Komento NET HELP CONFIG SERVER - Näyttää tietoa kokoonpanosta Server palvelua. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG SERVER
Komennon syntaksi on:

NET CONFIG SERVER
[/AUTODISCONNECT:aika]
[/SRVCOMMENT:"teksti"]
[/HIDDEN:{YES | NO}]

NET CONFIG SERVER Näyttää tai muuttaa palvelinpalvelun asetukset.

/AUTODISCONNECT:aika Asettaa minuutteina määritettävän
enimmäisajan, jonka
käyttäjän istunto voi olla passiivisena
ennen yhteyden
katkaisua.
Arvo -1 määrittää, että yhteyttä ei
katkaista koskaan.
Alue on -1 - 65535 minuuttia. Oletusarvo
on 15.
/SRVCOMMENT:"teksti" Lisää palvelimen kommentin, joka näkyy
Windows-näytöissä ja NET VIEW -
komennolla.
Aseta teksti lainausmerkkeihin.
/HIDDEN:{YES | NO} Määrittää, näkyykö tietokoneen nimi
palvelimien näyttöluetteloissa. Huomaa,
että
palvelimen piilottaminen ei muuta sen
oikeuksia. Oletusarvo on NO.

Voit saada näkyviin palvelinpalvelun nykyiset määritykset
kirjoittamalla NET CONFIG SERVER ilman parametreja.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.




C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
Komennon syntaksi on:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG näyttää työasema- tai palvelinpalvelun määritykset.
Kun komentoa näytetään yhdessä SERVER- tai WORKSTATION-valitsimen
kanssa,
näyttöön tulee määritettävissä olevat palvelut. Saat apua
palvelun määrittämisessä kirjoittamalla NET HELP CONFIG palvelu.

SERVER Näyttää palvelinpalvelun
määritykset.
WORKSTATION Näyttää työasemapalvelun
määritykset.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.




C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Komennon syntaksi on:

NET CONTINUE
palvelu

NET CONTINUE aktivoi uudelleen Windows-palvelun, joka on
keskeytetty NET PAUSE -komennolla.

palvelu Keskeytetty palvelu.
Voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.













Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Komento NET HELP CONFIG SERVER - Näyttää tietoa kokoonpanosta Server palvelua.

HTTP: ... console/fi/105.htm
0.187
17821

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

My Magazin vom Start (Homescreen) am Android Handy entfernen!

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 8, oder Win 7/10 brennen?

 /

Windows 10 Zwischenablage funktioniert nicht mehr, was habe ich falsch gemacht?

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

Can i customize user account picture in Windows 7?

 /