mountvol: luo poistetaan, tai luettelot volyymi mount point.


... Esimerkit komennosta "mountvol"
... "mountvol" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "mountvol"-komennolle

Komento: "mountvol" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "mountvol"

The`mountvol`Windowsin komentokehotteessa olevaa komentoa käytetään taltioiden hallintaan ja asemakirjainten ja asemapisteiden tietojen näyttämiseen. Tässä on joitain esimerkkejä tämän komennon käytöstä: Esimerkki 1: Näytä kaikki asennetut taltiot:

mountvol

Tämä komento näyttää luettelon kaikista tällä hetkellä liitetyistä taltioista ja niille määritetyistä asemakirjaimista ja asemapisteistä. Esimerkki 2: Näytä tiedot tietystä asemakirjaimesta:

mountvol C:

Tarkemmat tiedot asemakirjaimeen "C:" liitetystä asemasta näytetään tässä. Esimerkki 3: tietyn tilavuuden äänenvoimakkuuden pisteen poistaminen:

mountvol C: /D

Tämä komento poistaa aseman aseman aseman kirjaimella "C:". Esimerkki 4: Äänenvoimakkuuspisteen luominen tietylle tilavuudelle:

mountvol C: \\?\Volume{45671239-1334-1334-1334-1452783690POIS}\

Tämä komento luo taltiopisteen asemakirjaimella "C:". Äänenvoimakkuuspiste on asetettu määritetylle polulle. Esimerkki 5: Tyhjän äänenvoimakkuuspisteen luominen:

mountvol D: /L

Tämä komento luo tyhjän aseman aseman kirjaimelle "D:". Tämä on hyödyllistä, jos haluat asettaa tietyn äänenvoimakkuuden pisteen äänenvoimakkuudelle. Huomaa: Huomaa, että jotkut`mountvol`-Toiminnot vaativat järjestelmänvalvojan oikeudet. Suorita komentokehote järjestelmänvalvojana tarvittaessa käyttääksesi kaikkia ominaisuuksia. Käsky`mountvol`on monia vaihtoehtoja, joten voit`mountvol /?`nähdäksesi luettelon käytettävissä olevista vaihtoehdoista ja niiden kuvauksista.

"mountvol" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Luo, poistaa tai luettelee asemien liityntäkohdat.

MOUNTVOL [asema:]polku Aseman_nimi
MOUNTVOL [asema:]polku /D
MOUNTVOL [asema:]polku
MOUNTVOL [asema:]polku /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E

polku Määrittää NTFS-kansion, jossa
liityntäkohta on.
Aseman_nimi Määrittää sen aseman nimen, joka on 
liityntäkohdan
kohde.
/D Poistaa aseman liityntäkohdan määritetystä 
kansiosta.
/L Luettelee määritettyyn kansioon liitetyn aseman 
nimen.
/P Poistaa aseman liityntäkohdan määritetystä 
kansiosta,
poistaa aseman käytöstä ja estää aseman ottamisen 
käyttöön.
Voit määrittää aseman uudelleen käytettäväksi 
luomalla
aseman liityntäkohdan.
/R Poistaa aseman liityntäkohdan kansiot ja 
rekisteriasetukset,
jotka liittyvät järjestelmästä poistettuihin 
asemiin.
/N Poistaa uusien asemien automaattisen käyttöönoton 
käytöstä.
/E Ottaa uusien asemien automaattisen käyttöönoton 
uudelleen
käyttöön.

Nykyisille liityntäkohdille mahdolliset aseman nimet ovat:

\\?\Volume{f6d8de5b-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
D:\

\\?\Volume{f6d8de5c-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
E:\

\\?\Volume{f6d8de5d-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
F:\

\\?\Volume{f6d8de5e-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
G:\

\\?\Volume{f6d8de5f-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
H:\

\\?\Volume{f6d8de60-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
I:\

\\?\Volume{f6d8de61-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
J:\

\\?\Volume{f6d8de62-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
K:\

\\?\Volume{f6d8de63-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
C:\

\\?\Volume{f6d8de68-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
L:\

\\?\Volume{f6d8de69-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
A:\

Tärkeää tietoa, vinkkejä "mountvol"-komennolle

Kun käytät`mountvol`-komento Windowsin komentokehotteessa, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Järjestelmänvalvojan oikeudet: Tietty`mountvol`-Toiminto vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet. Varmista, että käytät komentokehotetta järjestelmänvalvojana tarvittaessa.

Oikealla painikkeella -> "Kuten Administrator suorittaa"

2. Äänenvoimakkuuspisteiden muutosten riski: Ole varovainen, kun muutat tai poistat äänenvoimakkuuspisteitä, koska tämä voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan. Muutoksia äänenvoimakkuuspisteisiin tulee tehdä vain, jos tiedät tarkalleen mitä olet tekemässä. 3. Yhteys kelvolliseen polkuun: Jos luot uuden volyymipisteen, varmista, että määritetty polku on kelvollinen. Väärät polut voivat johtaa ongelmiin. 4. Oikea käyttö`/D`(Poista): Jos sinulla on mahdollisuus`/D`Jos haluat poistaa äänenvoimakkuuspisteen, varmista, että äänenvoimakkuuspistettä ei enää tarvita. Äänenvoimakkuuspisteen poistaminen voi johtaa siihen, että polkua ei voi käyttää. 5. Oikea aseman tunnisteen muoto: Kun käytät komentoa volyymipisteen luomiseen ja määrität taltion tunnisteen, varmista, että käytät oikeaa muotoa. Äänenvoimakkuuden tunnisteen tulee olla kanssa`\\?\Volume{}`alkaa ja sen jälkeen yksilöllinen tunniste. 6. Asemakirjainten huolellinen käsittely: Muutokset asemakirjaimiin tulee tehdä huolellisesti, koska ne voivat vaikuttaa olemassa oleviin polkuihin ja pikakuvakkeisiin. 7. Tärkeiden tietojen varmuuskopiointi: Ennen kuin teet suuria muutoksia volyymipisteisiin, varmista, että tärkeät tiedot on varmuuskopioitu tietojen menettämisen välttämiseksi. 8. Tiedostojärjestelmän tuntemus: On hyödyllistä, että sinulla on perustiedot tiedostojärjestelmästä ja äänenvoimakkuuspisteiden toiminnasta, jotta voit käyttää`mountvol`-Komento käyttää tehokkaasti. Näiden näkökohtien pitäisi edistää`mountvol`-Komentoa käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Jos olet epävarma tai sinulla on erityisvaatimuksia, voit etsiä lisätietoja tai neuvotella kokeneen järjestelmänvalvojan kanssa.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento mountvol - luo poistetaan, tai luettelot volyymi mount point.

HTTP: ... console/fi/096.htm
0.109
15382
What are number formats? Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8? Was ist Bloatware? Open, edit, backup and restore registry!   Wie deinstalliere ich Programme bei Windows-7? Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts? What is Windows 10X? Was ist ein Char? What is a blue screen? Full versions and volume licenses difference?(0)