NET HELP CONFIG WORKSTATION: Näyttää tietoa asetelma, joka Workstation service.


... Esimerkit komennosta "NET HELP CONFIG WORKSTATION"
... "NET HELP CONFIG WORKSTATION" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "NET HELP CONFIG WORKSTATION"-komennolle

Komento: "NET HELP CONFIG WORKSTATION" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "NET HELP CONFIG WORKSTATION"

Tietenkin tässä on esimerkkejä siitä, kuinka sitä käytetään`NET CONFIG WORKSTATION`komento Windowsin komentorivillä (`cmd`) sekä yksityiskohtaiset kuvaukset: Esimerkki 1: Työaseman nykyisen kokoonpanon tarkasteleminen

net config workstation

Kuvaus: Tämä komento tulostaa yksityiskohtaiset tiedot työaseman nykyisestä kokoonpanosta paikallisessa tietokoneessa. Tämä voi sisältää tietoja työryhmän jäsenyydestä, verkon osuuksista ja muista asiaankuuluvista asetuksista. Esimerkki 2: Tietokoneen muuttaminen työryhmästä verkkotunnukseksi

net config workstation /domain:my_domain /reboot

Kuvaus: Tämä komento muuttaa työaseman työryhmän jäsenyyden verkkotunnukseksi nimeltä MyDomain. Pöytä`/reboot`käynnistää tietokoneen uudelleen ja ottaa muutokset käyttöön. Esimerkki 3: Näytä nykyinen työryhmän jäsenyys

net config workstation | findstr /C:"Työryhmän jäsenyys"

Kuvaus: Tämä komento näyttää tarkat tiedot työaseman työryhmän jäsenyydestä. Käyttö`findstr`näyttää vain asianomaisen rivin. Esimerkki 4: Vieraiden pääsyn salliminen jaettavaksi

net config workstation /enablegast

Kuvaus: Tämä mahdollistaa vieraiden pääsyn osuuksiin. Tämä antaa vieraille mahdollisuuden käyttää jaettuja resursseja kirjautumatta sisään. Esimerkki 5: vierassalasanan vaihtaminen

net config workstation /usero:Vieras /salasanao:uusi salasana

Kuvaus: Tällä komennolla voit muuttaa vierassalasanan. Korvaa "NewPassword" halutulla salasanalla. Esimerkki 6: Näytä nykyiset verkkoasetukset

net config workstation | findstr /C:"Verkkoasetukset"

Description: Tämä komento näyttää tarkat tiedot työaseman verkkokokoonpanosta. Käyttö`findstr`näyttää vain asianomaisen rivin. Esimerkki 7: Ei-aktiivisten käyttäjien automaattisen uloskirjautumisajan muuttaminen

net config workstation /inactimeout:10

Kuvaus: Käytä tätä komentoa asettaaksesi passiivisten käyttäjien automaattisen uloskirjautumisen ajaksi 10 minuuttia. Huomaa, että käytettävissä olevat vaihtoehdot ja toiminnot voivat vaihdella Windows-version mukaan. Voit tarkistaa tietyt vaihtoehdot`NET CONFIG WORKSTATION /?`käytä komentokehotteessa.

"NET HELP CONFIG WORKSTATION" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Komennon syntaksi on:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG näyttää työasema- tai palvelinpalvelun määritykset.
Kun komentoa näytetään yhdessä SERVER- tai WORKSTATION-valitsimen 
kanssa,
näyttöön tulee määritettävissä olevat palvelut. Saat apua
palvelun määrittämisessä kirjoittamalla NET HELP CONFIG palvelu.

SERVER Näyttää palvelinpalvelun
määritykset.
WORKSTATION Näyttää työasemapalvelun
määritykset.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "NET HELP CONFIG WORKSTATION"-komennolle

On joitakin tärkeitä kohtia, jotka on otettava huomioon käytettäessä`NET CONFIG WORKSTATION`-Käytä komentoa: 1. Ylläpitäjän oikeudet: - Toiminnan suorittaminen`NET CONFIG WORKSTATION`vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet. Varmista, että avaat komentokehotteen järjestelmänvalvojana, jotta voit käyttää kaikkia tarvittavia resursseja. 2. Parametrien tuntemus: - Ymmärtää käytettävissä olevat parametrit ja niiden vaikutukset. Väärä konfigurointi voi johtaa odottamattomaan toimintaan. 3. Tarkista dokumentaatio: - Tutustu virallisiin Microsoft-dokumentaatioihin`NET CONFIG WORKSTATION`komento saadaksesi yksityiskohtaista tietoa käytettävissä olevista vaihtoehdoista ja parhaista käytännöistä. 4. Tarkista käyttöoikeudet: - Jotkut`NET CONFIG WORKSTATION`-Asetukset edellyttävät järjestelmänvalvojan oikeuksia tai erityisoikeuksia verkkopalvelujen määrittämiseen. Varmista, että sinulla on tarvittavat oikeudet. 5. Yhteensopivuus Windows-versioiden kanssa: - Käytettävissä olevat vaihtoehdot ja toimintatavat voivat vaihdella Windows-version mukaan. Varmista, että komennot ovat yhteensopivia käyttöjärjestelmän tietyn version kanssa. 6. Muutosten kumoaminen: - Ennen kuin teet muutoksia, varmista, että tiedät kuinka ne voidaan kumota. Tämä on erityisen tärkeää ei-toivottujen vaikutusten minimoimiseksi. 7. Käytä testiympäristöä: - Jos mahdollista, testaa sitä`NET CONFIG WORKSTATION`komento testiympäristössä minimoimaan vaikutukset tuotantoympäristöön ja varmistamaan odotetun toiminnan. 8. Huomaa turvallisuusnäkökohdat: - Jotkut`NET CONFIG WORKSTATION`- Optiot voivat paljastaa tietoturvaan liittyviä tietoja tai tehdä niihin muutoksia. Käytä niitä huolellisesti ja noudata organisaatiosi suojauskäytäntöjä. 9. Vaikutukset verkkopalveluihin: - Ole tietoinen muutoksista`NET CONFIG WORKSTATION`Asetukset voivat vaikuttaa verkkopalveluihin ja jakamiseen. Ymmärrä yhteydet välttääksesi ei-toivotut seuraukset. 10. Yksityisyyteen liittyvät huolenaiheet: - Jos`NET CONFIG WORKSTATION`-Vaihtoehdot paljastaa tietoja tietokoneesta tai verkosta, noudattaa tietosuojakäytäntöjä ja parhaita käytäntöjä arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi. Kun harkitset näitä kohtia, voit`NET CONFIG WORKSTATION`-Käytä komentoja turvallisesti ja tehokkaasti ympäristössäsi.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento NET HELP CONFIG WORKSTATION - Näyttää tietoa asetelma, joka Workstation service.

HTTP: ... console/fi/106.htm
0.124
19696

Restore File-Explorer Font Size in Windows 11, 10, 8.1, 7 to default!

Restart programs from the Windows taskbar!

Passive ejection of external hard drives and drives!

New work surfaces with their own settings in the Quad Explorer!

Shrink pictures for Instagram, Facebook and co?

Activate and see more media columns in the Quad Explorer!(0)