NET HELP SYNTAX: Seuraavat yleissopimukset ovat käytetään ilmaisemaan komento syntaksi ....


... Esimerkit komennosta "NET HELP SYNTAX"
... "NET HELP SYNTAX" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "NET HELP SYNTAX"-komennolle

Komento: "NET HELP SYNTAX" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "NET HELP SYNTAX"

Suoraa ei ole olemassa`NET SYNTAX`komento Windowsin komentorivillä. Näyttää siltä, ​​​​että etsit tietoa yleisestä syntaksista`NET`-Etsi komentoja. The`NET`- Itse komennolla ei ole erityistä syntaksia. Sen sijaan kaikilla on`NET`-Alikomennolla on oma syntaksi ja asetukset. Nähdäksesi yleisen syntaksin ja käytettävissä olevat vaihtoehdot`NET`komento, voit tehdä seuraavasti:

NET /?

Tämä komento antaa yleiskatsauksen käytettävissä olevista`NET`-Alikomennot ja antaa sinulle tietoa yleisestä syntaksista. Jos etsit tiettyä vaihtoehtoa`NET`alikomennon avulla voit etsiä vastaavaa komentoa käyttämällä`/?`- Käytä kytkintä. Esimerkiksi:

NET USER /?

Tämä komento antaa tietoja syntaksista ja käytettävissä olevista vaihtoehdoista`NET USER`-Komento.

"NET HELP SYNTAX" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Komennon syntaksi on:

SYNTAX
Komentosyntaksissa käytetään seuraavia käytäntöjä:

- Sanat, jotka täytyy kirjoittaa merkityllä tavalla, on 
kirjoitettu isoilla 
kirjaimilla. Muuttuvat osat on kirjoitettu pienillä 
kirjaimilla.

- Hakasulkeet [ ja ] ympäröivät valinnaisia osia, jotka
voi kirjoittaa komentoon.

- Aaltosulkeet { ja } ympäröivät luetteloita. Jokin luettelon 
kohta
täytyy määrittää komentoon.

- Pystyviiva | erottaa luettelon kohdat. Komentoon voi määrittää 
vain yhden
luettelon kohdista.

Esimerkiksi seuraavassa syntaksissa on kirjoitettava NET 
COMMAND ja
joko VALITSIN1 tai VALITSIN2. Nimeä ei tarvitse määrittää.
NET COMMAND [nimi] {VALITSIN1 | VALITSIN2}

- Merkkijono [...] tarkoittaa, että edellisen kohdan voi 
toistaa.
Erota kohdat välilyönneillä.

- Merkkijono [,...] tarkoittaa, että edellisen kohdan voi 
toistaa
mutta kohdat on erotettava pilkuilla tai puolipisteillä eikä 
välilyönneillä.

- Palvelunimet, joissa on vähintään kaksi sanaa, täytyy 
kirjoittaa 
komentoriville lainausmerkeissä. Esimerkiksi 
NET START "COMPUTER BROWSER" käynnistää tietokoneen 
selauspalvelun.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "NET HELP SYNTAX"-komennolle

Windowsin komentorivillä ei ole erillistä komentoa nimeltä "NET SYNTAX". Kaikki`NET`komennolla on oma syntaksi ja erityiset valinnat. Saadaksesi yleistä tietoa saatavilla olevista`NET`Saat komennot ja niiden syntaksin käyttämällä komentoa: Tämä komento näyttää luettelon käytettävissä olevista verkkokomennoista. Tämän jälkeen voit tarkastella tietyn komennon ohjetta ja sen syntaksia käyttämällä seuraavaa komentoa:

NET HELP "Net-komento"

Korvaa "net command" sen verkkokomennon nimellä, jossa tarvitset apua. Mihin kiinnittää huomiota: 1. Järjestelmänvalvojan oikeudet: Jotkut verkkokomennot vaativat järjestelmänvalvojan oikeudet. Sinun tulee suorittaa komentokehote järjestelmänvalvojana, jotta voit käyttää kaikkia ominaisuuksia. 2. Huomautuksia ohjeessa: Ohje sisältää yksityiskohtaisia ​​tietoja kunkin komennon käytöstä, mukaan lukien syntaksi, käytettävissä olevat vaihtoehdot ja mahdolliset rajoitukset. 3. Päivitetty tieto: Verkkokomentojen syntaksi ja toiminnot voivat vaihdella eri Windows-versioiden välillä. Varmista, että luet käyttämäsi Windows-version ohjetiedot. 4. Verkon saatavuus: Jotkut komennot vaativat verkkoresursseja. Varmista, että verkkoyhteys on aktiivinen ja tarvittavat palvelut on käynnistetty.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento NET HELP SYNTAX - Seuraavat yleissopimukset ovat käytetään ilmaisemaan komento syntaksi ....

HTTP: ... console/fi/127.htm
0.124
21217

How to edit registry on Windows 10 or 11!

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 / 11 or Server 2019, how to do?

WinScan2PDF Turkish Description!

The Folder Size on Windows 10/11!

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?(0)