logoff: Näyttää tietoa toimet suoritetaan. ...


... Esimerkit komennosta "logoff"
... "logoff" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "logoff"-komennolle

Komento: "logoff" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "logoff"

The`logoff`Windowsin komentokehotteessa olevaa komentoa käytetään käyttäjän kirjaamiseen ulos. Tässä on yksinkertainen esimerkki tämän komennon käytöstä: Esimerkki: Kirjaudu ulos käyttäjä:

logoff

Tämä komento kirjaa välittömästi ulos nykyisen käyttäjän järjestelmästä. Lisävahvistusta ei pyydetä. Valinnaiset parametrit: -`/l`: Katkaisee yhteyden etäistuntoon tai vaihtaa toiseen käyttäjätunnukseen. Esimerkki valinnaisista parametreistä: Kirjaudu ulos käyttäjästä ja vaihda toiseen käyttäjään:

logoff /l

Tämä komento katkaisee yhteyden nykyiseen käyttäjäistuntoon ja näyttää käyttäjän kirjautumisvaihtoehdot vaihtaaksesi toiseen käyttäjään. Huomautus: Komento`logoff`vaatii yleensä järjestelmänvalvojan oikeudet, varsinkin jos haluat kirjautua ulos toisesta käyttäjästä. Varmista, että käytät komentokehotetta tarvittaessa järjestelmänvalvojana ja että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet.

"logoff" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

logoff ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "logoff"-komennolle

Kun käytät`logoff`komennon, on muutamia tärkeitä näkökohtia, jotka on pidettävä mielessä: 1. Järjestelmänvalvojan oikeudet: Varmista, että käytät komentokehotetta järjestelmänvalvojana, varsinkin jos haluat kirjautua ulos toisesta käyttäjästä.

Oikealla painikkeella -> "Kuten Administrator suorittaa"

2. Suojattu jatkuva työ: Varmista, että kaikki käyttäjän käynnissä olevat työt on varmuuskopioitu ennen uloskirjautumista. Tallentamattomat tiedot voivat kadota. 3. Aktiiviset sovellukset: On suositeltavaa kirjautua sisään käyttäjätilille, kun tärkeitä sovelluksia tai prosesseja ei ole käynnissä. Uloskirjautuminen voi keskeyttää käynnissä olevat prosessit ja sovellukset. 4. Osoitus etäistunnoista: Jos et`logoff`parametrin kanssa`/l`etäistunto katkaistaan ​​tai siirretään toiselle käyttäjälle. Muista kirjautua ulos etäistunnosta, jos aiot kirjautua ulos.

logoff /l

5. Turvallisuusnäkökohdat: Varmista, että uloskirjautuminen jaetusta tietokoneesta tapahtuu suojatussa ympäristössä. Varmista, että luvattomat käyttäjät eivät pääse käsiksi järjestelmään. 6. Komentosarjat ja automaatio Varoitus: Jos et`logoff`Jos haluat käyttää sitä komentosarjoissa tai automatisoiduissa prosesseissa, ole varovainen välttääksesi tahattomia uloskirjautumisia. 7. Huom. vahvistusvaatimukset: Komento`logoff`normaalisti peruuttaa tilauksen ilman lisävahvistusta. Jos haluat näyttää vahvistukset ennen uloskirjautumista, voit käyttää PowerShell-asetuksia tai muita komentosarjoja. Näiden näkökohtien pitäisi auttaa varmistamaan`logoff`turvallisesti ja vaatimusten mukaisesti.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento logoff - Näyttää tietoa toimet suoritetaan. ...

HTTP: ... console/fi/094.htm
0.093
12938

Percentage usage of every file and directory on Windows (11, 10, 8.1, 7)!

Start and run programs in Windows compatibility mode?

Find similar or identical images under Windows (11, 10, 8.1, 7)!

Assign Windows 10/11 and DVD drive letters!

How does automatic head cleaning work?

Turn off and modify APPs Windows 10 notifications!(0)