ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /END /?

SCHTASKS /End [/S järjestelmä [/U käyttäjänimi [/P salasana]]]
/TN tehtävänimi

Kuvaus:
Pysäyttää ajoitetun tehtävän.

Parametriluettelo:
/S järjestelmä Etäjärjestelmä, johon yhdistetään.

/U käyttäjä Määrittää käyttäjäkontekstin, jossa
jotka komennon schtasks.exe tulisi
suorittaa.

/P [password] Määrittää salasanan
käyttäjäkontekstille. Salasana
kysytään
tarvittaessa.

/TN tehtävänimi Määrittää ajoitetun tehtävän, joka
lopetetaan.

/? Näyttää tämän ohjeen.

Esimerkit:
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /End /TN "Aloita kopiointi"
SCHTASKS /End /S järjestelmä /U käyttäjä /P salasana /TN
"Varmuuskopiointi ja palautus"C:\WINDOWS>SCHTASKS /CREATE /?

SCHTASKS /Create [/S järjestelmä [/U käyttäjä [/P salasana]]]
[/RU käyttäjänimi [/RP salasana]] /SC aikataulu [/MO
valitsin] [/D päivä]
[/M kuukaudet] [/I joutoaika] /TN tehtävänimi /TR ohjelma
[/ST aloitusaika]
[/RI toistoväli] [ {/ET lopetusaika | /DU kesto} [/K] [/XML
xml-tiedosto] [/V1]
[/SD startdate] [/ED enddate] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Kuvaus:
Tämän avulla järjestelmänvalvoja voi luoda ajoitettuja
tehtäviä
paikallisiin tai etäjärjestelmiin.

Parametriluettelo:
/S järjestelmä Etäjärjestelmä, johon yhteys
muodostetaan.
järjestelmäparametrin oletusarvo on
paikallinen järjestelmä.

/U käyttäjänimi Määrittää käyttäjäkontekstin, jossa
SchTasks.exe
on suoritettava.

/P [salasana] Määrittää salasanan annetulle
käyttäjäkontekstille.
Salasanaa pyydetään, jos sitä ei anneta.

/RU käyttäjänimi Määrittää käyttäjätilin
(käyttäjäkontekstin),
jonka alaisuudessa tehtävä suoritetaan.
Jos kyseessä on järjestelmätili,
kelvolliset arvot ovat "", "NT
AUTHORITY\SYSTEM"
ja JÄRJESTELMÄ.
Version 2 tehtävissä ovat käytettävissä
myös "NT AUTHORITY\LOCALSERVICE" ja
"NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE", samoin kuin
kaikkien kolmen tunnetut SID-tunnukset.

/RP [salasana] Määrittää suorittavan käyttäjän salasanan.
Jos haluat, että salasanaa pyydetään,
aseta arvoksi
"*" tai ei mitään. Tämä salasana
ohitetaan, jos kyseessä on
järjestelmätili. Täytyy käyttää yhdessä
valitsimen /RU tai
/XML kanssa.

/SC aikataulu Määrittää ajoituksen tiheyden.
Kelvolliset aikataululajit: MINUTE,
HOURLY, DAILY, WEEKLY,
MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/MO valitsin Tarkentaa aikataululajia käytettäessä
toistuvia
esiintymiä. Kelvolliset arvot on mainittu
alla
Valitsimet-kohdassa.

/D päivä Määrittää viikonpäivän, jolloin tehtävä
suoritetaan. Kelvolliset
arvot: MA, TI, KE, TO, PE, LA, SU ja
1 - 31, jos kyseessä on kuukausittainen
esiintymä.
Yleismerkki * määrittää kaikki päivät.

/M kuukaudet Määrittää vuoden kuukauden. Oletusarvo on
kuukauden
ensimmäinen päivä. Kelvolliset arvot:
TAMMI, HELMI, MAALIS, HUHTI,
TOUKO, KESÄ, HEINÄ, ELO, SYYS, LOKA,
MARRAS, JOULU. Yleismerkki *
määrittää kaikki kuukaudet.

/I joutoaika Määrittää joutoajan määrän, ennen kuin
ajoitettu ONIDLE-tehtävä suoritetaan.
Kelvolliset arvot: 1 - 999 minuuttia.

/TN tehtävänimi Määrittää ainutkertaisen
tehtävänimen.

/TR ohjelma Määrittää ajoitushetkellä suoritettavan
ohjelman
polun ja tiedostonimen.
Esimerkki: C:\windows\system32\calc.exe

/ST aloitusaika Määrittää tehtävän suorituksen
aloitusajan. Ajan
muoto on HH:mm (24 tunnin kello),
esimerkiksi 14:30
(2:30 PM). Oletusarvo on nykyinen
kellonaika, jos valitsinta /ST ei
määritetä. Tämä valitsin täytyy määrittää,
jos /SC KERRAN määritetään.

/RI toistoväli Määrittää toistovälin minuutteina. Tätä ei
voi käyttää,
jos aikataululaji on jokin seuraavista:
MINUTE, HOURLY,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
Kelvollinen alue: 1 - 599940 minuuttia.
Jos joko /ET tai /DU määritetään,
oletusarvoksi tulee
10 minuuttia.

/ET lopetusaika Määrittää tehtävän suorituksen
lopetusajan. Ajan muoto
on HH:mm (24 tunnin kello), esimerkiksi
14:50 (2:50 PM).
Tätä ei voi käyttää seuraaville
ajoitustyypeille: ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/DU kesto Määrittää tehtävän suorituksen keston.
Ajan
muoto on HH:mm. Valitsinta ei voi käyttää
yhdessä valitsimen /ET kanssa ja, jos
aloituslaji on: ONSTART, ONLOGON, ONIDLE
tai ONEVENT.
Jos /RI määritetään, /V1-tehtävien
oletusarvo on
1 tunti.

/K Lopettaa tehtävän lopetusaikana tai keston
määrittämän ajan kuluttua.
Tätä ei voi käyttää seuraaville
ajoitustyypeille: ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. Joko /ET tai /DU
täytyy
määrittää.

/SD aloituspäivä Määrittää ensimmäisen päivämäärän, jolloin
tehtävä suoritetaan.
Muoto on pp.kk.vvvv. Oletusarvo on
nykyinen päivämäärä.
Tätä ei voi käyttää, jos aikataululaji on
jokin seuraavista: ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/ED lopetuspäivä Määrittää viimeisen päivämäärän, jolloin
tehtävä suoritetaan.
Muoto on pp.kk.vvvv. Tätä ei voi käyttää,
jos
aloituslaji on: ONCE, ONSTART, ONLOGON,
ONIDLE tai ONEVENT.

/EC kanavanimi Määrittää tapahtumakanavan OnEvent-
käynnistimille.

/IT Tehtävän voi suorittaa vuorovaikutteisesti
vain, jos /RU-
käyttäjän on kirjautuneena työn
suoritushetkellä.
Tehtävä suoritetaan vain, jos käyttäjä

/NP Salasanaa ei tallenneta. Tehtävä
suoritetaan ilman vuorovaikutusta
määritettynä käyttäjänä. Vain paikalliset
resurssit ovat käytettävissä.

/Z Merkitsee tehtävän poistettavaksi
viimeisen suorituksen jälkeen.

/XML xml-tiedosto Luo tehtävän tiedostossa määritetystä
tehtävä-XML:stä.
Voi käyttää yhdessä valitsimien /RU ja /RP
kanssa tai yksinomaan valitsimen /RP
kanssa, kun tehtävä-XML sisältää jo
pääkohteen.

/V1 Luo tehtävän, joka näkyy Vistaa
edeltävissä järjestelmissä.
Ei voi käyttää yhdessä valitsimen /XML
kanssa.

/F Pakottaa tehtävän luonnin ja estää
varoitukset, jos
määritetty tehtävä on jo olemassa.

/RL taso Asettaa työn suoritustason. Kelvolliset
arvot ovat
LIMITED ja HIGHEST. Oletusarvo on LIMITED.

/DELAY viiveaika Määrittää odotusajan, jolla tehtävän
suoritusta lykätään
käynnistimen aktivoinnin jälkeen. Ajan
muoto on
mmmm:ss. Tätä valitsinta voi käyttää vain
seuraaville aikataululajeille:
ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.

/? Näyttää tämän ohjeen.

Valitsimet: Valitsimen /MO kelvolliset arvot ajoituslajeittain:
MINUTE: 1 - 1 439 minuuttia.
HOURLY: 1 - 23 tuntia.
DAILY: 1 - 365 päivää.
WEEKLY: 1 - 52 viikkoa.
ONCE: ei valitsimia.
ONSTART: ei valitsimia.
ONLOGON: ei valitsimia.
ONIDLE: ei valitsimia.
MONTHLY: 1 - 12 kuukautta tai
FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST tai LASTDAY.

ONEVENT: XPath-tapahtumakyselyn merkkijono.
Esimerkit:
==> Luo etätietokoneessa ABC ajoitetun tehtävän Muistio, joka
suorittaa Notepad.exe-ohjelman tunneittain
käyttäjänimellä suorittaja.

SCHTASKS /Create /S ABC /U käyttäjä /P salasana /RU
suorittaja
/RP suoritussalasana /SC HOURLY /TN Muistio /TR
notepad

==> Luo etätietokoneessa ABC ajoitetun tehtävän Kirjaus,
joka suorittaa ohjelman Calc.exe joka viides minuutti
määritetyn
aloitusajan ja aloituspäivämäärän sekä lopetusajan ja
lopetuspäivämäärän välisenä aikana.

SCHTASKS /Create /S ABC /U toimialue\käyttäjä /P salasana
/SC MINUTE
/MO 5 /TN Kirjaus /TR Calc.exe /ST 12:00 /ET
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU runasuser /RP
userpassword

==> Luo ajoitetun tehtävän nimellä Pelihetki. Tehtävä
suorittaa
Vapaakenttä-pelin joka kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO FIRST /D SUN /TN
Pelihetki
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Luo etätietokoneessa ABC ajoitetun tehtävän Raportti,
joka
suorittaa Notepad.exe-ohjelman joka viikko.

SCHTASKS /Create /S ABC /U käyttäjä /P salasana /RU
suorittaja
/RP suoritussalasana /SC WEEKLY /TN Raportti /TR
Notepad.exe

==> Luo etätietokoneessa ABC ajoitetun tehtävän Lokiseuranta,
joka suorittaa Notepad.exe-ohjelman joka viides minuutti
määritetyn aloitusajan jälkeen. Lopetusaikaa ei
määritetä.
Valitsimen /RP salasana kysytään kehotteessa.

SCHTASKS /Create /S ABC /U toimialue\käyttäjä /P salasana
/SC MINUTE
/MO 5 /TN Lokiseuranta
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU suorittaja /RP

==> Luo ajoitetun tehtävän Pelaaminen, joka suorittaa
Vapaakenttä-pelin
joka päivä kello 12:00 ja lopettaa sen kello 14:00.

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN gaming /TR c:\freecell /ST
12:00
/ET 14:00 /K
==> Luo ajoitetun tehtävän Tapahtumaloki, joka suorittaa
kohdetta wevtvwr.msc siitä alkaen,
kun tapahtuma 101 julkaistaan järjestelmäkanavassa

SCHTASKS /Create /TN Tapahtumaloki /TR wevtvwr.msc /SC
ONEVENT
/EC Järjestelmä /MO *[System/EventID=101]C:\WINDOWS>SCHTASKS /DELETE /?

SCHTASKS /Delete [/S järjestelmä [/U käyttäjänimi [/P
[salasana]]]]
/TN tehtävänimi [/F]

Kuvaus:
Poistaa vähintään yhden ajoitetun tehtävän.

Parametriluettelo:
/S järjestelmä Etäjärjestelmä, johon yhdistetään.

/U käyttäjä Määrittää käyttäjäkontekstin, jossa
schtasks.exe suoritetaan.

/P [salasana] Määrittää salasanan annetulle
käyttäjäkontekstille. Salasana kysytään
tarvittaessa.

/TN tehtävänimi Määrittää ajoitetun tehtävän, joka
poistetaan.
Yleismerkin * avulla voi poistaa kaikki
tehtävät.

/F Poistaa tehtävän ja ohittaa
varoitukset, jos määritetty tehtävä on
parhaillaan käynnissä.

/? Näyttää tämän ohjeen.

Esimerkit:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Varmuuskopiointi ja palautus"
SCHTASKS /Delete /S järjestelmä /U käyttäjä /P salasana
/TN "Aloita palautus"
SCHTASKS /Delete /S järjestelmä /U käyttäjä /P salasana /TN
"Aloita varmistus" /F

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento SCHTASKS /End /? - Pysäkit käynnissä ajoitettu tehtävä.

HTTP: ... console/fi/148.htm
0.109
15102

What is native resolution?

Was sind visuelle Artefakte?

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

Portable use and Windows 10/11 protected directorys problem!

What are background programs?(0)