Komento NET HELP CONFIG WORKSTATION - Näyttää tietoa asetelma, joka Workstation service. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
Komennon syntaksi on:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG näyttää työasema- tai palvelinpalvelun määritykset.
Kun komentoa näytetään yhdessä SERVER- tai WORKSTATION-valitsimen
kanssa,
näyttöön tulee määritettävissä olevat palvelut. Saat apua
palvelun määrittämisessä kirjoittamalla NET HELP CONFIG palvelu.

SERVER Näyttää palvelinpalvelun
määritykset.
WORKSTATION Näyttää työasemapalvelun
määritykset.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.
C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Komennon syntaksi on:

NET CONTINUE
palvelu

NET CONTINUE aktivoi uudelleen Windows-palvelun, joka on
keskeytetty NET PAUSE -komennolla.

palvelu Keskeytetty palvelu.
Voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.
C:\WINDOWS>NET HELP FILE
Komennon syntaksi on:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE sulkee jaetun tiedoston ja poistaa tiedostolukitukset.
Komento näyttää
palvelimen avoimet tiedostot, jos valitsimia ei määritetä.
Luettelossa on
avoimen tiedoston tunnusnumero, tiedoston polku,
käyttäjänimi ja tiedoston lukitusten määrä.

Tätä komentoa voi käyttää vain, jos tietokoneessa on käytössä
palvelinpalvelu.

tunnus Tiedoston tunnusnumero.
/CLOSE Sulkee avoimen tiedoston ja poistaa tiedostolukitukset.
Anna tämä komento palvelimesta, jossa tiedosto on jaettu.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento NET HELP CONFIG WORKSTATION - Näyttää tietoa asetelma, joka Workstation service.

HTTP: ... console/fi/106.htm
0.171
19696

Was sind sysinternals.com, für Windows?

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /

Digital Desktop Clock plus Optional transparency on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Wie kann ich TDSL von T-Online bei Vista einrichten?

 /

Kann man in Windows 8 oder 8.1 das Aero einschalten?

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /

Must Windows 7, 8, or 8.1 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Complete check for Trojans, viruses and ransomware, how to!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /