ASSOC: Bestandsassociaties weergeven of wijzigen


... De voorbeelden voor het commando "ASSOC"
... "ASSOC" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "ASSOC" commando

Het commando: "ASSOC" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "ASSOC"

Hier zijn voorbeelden met commentaar daarvoor`ASSOC`-Commando in de Windows-opdrachtprompt: Voorbeeld 1: wijs bestandstype toe aan bestandsextensie show:

ASSOC

Met deze opdracht worden alle huidige bestandstypen en bestandsextensiekoppelingen weergegeven. De bestandsextensie ".txt" is bijvoorbeeld gekoppeld aan een tekstdocument en de koppeling kan de naam "txtfile" hebben. Voorbeeld 2: Toon mapping voor een specifieke bestandsextensie:

ASSOC .txt

Met deze opdracht wordt de huidige toewijzing voor de bestandsextensie ".txt" weergegeven. Er wordt weergegeven aan welk bestandstype deze bestandsextensie is toegewezen, bijvoorbeeld "txtfile". Voorbeeld 3: Wijzig de toewijzing voor een bestandsextensie:

ASSOC .xyz=mijn aanvraag

Met deze opdracht wordt de toewijzing voor de bestandsextensie ".xyz" gewijzigd. In dit voorbeeld is ".xyz" gekoppeld aan de applicatie "MyApp". Voorbeeld 4: Associatie voor een bestandsextensie verwijderen:

ASSOC .xyz=

Hier wordt de toewijzing voor de bestandsextensie “.xyz” verwijderd. Dit betekent dat Windows niet langer automatisch zal proberen een specifieke applicatie te openen met bestanden van deze extensie. Voorbeeld 5: Alle opdrachten opslaan in een tekstbestand:

ASSOC > Opdrachten.txt

Met deze opdracht worden alle huidige bestandstype-naar-extensie-associaties opgeslagen in een tekstbestand met de naam associaties.txt. Het bestand bevat informatie over aan welke bestandstypen bepaalde bestandsextensies zijn toegewezen. Voorbeeld 6: specifieke toewijzingen opslaan in een tekstbestand:

ASSOC | FIND "txt" > tekstbestanden_toewijzingen.txt

Alleen de toewijzing voor bestandsextensies die de tekenreeks “txt” bevatten, wordt hier opgeslagen. Dit kan handig zijn voor het verkrijgen van specifieke informatie over tekstbestandassociaties.

"ASSOC" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bestandsextensiekoppelingen weergeven of wijzigen

ASSOC [.ext[=[fileType]]]

.ext Bepaalt de bestandsextensie waaraan het bestandstype 
moet
worden gekoppeld
fileType Bepaalt het bestandstype dat moet worden gekoppeld 
aan de
bestandsextensie

Typ ASSOC zonder parameters om de actieve bestandskoppelingen 
weer te
geven. Als ASSOC wordt aangeroepen met alleen een 
bestandsextensie,
wordt de actieve bestandskoppeling weergeven voor die 
bestandsextensie.
Als u niets opgeeft voor het bestandstype zal de opdracht de 
koppeling
voor de bestandsextensie verwijderen.

Belangrijke informatie, tips voor het "ASSOC" commando

Ja, er zijn enkele belangrijke punten waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van de`ASSOC`-Gebruik de opdracht in de Windows-opdrachtprompt: 1. Administratieve rechten: Zorg ervoor dat u over beheerdersrechten beschikt als u bestandstypekoppelingen wilt wijzigen of verwijderen. Voor de opdracht zijn mogelijk verhoogde bevoegdheden vereist om wijzigingen in het systeem aan te brengen. 2. Wees voorzichtig bij het wijzigen van toewijzingen: Als u bestandstypekoppelingen wijzigt, kunnen bestanden mogelijk niet meer worden geopend zoals verwacht. Zorg ervoor dat u de wijzigingen begrijpt en voer ze alleen door als u precies weet wat u doet. 3. Back-up van toewijzingen: Voordat u wijzigingen aanbrengt, is het raadzaam een ​​back-up van de huidige toewijzingen te maken. Dit kan u helpen terug te keren naar een eerdere toestand als er iets misgaat. U kunt de uitvoer bekijken van`ASSOC`opslaan in een bestand zoals weergegeven in voorbeeld 5. 4. Opmerking syntaxis: Zorg ervoor dat u de juiste syntaxis gebruikt. Het bevel`ASSOC`meestal gebruikt met bestandsextensies en bestandstypen. Het negeren van de syntaxis kan tot onverwacht gedrag leiden. 5. Gebruik van`FTYPE`-Commando: In combinatie met`ASSOC`hij kan het ook`FTYPE`opdracht kan worden gebruikt om de opdracht of het programma te wijzigen dat op een specifiek bestandstype wordt uitgevoerd. Dit kan relevant zijn als u diepgaandere veranderingen wilt aanbrengen. 6. Herstarten kan nodig zijn: Soms worden wijzigingen in bestandstypekoppelingen pas van kracht nadat het systeem opnieuw is opgestart. Het is altijd raadzaam om voorzichtig te zijn en er rekening mee te houden dat wijzigingen in bestandstypekoppelingen het systeemgedrag kunnen beïnvloeden. Als u het niet zeker weet, kunt u professionele hulp zoeken of verder onderzoek doen om er zeker van te zijn dat u de gewenste resultaten krijgt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht ASSOC - Bestandsassociaties weergeven of wijzigen

HTTP: ... console/nl/001.htm
0.124
13807
What is a horizontal gradient? Can I turn off autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, can I? What is a third-party supplier? Was ist Quantencomputing (Quantencomputer)? VHDX, what is this file? Overclocked systems? What are time zones? What are energy options? EV and OV code signing? I'm looking to install your program on multiple computer?(0)