TYPE: Näyttää tekstitiedoston sisällön.


... Esimerkit komennosta "TYPE"
... "TYPE" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "TYPE"-komennolle

Komento: "TYPE" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "TYPE"

The`TYPE`Windowsin komentokehotteen komentoa käytetään tekstitiedostojen sisällön näyttämiseen näytöllä. Tässä on joitain esimerkkejä käytöstä`TYPE`-Komento: Esimerkki 1: Tekstitiedoston sisällön näyttäminen:

TYPE Esimerkki.txt

Kuvaus: Tämä komento näyttää tekstitiedoston "Example.txt" sisällön näytöllä. Esimerkki 2: Useiden tekstitiedostojen näyttäminen:

TYPE tiedosto1.txt tiedosto2.txt

Kuvaus: Tässä tekstitiedostojen "Tiedosto1.txt" ja "Tiedosto2.txt" sisältö näytetään näytöllä. Esimerkki 3: Sisällön näyttäminen uudelleenohjauksella:

TYPE Esimerkki.txt > ulostulo.txt

Kuvaus: Komento ohjaa tekstitiedoston "Example.txt" sisällön uuteen tiedostoon nimeltä "Output.txt". Esimerkki 4: sisällön näyttäminen numeroiduilla riveillä:

TYPE /N Esimerkki.txt

Kuvaus: The`/N`vaihtoehto lisää numeroituja rivejä näytettävään tekstiin. Esimerkki 5: Sisällön näyttäminen sivutetulla tulosteella:

TYPE Esimerkki.txt | MORE

Kuvaus: The`MORE`lausetta käytetään tekstin näyttämiseen sivulta, mikä voi olla hyödyllistä, jos tiedosto on erittäin pitkä. Esimerkki 6: Kaikkien nykyisen hakemiston tekstitiedostojen sisällön näyttäminen:

TYPE *.txt

Kuvaus: Komento näyttää kaikkien nykyisen hakemiston tekstitiedostojen sisällön, joiden tunniste on ".txt". Esimerkki 7: Tekstitiedoston sisällön näyttäminen erikoismerkeillä:

TYPE "Tiedosto välilyönnillä.txt"

Kuvaus: Jos tiedoston nimi sisältää välilyöntejä, polku tulee laittaa lainausmerkkeihin. On tärkeää huomata se`TYPE`käytetään pääasiassa tekstitiedostojen sisällön näyttämiseen. Se ei sovellu binääritiedostoille, kuten suoritettaville ohjelmille tai kuville. Tällaisille tiedostoille`MORE`-Komento sopii. Sinä pystyt`TYPE /?`komentokehotteessa saadaksesi apua ja luettelon käytettävissä olevista vaihtoehdoista`TYPE`näyttöön tuleva komento.

"TYPE" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Näyttää tekstitiedoston tai -tiedostojen sisällön.

TYPE [asema:][polku]tiedostonimi

Tärkeää tietoa, vinkkejä "TYPE"-komennolle

Kun käytät`TYPE`-komentoa Windowsin komentokehotteessa, on muutamia huomioitavia seikkoja: 1. Tekstitiedostot: `TYPE`on suunniteltu näyttämään tekstitiedostojen sisältö. Se toimii parhaiten tiedostoilla, jotka voidaan avata tekstieditorilla, kuten Notepadilla. Binääritiedostojen tai erikoismuotojen tuloste saattaa olla lukukelvoton. 2. Lainausmerkit tiedostonimille, joissa on välilyöntejä: Jos tiedostonimi sisältää välilyöntejä, kirjoita tiedostopolku lainausmerkkeihin varmistaaksesi, että se tulkitaan oikein. Esimerkki:

TYPE "Tiedosto välilyönnillä.txt"

3. Tehokkuusnäkökohdat: `TYPE`sopii parhaiten pienten ja keskikokoisten tekstitiedostojen katseluun. Suorituskykyongelmia voi esiintyä erittäin suurilla tiedostoilla. Tällaisissa tapauksissa sivutusohjelma, kuten`MORE`käyttää. Esimerkki:

TYPE Big_File.txt | MORE

4. Muiden näyttövaihtoehtojen vaihtoehdot:`TYPE`komento tarjoaa joitain vaihtoehtoja, kuten`/N`(numeroidut rivit),`/P`(sivu sivulta näyttö),`/W`(kääritty mainos) ja muut. Sinä pystyt`TYPE /?`nähdäksesi käytettävissä olevat vaihtoehdot. 5. Uudelleenohjaus ulostulolle: Voit ohjata tulosteen uudelleen`TYPE`uudelleenohjaa toiseen tiedostoon, jos haluat tallentaa tiedoston sisällön uuteen tiedostoon. Esimerkki:

TYPE Esimerkki.txt > Uusi tiedosto.txt

6. Tuki UTF-8:lle: `TYPE`Oletusarvoisesti näyttää tekstitiedostojen sisällön ASCII-muodossa. Jos tiedosto on UTF-8-muodossa, tulostetta ei ehkä näytetä oikein. Tässä tapauksessa voit käyttää työkalua, kuten`more`Käytä joka tukee paremmin UTF-8:aa. Esimerkki:

more < Esimerkki.txt

On tärkeää huomata se`TYPE`on tarkoitettu enemmän yksinkertaisiin näyttötarkoituksiin, eikä se tarjoa tekstieditorin edistyneitä ominaisuuksia. Edistyneempiin tehtäviin voit käyttää erikoistuneempia työkaluja tai tekstieditoreja.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento TYPE - Näyttää tekstitiedoston sisällön.

HTTP: ... console/fi/067.htm
0.155
12714

Handy Guthaben abfragen?

Der Windows Mauszeiger ist viel zu schnell, kann man es irgendwie einstellen?

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows 11, 10, ... OS?

Fastest way to switch user in Windows 10, 11 without log-off?

Microsoft Surface Pro sound card defective, what can I do?

Müssen 32 Bit Programme im Ordner Programme x86 gespeichert werden?(0)