arp: Näyttää ja muutetaan IP-fyysinen osoite käännös taulukoissa käytetään osoitteella päätöslauselma protokolla (ARP).


 


... Esimerkit komennosta "arp"
... "arp" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "arp"-komennolle

Komento: "arp" on päällä Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "arp"

Ymmärsi. Tässä on esimerkkejä siitä`ARP`Windowsin komentokehotteen komento yksityiskohtaisilla kommenteilla: Esimerkki 1: Näytä ARP-taulukko:

ARP -a

Tämä komento näyttää ARP-taulukon, joka sisältää IP-osoitteiden yhdistämisen fyysisiin MAC-osoitteisiin. Luettelossa on tietoja, kuten IP-osoite ja siihen liittyvä MAC-osoite. Esimerkki 2: Näytä tietyn IP-osoitteen ARP-merkintä:

ARP -a 192.168.1.1

Tietyn IP-osoitteen 192.168.1.1 ARP-merkintä näkyy tässä. Tämä mahdollistaa kyseiseen IP-osoitteeseen liittyvän MAC-osoitteen tarkistamisen. Esimerkki 3: Tyhjennä ARP-välimuisti:

ARP -d

Tämä komento tyhjentää koko ARP-välimuistin. Tämä on hyödyllistä, jos haluat varmistaa, että kaikki tiedot uusitaan ja sisältävät päivitettyjä tietoja. Esimerkki 4: Lisää ARP-merkintä tietylle IP-osoitteelle:

ARP -s 192.168.1.2 00-1A-2B-3C-4D-5E

Tähän lisätään manuaalinen ARP-merkintä IP-osoitteelle 192.168.1.2 MAC-osoitteella 00-1A-2B-3C-4D-5E. Tästä voi olla hyötyä tietyissä skenaarioissa manuaalisten kartoitusten luomisessa. Esimerkki 5: Tallenna ARP-merkinnät tekstitiedostoon:

ARP -a > ARP-Pöytä.txt

Tämä komento tallentaa kaikki ARP-merkinnät tekstitiedostoon nimeltä "ARP-table.txt". Tästä voi olla hyötyä, jos haluat saada tilannekuvan ARP-taulukosta myöhempää analyysia varten. Esimerkki 6: Tallenna tietyt ARP-merkinnät tekstitiedostoon:

ARP -a | FIND "192.168.1." > ARP-aliverkko.txt

Vain ARP-merkinnät tallennetaan tähän, IP-osoitteet aliverkossa "192.168.1." sisältää. Tästä voi olla hyötyä, kun haluat saada tiettyjä tietoja verkossa olevista laitteista. The`ARP`komentoa käytetään ARP-taulukon hallintaan, ja se on hyödyllinen verkkoanalyysissä ja diagnosoinnissa Windows-järjestelmässä. Huomaa, että tiettyjen toimintojen suorittaminen voi edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

"arp" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Näyttää ja muokkaa osoitteentulkintaprotokollan (ARP) käyttämiä
merkkikäännöstaulukoita.

ARP -s inet_os eth_os [verk_os]
ARP -d inet_os [verk_os]
ARP -a [inet_os] [-N verk_os] [-v]

-a Näyttää nykyiset ARP-viennit hakemalla ne 
protokolladatasta.
Jos inet_os on määritetty, vain määritetyn 
tietokoneen
IP- ja sovitinosoitteet näytetään. Jos useampi kuin 
yksi
verkkokäyttöliittymä käyttää ARP:tä, jokaisen ARP-
taulukon
viennit näytetään.
-g Sama kuin -a.
-v Näyttää nykyiset ARP-viennit sanallisessa tilassa. 
Kaikki
virheelliset ja silmukkaliittymän viennit näytetään.
inet_os Määrittää Internet-osoitteen.
-N verk_os Näyttää parametrin verk_os määrittämän 
verkkokäyttöliittymän
ARP-viennit.
-d Poistaa määritetyn isännän (inet_os).
-s Lisää isännän ja liittää Internet-osoitteen inet_os
sovitinosoitteeseen eth_os. Sovitinosoite annetaan 
kuutena
heksadesimaalitavuna, jotka erotetaan väliviivoilla.
Tietue on pysyvä.
eth_os Määrittää sovitinosoitteen.
verk_os Osoite määrittää sen verkkoyhteyden Internet-
käyttöliittymän,
jonka merkkikäännöstaulukkoa tulisi muokata.
Jos arvoa ei ole, valitaan ensimmäinen mahdollinen 
yhteys.
Esimerkiksi:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Lisää viennin.
> arp -a .... Näyttää ARP-
taulukon.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "arp"-komennolle

Asiaa käsitellessään`ARP`-komento Windowsin komentokehotteessa, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Ylläpitäjän oikeudet: Tietyt ARP-toiminnot, kuten merkintöjen lisääminen tai poistaminen, vaativat järjestelmänvalvojan oikeudet. Varmista, että avaat komentokehotteen järjestelmänvalvojan oikeuksilla, jotta voit käyttää kaikkia ominaisuuksia. 2. Päivitysviiveet: ARP-taulukon muutokset eivät tule voimaan heti. Saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin päivitetyt tiedot näkyvät taulukossa. Jos verkossa tapahtuu nopeita muutoksia, tämä voi johtaa tilapäisiin epätarkkuuksiin. 3. Käytä manuaalisia ARP-merkintöjä varoen: ARP-merkintöjen lisääminen manuaalisesti tulee tehdä varoen. Virheelliset tehtävät voivat johtaa verkkoongelmiin. Varmista, että käytät oikeita MAC- ja IP-osoitteita. 4. Tyhjennä ARP-välimuisti: Tyhjennä koko ARP-välimuisti`ARP -d`voi aiheuttaa tilapäisiä verkkokatkoksia, koska uudet pyydetyt osoitteet on ratkaistava. Käytä tätä komentoa huolellisesti, erityisesti tuotantoympäristöissä. 5. ARP-poikkeamien analyysi: ARP-taulukon epäsäännöllisyydet voivat viitata verkkoongelmiin tai hyökkäyksiin. Esimerkiksi ARP-huijaushyökkäykset voivat aiheuttaa väärien MAC-osoitteiden yhdistämisen kelvollisiin IP-osoitteisiin. Säännöllinen seuranta voi auttaa havaitsemaan tällaiset poikkeavuudet. 6. Huomaa verkon segmentointi: Suuremmissa verkoissa, joissa on aliverkkoja, voi olla useita ARP-taulukoita eri segmenteille. Varmista, että tarkistat tietyn segmentin oikeat ARP-taulukot. 7. Käytä oikeaa syntaksia: Varmista, että käytät oikeaa syntaksia`ARP`komento käytettäväksi. Komentosyntaksin virheet voivat johtaa odottamattomaan toimintaan. Yleisesti ottaen on tärkeää ottaa huomioon vaikutukset`ARP`-Ymmärrä verkon käyttäytymiskäskyt ja käytä niitä viisaasti. Jos on epävarmuutta, verkonvalvojia tai IT-asiantuntijoita voidaan kuulla sen varmistamiseksi, että toimenpiteillä ei ole negatiivista vaikutusta verkon suorituskykyyn.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento arp - Näyttää ja muutetaan IP-fyysinen osoite käännös taulukoissa käytetään osoitteella päätöslauselma protokolla (ARP).

HTTP: ... console/fi/073.htm
0.093
24455
New screenshot function under Windows 11 as a screen area! Windows 11 taskbar is not transparent? How can I find pictures with Find.Same.Images.OK! Ist wirklich das neue Windows 11 installiert? Delete confirmation Windows 11! Restart programs from the Windows taskbar! Schnelle Druckerauswahl um Kurz Notiz zu drucken!  Windows 11 Terminal APP command prompt as default! Quickly close other tabs in a file explorer! For what stop sleep computer program?(0)