reg: Console Registry Tool for Windows - .....


... Esimerkit komennosta "reg"
... "reg" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "reg"-komennolle

Komento: "reg" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "reg"

Tässä on lyhyitä esimerkkejä joidenkin käyttämisestä`REG`- Windowsin rekisterin komennot: `QUERY`(Kysely):

REG QUERY "HKLM\Software\Esimerkki"

Tämä komento näyttää määritetyn rekisteriavaimen arvot ja aliavaimet. `ADD`(Lisätä):

REG ADD "HKCU\Software\Esimerkki" /v arvo_nimi /t REG_SZ /d "Data" /f

Täällä luodaan uusi arvo nimellä "ArvonNimi" ja tietotyyppi`REG_SZ`lisätty rekisteröintiin. `DELETE`(Poistaa):

REG DELETE "HKLM\Software\Esimerkki" /v arvo_nimi /f

Tämä komento poistaa tietyn arvon määritetystä rekisteriavaimesta. `COPY`(Kopio):

REG COPY "HKLM\Software\lähde" "HKCU\Software\Päämäärä" /s /f

Täällä arvot ja aliavaimet kopioidaan lähdeavaimesta kohdeavaimeen. `SAVE`(Tallentaa):

REG SAVE "HKLM\Software\Esimerkki" Esimerkki.reg

Tämä komento tallentaa määritetyn rekisteriavaimen rekisteritiedostoon (tässä "Example.reg"). `LOAD`(Ladata):

REG LOAD HKLM\TempHive C:\polku\Vastaanottaja\reg_file.reg

Täällä ladataan väliaikainen rekisteröintipesä tallennetusta rekisteröintitiedostosta. `UNLOAD`(Purku):

REG UNLOAD HKLM\TempHive

Tämä komento purkaa aiemmin ladatun rekisterirakenteen. `RESTORE`(Palauttaa):

REG RESTORE HKLM\BackupHive C:\polku\Vastaanottaja\Varmuuskopioida.reg

Aiemmin varmuuskopioitu rekisterirakenne palautetaan tähän. `COMPARE`(Vertailla):

REG COMPARE "HKLM\Software\Esimerkki" "HKCU\Software\Esimerkki" /s

Tämä komento vertaa kahden rekisteriavaimen rakennetta ja arvoja. `EXPORT`(Viedä):

REG EXPORT "HKLM\Software\Esimerkki" C:\polku\Vastaanottaja\viety_tiedosto.reg

Tässä määritetty rekisteriavain viedään rekisteritiedostoon. `IMPORT`(Tuonti):

REG IMPORT C:\polku\Vastaanottaja\tuotu_tiedosto.reg

Tämä komento tuo arvot ja aliavaimia rekisteritiedostosta rekisteriin.

"reg" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG-toiminto [Parametriluettelo]

Toiminto [ QUERY | ADD | DELETE | COPY |
SAVE | LOAD | UNLOAD | RESTORE |
COMPARE | EXPORT | IMPORT | FLAGS ]

Palautuskoodi: (Ei REG COMPARE)

0 - Onnistui
1 - Epäonnistui

Ohjeita määrätystä toimintotyypistä:

REG-toiminto /?

Esimerkkejä:

REG QUERY /?
REG ADD /?
REG DELETE /?
REG COPY /?
REG SAVE /?
REG RESTORE /?
REG LOAD /?
REG UNLOAD /?
REG COMPARE /?
REG EXPORT /?
REG IMPORT /?
REG FLAGS /?

Tärkeää tietoa, vinkkejä "reg"-komennolle

Kun työskentelet Windowsin rekisterin kanssa (`REG`), on muutamia tärkeitä kohtia, jotka on pidettävä mielessä ei-toivottujen ongelmien välttämiseksi: 1. Varovaisuutta suositellaan: - Rekisteri on tärkeä osa Windows-käyttöjärjestelmää. Ei-toivotut muutokset voivat johtaa vakaviin ongelmiin. Ole varovainen ja turvallinen ennen kuin teet muutoksia. 2. Järjestelmänvalvojan oikeudet: - Monet`REG`-Komennot edellyttävät järjestelmänvalvojan oikeuksia tehdäkseen muutoksia tiettyihin rekisterin osiin. Suorita siksi muutoksia tekeviä komentoja järjestelmänvalvojana. 3. Luo varmuuskopio: - Ennen kuin teet muutoksia rekisteriin, sinun tulee aina luoda varmuuskopio. Tämä voi auttaa, jos jokin menee pieleen. 4. Reittien tarkkuus: - Varmista, että määritetyt polut rekisteriavaimiin ovat oikein. Väärät polut voivat johtaa siihen, että muutoksia tehdään vääriin paikkoihin. 5. Tietoturva: -`REG DELETE`ja`REG ADD`voi poistaa tai korvata tietoja. Varmista, että ymmärrät vaikutuksen olemassa olevaan dataan. 6. Käytä vertailu- ja vientiasetuksia: - Käytä ennen muutosten tekemistä`REG COMPARE`- Mahdollisuus tarkistaa rekisterihaarojen väliset erot. käyttää`REG EXPORT`luodaksesi varmuuskopion. 7. Tarkista ennen tuontia: - Ennen kuin tuot rekisteritiedoston, tarkista sen sisältö huolellisesti. On mahdollista, että rekisteritiedostot sisältävät haitallista koodia. 8. Katso asiakirjoja: - Lue virallinen Microsoft-dokumentaatio`REG`komentoja varmistaaksesi, että käytät oikeaa syntaksia ja vaihtoehtoja. 9. Manipuloi varovasti: - Vältä tarpeettomia rekisterimuutoksia. Monia asetuksia voidaan säätää Ohjauspaneelin tai Asetukset-sovelluksen kautta. 10. Luo järjestelmän palautuspiste: - Ennen laajojen muutosten tekemistä rekisteriin, on suositeltavaa luoda järjestelmän palautuspiste. On tärkeää korostaa, että väärällä rekisterin muokkauksella voi olla vakavia seurauksia järjestelmän vakaudelle ja toiminnalle. Jos olet epävarma, tutustu ammatti- tai virallisiin asiakirjoihin ennen muutosten tekemistä.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento reg - Console Registry Tool for Windows - .....

HTTP: ... console/fi/130.htm
0.124
11693

Deactivate / activate status bar in File Explorer Windows 11!

Distances between the objects in Windows 11 Explorer! 

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

JPG Bild-Datei in ein PDF unter Windows 11 konvertieren!

Quad Explorer with single window mode plus preview!

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!(0)