`kopioidaan, mutta vain jos ne ovat uudempia kuin kohdehakemistossa olevat tiedostot. --- Esimerkki 3: Korvaa alihakemistoilla:

REPLACE C:\lähde\*.* D:\Päämäärä /S

Tämä esimerkki kopioi kaikki tiedostot ja alihakemistot`C:\lähde`hakemistoon`D:\Päämäärä`, mukaan lukien kaikki alihakemistot. --- Esimerkki 4: Uusien tiedostojen lisääminen kohdehakemistoon:

REPLACE C:\lähde\*.txt D:\Päämäärä /A

Kaikki uudet ovat täällä`.txt`tiedostot`C:\lähde`hakemistoon`D:\Päämäärä`lisätty korvaamatta olemassa olevia tiedostoja. Huomaa, että`REPLACE`komento ei ehkä ole saatavilla uudemmissa Windowsin versioissa, ja nykyaikaisempia lähestymistapoja, kuten PowerShellia tai ulkoisia työkaluja, voidaan suositella edistyneempiin tarpeisiin. --- Esimerkki 5: Tekstin korvaaminen tiedostossa BATCH-komentosarjalla:

@ECHO OFF
SET "tiedosto=polku\to\tiedosto.txt"
SET "Hae tekstiä=vanhaa tekstiä"
SET "Korvaava teksti=uutta tekstiä"

SET "temp_file=%TEMP%\tempfile.txt"

REM Etsi hakuteksti ja korvaa se korvaavalla tekstillä
FIND /V "%Hae tekstiä%" < "%tiedosto%" > "%temp_file%"
ECHO %Korvaava teksti% >> "%temp_file%"

REM Korvaa alkuperäinen tiedosto väliaikaisella tiedostolla
MOVE /Y "%temp_file%" "%tiedosto%"

ECHO Vaihto suoritettu.

Kuvaus: Tämä BATCH-komentosarja etsii määritetystä tiedostosta (`tiedosto`) tietyn tekstin jälkeen (`Hae tekstiä`) ja korvaa sen toisella tekstillä (`Korvaava teksti`). Väliaikainen tiedosto (`temp_file`) käytetään korvaamiseen. Huomaa, että tämä menetelmä on yksinkertainen ja sopii vain tekstitiedostoille. ---- Esimerkki 6: Tekstin korvaaminen tiedostossa PowerShellillä:

# Tiedostopolku
$tiedosto = "polku\to\tiedosto.txt"

# Hakuteksti ja korvaava teksti
$Hae tekstiä = "vanhaa tekstiä"
$Korvaava teksti = "uutta tekstiä"

# Lue ja vaihda tiedoston sisältö
(Get-Content $tiedosto) -replace $Hae tekstiä, $Korvaava teksti | Set-Content $tiedosto

Write-Host "Vaihto suoritettu."

Kuvaus: Tämä PowerShell-komentosarja saavuttaa saman kuin esimerkin 5 BATCH-komentosarja lukemalla tiedoston sisällön, korvaamalla hakutekstin korvaavalla tekstillä ja kirjoittamalla sitten päivitetyn sisällön takaisin tiedostoon. PowerShell tarjoaa usein enemmän joustavuutta ja toimivuutta tekstinkäsittelyssä. ---- Esimerkki 7: PowerShell-yksirivinen tekstin korvaaminen tiedostossa:

(Get-Content -Path "polku\to\tiedosto.txt") -replace "vanhaa tekstiä", "uutta tekstiä" | Set-Content -Path "polku\to\tiedosto.txt"

Kuvaus: Tämä komentorivi toimii`Get-Content`käytetään tiedoston sisällön lukemiseen,`-replace`korvaa hakutekstin korvaavalla tekstillä ja`Set-Content`kirjoittaa päivitetyn sisällön takaisin tiedostoon. Huomaa, että tämä korvaa alkuperäisen tiedoston sisällön.

"REPLACE" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Korvaa tiedostot.

REPLACE [asema1:][polku1]tiedosto [asema2:][polku2] [/A] [/P] 
[/R] [/W]
REPLACE [asema1:][polku1]tiedosto [asema2:][polku2] [/P] [/R] 
[/S] [/W] [/U]

[asema1:][polku1]tiedostonimi Määrittää lähdetiedoston tai -
tiedostot.
[asema2:][polku2] Määrittää kansion, jonne 
tiedostot
korvataan.
/A Lisää uudet tiedostot 
kohdekansioon.
Ei voi käyttää valitsimien /S ja 
/U kanssa.
/P Pyytää vahvistuksen ennen 
tiedoston
korvaamista tai lähdetiedoston 
lisäämistä.
/R Korvaa sekä vain luku -tiedostot 
että
suojaamattomat tiedostot.
/S Korvaa tiedostot kaikissa 
kohdekansion
alikansioissa. Ei voi käyttää 
valitsimen
/A kanssa.
/W Odottaa, että levyke asetetaan 
asemaan ensin.
/U Korvaa vain tiedostot, jotka ovat 
lähde-
tiedostoja vanhempia. Ei voi 
käyttää
valitsimen /A kanssa.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "REPLACE"-komennolle

Jos sinä`REPLACE`-komento Windowsin komentorivillä, on joitakin tärkeitä näkökohtia, jotka on otettava huomioon: 1. Vain tekstitiedostoille: The`REPLACE`komento on suunniteltu korvaamaan tiedostoissa oleva teksti. Se ei sovellu binääritiedostojen käsittelyyn. 2. Ei säännöllisten lausekkeiden tukea: Toisin kuin jotkut muut komennot tai työkalut`REPLACE`ei tukea säännöllisille lausekkeille. Se korvaa vain tarkat merkkijonot. 3. Yhteensopivuus :`REPLACE`komento ei ehkä ole oletuksena käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Uudemmat Windowsin versiot saattavat suositella PowerShellin tai muiden tekstinkäsittelymenetelmien käyttöä. 4. Varmuuskopiointi: Ennen kuin teet`REPLACE`-komentoa, varsinkin kun tiedostoissa korvataan suuria määriä tekstiä, on suositeltavaa tehdä tiedostosta varmuuskopio. Tämä tarkoittaa, että voit palata alkuperäiseen sisältöön ongelmatilanteissa. 5. Valitse vaihtoehdot huolellisesti: Muista valita vaihtoehdot`REPLACE`-Komennot tulee valita huolellisesti, varsinkin kun on kyse vahvistuksista (`/P`) tai lisäämällä uusia tiedostoja (`/A`) menee. Väärät vaihtoehdot voivat johtaa ei-toivottuihin tuloksiin. 6. Tekstin koodaus :`REPLACE`komento käsittelee tekstiä ASCII-muodossa, ja siksi ongelmia voi ilmetä, jos tiedostot käyttävät Unicodea tai muita koodauksia. Tällaisissa tapauksissa PowerShell tai erilliset tekstieditorit voivat olla parempia vaihtoehtoja. 7. Rajoitettu toiminnallisuus :`REPLACE`komento on melko yksinkertainen. Jos tarvitaan monimutkaisempaa tekstinkäsittelyä, muut lähestymistavat, kuten PowerShell, Python tai ulkoiset työkalut, voivat olla sopivampia. Ennen kaikkea on tärkeää olla varovainen ja varmistaa, että komentoa käytetään vaatimusten ja tiedostorakenteen mukaisesti.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento REPLACE - Korvaa tiedostoja.

HTTP: ... console/fi/056.htm
0.092
8802

Can you download Chrome for Windows 10!

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

Turn off Windows 8.1 and 10 auto turn off, sleep, ... ?

Automatisches Wiederholen von YouTube-Videos als Schleife!

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10 / 11!

I'm having problems at installing of the CPU query Tool!(0)