ipconfig: Näytä täyden kokoonpanon tiedot. ...


... "ipconfig" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Esimerkit komennosta "ipconfig"
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "ipconfig"-komennolle

Komento: "ipconfig" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

"ipconfig" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


KÄYTTÖ:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [adapter] | /release 
[adapter] |
/renew6 [adapter] | /release6 
[adapter]
/flushdns | /displaydns | 
/registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [classid] ]

jossa
adapter Yhteyden nimi
(yleismerkit * ja ? ovat sallittuja, katso 
esimerkkejä)

Valitsimet:
/? Näyttää tämän ohjesanoman.
/all Näyttää täydelliset määritystiedot.
/allcompartments Näyttää kaikkien lokeroiden tiedot.
/release Vapauttaa määritetyn sovittimen IPv4-
osoitteen.
/release6 Vapauttaa määritetyn sovittimen IPv6-
osoitteen
/renew Uudistaa määritetyn sovittimen IPv4-
osoitteen.
/renew6 Uudistaa määritetyn sovittimen IPv6-
osoitteen.
/flushdns Tyhjentää DNS-tulkintatoiminnon 
välimuistin.
/registerdns Päivittää kaikki DHCP-varaukset ja 
rekisteröi
DNS-nimet uudelleen.
/displaydns Näyttää DNS-tulkintatoiminnon välimuistin 
sisällön.
/showclassid Näyttää kaikki sovittimelle sallitut
DHCP-luokkatunnukset.
/setclassid Muokkaa DHCP-luokkatunnusta.

Järjestelmä näyttää oletusarvoisesti vain IP-osoitteen, aliverkon 
peitteen ja
oletusyhdyskäytävän jokaisesta TCP/IP:hen sidotusta sovittimesta.

Jos Release- tai Renew-parametrille ei määritetä sovittimen 
nimeä, kaikkien
TCP/IP:hen sidottujen sovittimien IP-osoitevaraukset vapautetaan 
tai uusitaan.

Jos Setclassid-parametrille ei määritetä luokkatunnusta, 
luokkatunnus
poistetaan.

Esimerkkejä:
> ipconfig ... Näyttää tiedot.
> ipconfig /all ... Näyttää 
yksityiskohtaiset tiedot.
> ipconfig /renew ... Uusii kaikki sovittimet.
> ipconfig /renew EL* ... Uusii kaikki yhteydet, 
jonka nimen
alussa on EL.
> ipconfig /release *yht* ... Vapauttaa kaikki 
vastaavat yhteydet,
esim. "Paikallinen 
yhteys 1" tai
"Paikallinen 
yhteys 2".
> ipconfig /allcompartments ... Näyttää kaikkien 
lokeroiden
tiedot.
> ipconfig /allcompartments /all ... Näyttää 
yksityiskohtaisia tietoja
kaikista lokeroista.

Esimerkit komennosta "ipconfig"

Tässä on joitain esimerkkejä käytöstä`ipconfig`komento Windowsin komentokehotteessa (cmd): Esimerkki 1: Näytä verkkoasetukset:

ipconfig

Tämä komento näyttää tietokoneen perusverkon kokoonpanon, mukaan lukien IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän kaikille aktiivisille verkkosovittimille. Esimerkki 2: Tarkastele yksityiskohtaisia ​​verkkotietoja:

ipconfig /all

Tässä näytetään yksityiskohtaiset tiedot kaikista verkkosovittimista, mukaan lukien fyysiset osoitteet (MAC-osoitteet), DHCP-tila ja DNS-määritykset. Esimerkki 3: Näytä vain IP-osoitetiedot:

ipconfig /ip

Tämä komento näyttää vain kaikkien aktiivisten verkkosovittimien IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän. Esimerkki 4: Tarkastele tietyn verkkosovittimen tietoja:

ipconfig /all /adapter "Ethernet"

Korvaa "Ethernet" tietyn verkkosovittimen nimellä. Tämä komento näyttää yksityiskohtaiset tiedot vain määritetystä verkkosovittimesta. Esimerkki 5: Näytä vain IPv4-osoitetiedot:

ipconfig /ipv4

Tässä näytetään vain kaikkien aktiivisten verkkosovittimien IPv4-osoitetiedot. Esimerkki 6: Tarkastele tietyn DNS-palvelimen tietoja:

ipconfig /dns 8.8.8.8

Korvaa "8.8.8.8" tietyn DNS-palvelimen IP-osoitteella. Tämä komento näyttää DNS-määritystiedot määritetystä DNS-palvelimesta. Huomaa: Yllä olevat esimerkit voivat vaihdella verkkokokoonpanosi ja ympäristösi mukaan. Jotkin komennot saattavat vaatia järjestelmänvalvojan oikeuksia, varsinkin jos haluat muuttaa tiettyjä verkon kokoonpanoasetuksia. Varmista, että käytät komentokehotetta tarvittaessa järjestelmänvalvojana ja että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "ipconfig"-komennolle

Kyllä, on joitain tärkeitä näkökohtia, jotka on pidettävä mielessä käytettäessä`ipconfig`komento Windowsin komentokehotteessa: 1. Järjestelmänvalvojan oikeudet: Varmista, että käytät komentokehotetta järjestelmänvalvojana, jotta sinulla on täysi pääsy verkon kokoonpanoon ja tietoihin.

Oikealla painikkeella -> "Kuten Administrator suorittaa"

2. Näytä kaikki verkkosovittimet: Näkyy oletuksena`ipconfig`vain aktiiviset verkkosovittimet. Jos haluat nähdä myös käytöstä poistetut sovittimet, käytä sitä`/all`-lippu.

ipconfig /all

3. Näytä vain IPv4- tai IPv6-tiedot: Voit valita vaihtoehtojen avulla`/ipv4`tai`/ipv6`Rajoita tiedot IPv4- tai IPv6-osoitteisiin.

ipconfig /ipv4

4. Päivitä IP-osoite DHCP-palvelimelta: Jos haluat pyytää uutta IP-osoitetta DHCP-palvelimelta, käytä tätä`/renew`-lippu.

ipconfig /renew

5. Tyhjennä DNS-välimuisti: Tyhjennä DNS-välimuisti käyttämällä tätä`/flushdns`-lippu.

ipconfig /flushdns

6. Katso tietyn sovittimen tiedot: Voit myös tarkastella tietyn verkkosovittimen komentoa määrittämällä sovittimen nimen.

ipconfig /all /adapter "Ethernet"

7. Ole varovainen, kun muutat asetuksia: Ole varovainen, kun muutat verkkoasetuksia`ipconfig`. Väärät asetukset voivat johtaa verkkoongelmiin. 8. Tarkista lokikirjaus: Tarkista tulos`ipconfig`mahdollisten virheiden tai varoitusten varalta. Tämä voi auttaa verkko-ongelmien vianmäärityksessä. Pitämällä nämä näkökohdat mielessä voit varmistaa, että`ipconfig`-Komento vastaa tarpeitasi ja verkkoasetukset näkyvät tai päivitetään oikein.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento ipconfig - Näytä täyden kokoonpanon tiedot. ...

HTTP: ... console/fi/091.htm
0.108
12905

Save your favorite notes and use them again and again!

Having problems with certain image formats when adjusting the image size?

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

7Zip direkt Download!

Windows protected your PC on MS Desktops, Server and Mobile?(0)