ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Kytkee polkumäärityksen aseman kirjaimeen.

SUBST [asema1: [asema2:]polku]
SUBST asema1: /D

asema1: Määrittää näennäisaseman, johon polku
liitetään.
[asema2:]polku Määrittää fyysisen aseman ja polun, joka
määritetään
näennäislevyasemalle.
/D Poistaa korvatun (näennäisen) aseman.

Kun kirjoitat SUBST ilman parametreja, saat luettelon nykyisistä
näennäisasemista.C:\WINDOWS>HELP TIME
Näyttää tai asettaa järjestelmän ajan.

TIME [/T | aika]

Kirjoittamalla TIME ilman parametreja saat näkyviin nykyisen
aika-asetuksen
ja kehotteen uutta varten. Säilytä asetukset painamalla ENTER.

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, TIME-komento tukee
/T-valitsinta, jota käyttämällä komento antaa nykyisen ajan
kysymättä uutta aikaa.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Asettaa komentorivi-ikkunan otsikon.

TITLE [merkkijono]

merkkijono Määrittää otsikon komentorivi-ikkunalle.
GOTO : HELP TREE
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/fi/063.htm
0.14

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

Can I teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /