CHKDSK: Schijf controleren en statusrapport weergeven.


... De voorbeelden voor het commando "CHKDSK"
... "CHKDSK" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "CHKDSK" commando

Het commando: "CHKDSK" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "CHKDSK"

De`CHKDSK`De opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om de integriteit van het bestandssysteem op een schijf te controleren en indien nodig problemen op te lossen. Hier zijn enkele voorbeelden met commentaar: Voorbeeld 1: Eenvoudige controle van het bestandssysteem op station C: zonder probleemoplossing:

CHKDSK C:

Beschrijving: Deze opdracht controleert het bestandssysteem op station C op fouten zonder deze automatisch te herstellen. Voorbeeld 2: Het bestandssysteem op station D controleren: met automatisch foutherstel:

CHKDSK D: /F

Beschrijving: Hiermee wordt het bestandssysteem op station D: gecontroleerd en wordt automatisch geprobeerd eventuele gevonden fouten te herstellen. De balie`/F`staat voor ‘Fix’. Voorbeeld 3: Het bestandssysteem op station E: controleren en beschadigde sectoren herstellen:

CHKDSK E: /R

Beschrijving: Deze opdracht voert een uitgebreide scan uit van het bestandssysteem op station E: en probeert beschadigde sectoren te herstellen. De balie`/R`staat voor "Herstellen". Voorbeeld 4: Alle schijven controleren met automatische probleemoplossing:

CHKDSK /F

Beschrijving: Hiermee wordt het bestandssysteem van alle schijven gecontroleerd en eventuele gevonden fouten automatisch hersteld. Voorbeeld 5: Het bestandssysteem op station F: controleren en de resultaten in een tekstbestand loggen:

CHKDSK F: /F /V > CHKDSK_Resultaten.txt

Beschrijving: Deze opdracht controleert het bestandssysteem op station F:, probeert eventuele gevonden fouten te herstellen en registreert de resultaten in een tekstbestand met de naam "CHKDSK_Results.txt". De balie`/V`staat voor "Verbose" en geeft gedetailleerde informatie weer. Voorbeeld 6: Een scan plannen bij de volgende herstart voor schijf G: met automatische probleemoplossing:

CHKDSK G: /F /R /X

Beschrijving: Deze opdracht plant een controle van het bestandssysteem op station G: bij de volgende herstart. De balie`/R`staat voor "Recover" (beschadigde sectoren herstellen),`/F`voor "Fix" (fouten herstellen), en`/X`Forceert dat de schijf wordt ontkoppeld voordat deze wordt gecontroleerd. Houd er rekening mee dat bij gebruik`CHKDSK`Het station waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd, moet mogelijk opnieuw worden opgestart omdat het bestandssysteem tijdens de scan niet kan worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om de scan te plannen en opnieuw op te starten wanneer de schijf niet in gebruik is.

"CHKDSK" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Een schijf controleren en vervolgens een statusrapport weergeven.


CHKDSK [volume[[pad]best.naam]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] 
[/L[:grootte]]
[/B]


volume Het koppelpunt, de volumenaam of stationsletter 
(gevolgd
door een dubbele punt).
bestandsnaam Alleen voor FAT/FAT32: bepaalt welke bestanden 
op
fragmentatie moeten worden gecontroleerd.
/F Herstelt fouten op de schijf.
/V Op FAT/FAT32: geeft het volledige pad en de 
naam van elk
bestand op de schijf weer.
Op NTFS: geeft opruimberichten weer, indien 
aanwezig.
/R Vindt beschadigde sectoren en herstelt leesbare 
gegevens
(hiervoor is /F nodig)
/L:grootte Alleen NTFS: wijzigt de grootte van het 
logboekbestand naar
de opgegeven hoeveelheid kB. Als grootte niet 
is opgegeven,
wordt de huidige grootte weergegeven.
/X Forceert het eerst ontkoppelen van het volume, 
indien nodig.
Alle geopende ingangen naar het volume worden 
dan ongeldig
(hiervoor is /F nodig)
/I Alleen NTFS: voert een minder uitgebreide 
controle van
indexvermeldingen uit
/C Alleen NTFS: slaat het controleren van cycli 
binnen de
mapstructuur over
/B Alleen NFTS: evalueert de beschadigde cluster 
op het volume
opnieuw (hiervoor is /R nodig)

De schakelopties /I of /C verminderen de hoeveelheid tijd die is 
benodigd voor
het uitvoeren van Chkdsk door bepaalde controles van het volume 
over te slaan.

Belangrijke informatie, tips voor het "CHKDSK" commando

Bij gebruik van de`CHKDSK`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Beheerdersrechten: Uitvoeren`CHKDSK`Op een schijf zijn beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent. 2. Drive-vergrendeling: `CHKDSK`vereist meestal dat de schijf waarop deze draait niet in gebruik is. als jij`CHKDSK`voor de systeemschijf (meestal C:-schijf) kan het nodig zijn om een ​​scan te plannen bij de volgende herstart, omdat de schijf mogelijk niet actief is tijdens de scan. 3. Planning om te controleren bij de volgende herstart: Als u`CHKDSK`op de systeemschijf staat of de schijf in gebruik is, moet u mogelijk een scan plannen de volgende keer dat u opnieuw opstart. Dit kan worden bereikt door het commando`CHKDSK`met de nodige schakelaars.

CHKDSK C: /F /R /X

Het zegt`/F`voor "Fix" (fout herstellen),`/R`voor "Herstellen" (beschadigde sectoren herstellen), en`/X`Forceert dat de schijf wordt ontkoppeld voordat deze wordt gecontroleerd. 4. Duur van verificatie: Het tijdstip waarop`CHKDSK`die nodig zijn om een ​​schijf te scannen, kan variëren afhankelijk van de grootte van de schijf en de mate van fragmentatie. Dit kan enige tijd duren, vooral als beschadigde sectoren moeten worden hersteld. 5. Gegevensback-up: Het is raadzaam om vóór u een back-up van belangrijke gegevens op de schijf te maken`CHKDSK`vooral als er tekenen zijn van problemen met de harde schijf. Hoewel`CHKDSK`is bedoeld om fouten op te lossen, er bestaat altijd een klein risico dat gegevens verloren gaan tijdens het proces. 6. Beschikbare ruimte: Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is op de schijf waar`CHKDSK`is uitgevoerd. De opdracht kan tijdelijke bestanden maken en vereist schijfruimte om eventuele gevonden fouten te herstellen. 7. Foutregistratie: `CHKDSK`registreert de resultaten meestal in de Windows Event Viewer. Nadat het proces is voltooid, controleert u Logboeken om te zien of er problemen zijn geïdentificeerd en opgelost. 8. Gebruik van`/L`-Switch: In sommige gevallen, vooral als er problemen zijn met het bestandssysteem, kan het gebruik van de`/L`schakelaar kan nuttig zijn om uitgebreide logboekregistratie in te schakelen.

CHKDSK C: /F /R /X /L:C:\CHKDSK_Log.txt

Hier wordt de logboekregistratie naar een tekstbestand met de naam "CHKDSK_Log.txt" op station C: geschreven. Houd rekening met deze punten om dat te garanderen`CHKDSK`wordt effectief en veilig op uw systeem gebruikt. Als u het niet zeker weet of als het om kritische gegevens gaat, is het altijd raadzaam om een ​​professionele of Microsoft-documentatie te raadplegen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht CHKDSK - Schijf controleren en statusrapport weergeven.

HTTP: ... console/nl/010.htm
0.108
14907

Nicht löschbare Dateien beim Neustart vom Windows 11, 10, ... MS Server löschen! 

Die "Kostenlose Software" um Scans zu PDF auf Windows zu machen!

Verwenden Sie ein spezielles Icon-Layout für den Windows-Start!

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views (Q-Dir)!

Preview the Animated Gif Images on Windows!

Highlight active address bar in all Explorer windows on MS Windows!(0)