CHKNTFS: Schijfcontrole bij opstarten weergeven of aanpassen.


... De voorbeelden voor het commando "CHKNTFS"
... "CHKNTFS" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "CHKNTFS" commando

Het commando: "CHKNTFS" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "CHKNTFS"

De`CHKNTFS`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om de automatische controle van het bestandssysteem te configureren wanneer het besturingssysteem start. Hier zijn enkele voorbeelden met commentaar: Voorbeeld 1: Controle van alle schijven inschakelen bij de volgende systeemstart:

CHKNTFS /D

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de huidige automatische scanstatus voor alle schijven weergegeven. Als automatisch scannen voor een schijf is uitgeschakeld, wordt dit de volgende keer dat het systeem opstart, ingeschakeld. Voorbeeld 2: Schakel het controleren van alle schijven uit bij de volgende systeemstart:

CHKNTFS /D C:

Beschrijving: Hier is de automatische controle voor de C:-schijf gedeactiveerd. Dit betekent dat deze schijf de volgende keer dat het systeem opstart, niet wordt gecontroleerd. Voorbeeld 3: Scannen naar een specifiek station inschakelen bij de volgende systeemstart:

CHKNTFS /X D:

Beschrijving: Met deze opdracht wordt automatisch scannen naar station D: mogelijk bij de volgende systeemstart, ongeacht of deze eerder was uitgeschakeld. Voorbeeld 4: Schakel het scannen voor alle schijven uit bij de volgende systeemstart:

CHKNTFS /X

Beschrijving: Deze opdracht schakelt het automatisch scannen van alle schijven uit bij de volgende systeemstart. Voorbeeld 5: Toon verificatie voor alle schijven:

CHKNTFS

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de huidige automatische scanstatus voor alle schijven weergegeven. De`CHKNTFS`Met opdrachten kunt u automatische controle van het bestandssysteem configureren wanneer het besturingssysteem start. Dit kan handig zijn om ervoor te zorgen dat het bestandssysteem regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, vooral als het systeem niet correct is afgesloten. Houd er rekening mee dat wijzigingen in deze instellingen doorgaans een herstart van het systeem vereisen.

"CHKNTFS" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Toont of wijzigt de controle van de schijf bij het opstarten. 

CHKNTFS volume [...] 
CHKNTFS / D 
CHKNTFS / T [: tijd] 
CHKNTFS / X-volume [...] 
CHKNTFS / C volume [...] 

volume Geeft de stationsletter (gevolgd door een dubbele punt), 
        mount punt, of het volume naam. 
/ D Herinvoering van de machine aan het standaard gedrag, 
  alle drives zijn gecontroleerd tijdens het opstarten 
  en chkdsk wordt uitgevoerd op degenen die zijn vuil. 
/ T: tijd Verandert de AUTOCHK inleiding aftellen tijd om de
     gespecificeerd bedrag van de tijd in seconden. 
     Als de tijd het is niet opgegeven, geeft de 
     huidige instelling. 
/ X Omvat niet een schijf uit de standaard boot-time controle.
     Uitgesloten drives zijn niet de tussen 
     commando aanroepingen. 
/ C Roosters een station te worden gecontroleerd tijdens 
    het opstarten; chkdsk zal lopen Als de schijf vuil is. 

Als er geen schakelaars zijn vermeld, zijn CHKNTFS 
wordt weergegeven wanneer de opgegeven schijf is 
vuil of geregeld te controleren op de volgende herstart.

Belangrijke informatie, tips voor het "CHKNTFS" commando

Bij gebruik van de`CHKNTFS`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Beheerdersrechten: Aan`CHKNTFS`Om het te kunnen gebruiken, zijn beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent om de juiste wijzigingen aan te brengen. 2. Systeemintegriteit: `CHKNTFS`heeft invloed op de manier waarop het besturingssysteem omgaat met de automatische controle van het bestandssysteem bij het opstarten. Zorg ervoor dat wijzigingen zorgvuldig worden aangebracht, zodat de integriteit van het systeem niet in gevaar komt. 3. Geef schijven correct op: Zorg ervoor dat de schijven correct zijn opgegeven wanneer u`CHKNTFS`met bepaalde aandrijvingen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de instellingen voor de juiste schijven worden gewijzigd. 4. Herstart vereist: Wijzigingen in instellingen met`CHKNTFS`vereisen meestal een herstart van het systeem voordat ze van kracht worden. Plan dienovereenkomstig om ervoor te zorgen dat de wijzigingen worden geïmplementeerd. 5. Foutafhandeling: Controleer de retourwaarden en uitvoerinformatie na gebruik`CHKNTFS`. Hiermee kunt u bevestigen dat de gewenste wijzigingen zijn aangebracht. 6. Gebruik deactivering zorgvuldig: Automatische verificatie uitschakelen (`CHKNTFS /X`) moet met voorzichtigheid gebeuren. De automatische controle wordt gebruikt om potentiële problemen vroegtijdig te identificeren en op te lossen. Als u dit uitschakelt, kunnen problemen onopgemerkt blijven, vooral als het systeem onverwachts wordt afgesloten. 7. Schijfcontrole: Controleer uw schijven regelmatig op mogelijke problemen, ongeacht het probleem`CHKNTFS`-Instellingen. Als u tekenen van problemen met de harde schijf opmerkt, is het raadzaam om dit te controleren`CHKDSK`uitvoeren. 8. Gebruik met scripts: Als je`CHKNTFS`Als u het in scripts gebruikt, zorg er dan voor dat het script goed is getest om te worden uitgevoerd, vooral als het bedoeld is om op meerdere systemen te worden gebruikt. Houd rekening met deze punten om ervoor te zorgen dat de configuratie van de automatische bestandssysteemcontrole (`CHKNTFS`) correct en veilig wordt uitgevoerd.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht CHKNTFS - Schijfcontrole bij opstarten weergeven of aanpassen.

HTTP: ... console/nl/011.htm
0.108
16174

How to open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

Was ist ein TAN?

Was ist ein virtueller Drucker?

What is a fast boot PC?

Wie kann ich den Computernamen am Windows-7 Rechner ändern?

What is a print preview?(0)