COMP: Inhoud van twee bestanden of verzamelingen van bestanden vergelijken.


... De voorbeelden voor het commando "COMP"
... "COMP" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "COMP" commando

Het commando: "COMP" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "COMP"

De`COMP`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om de inhoud van twee bestanden of mappen te vergelijken. Hier zijn enkele voorbeelden met commentaar: Voorbeeld 1: Twee bestanden vergelijken:

COMP bestand1.txt bestand2.txt

Beschrijving: Deze opdracht vergelijkt de inhoud van "Bestand1.txt" en "Bestand2.txt". Als de bestanden identiek zijn, wordt er geen uitvoer gegenereerd. Anders geeft de opdracht het eerste verschil weer. Voorbeeld 2: Vergelijking van twee mappen:

COMP /D map1 map2

Omschrijving: Met de optie`/D`Deze opdracht vergelijkt de inhoud van "Directory1" en "Directory2". Als de mappen identiek zijn, wordt er geen uitvoer gegenereerd. Anders geeft de opdracht het eerste verschil weer. Voorbeeld 3: Vergelijking van binaire bestanden:

COMP /B bestand1.bin bestand2.bin

Beschrijving: Door toe te voegen`/B`zal de opdracht instrueren om de bestanden in binaire modus te vergelijken. Dit is handig voor binaire bestanden waarbij elke byteafwijking als een verschil wordt behandeld. Voorbeeld 4: Vergelijking met lijnnummer:

COMP /N=10 bestand1.txt bestand2.txt

Beschrijving: Hier wordt de opdracht geïnstrueerd om alleen de eerste 10 regels van de bestanden te vergelijken. Dit kan handig zijn voor het controleren van grote bestanden zonder de volledige inhoud te vergelijken. Voorbeeld 5: Vergelijking met uitgebreide informatie:

COMP /A /L bestand1.txt bestand2.txt

Omschrijving: Met`/A`Er wordt geavanceerde vergelijkingsinformatie weergegeven, inclusief het regelnummer waar verschillen optreden.`/L`toont de exacte rijen die verschillend zijn. Voorbeeld 6: Omgaan met ruimtes:

COMP /W bestand1.txt bestand2.txt

Beschrijving: Door toe te voegen`/W`zal de opdracht instrueren om spaties aan het begin en einde van regels te negeren, wat handig kan zijn bij het vergelijken van tekstbestanden. Voorbeeld 7: Vergelijking met verschillende hoofdletters en kleine letters:

COMP /C bestand1.txt bestand2.txt

Beschrijving: De optie`/C`zorgt ervoor dat de vergelijking hoofdlettergevoelig is. Zonder deze optie zou de vergelijking geen onderscheid maken tussen "ABC" en "abc". Deze voorbeelden moeten u inzicht geven in het gebruik van de`COMP`opdracht om bestanden of mappen te vergelijken in de Windows-opdrachtprompt. Let op de verschillende opties om de vergelijking indien nodig aan te passen.

"COMP" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De inhoud van twee bestanden of groepen bestanden vergelijken.

COMP [data1] [data2] [/D] [/A] [/L] [/N=aantal] [/C] [/OFF[LINE]]

data1 De locatie en naam van de eerste bestand(en) die u
wilt vergelijken.
data2 De locatie en naam van de andere bestand(en) die u
wilt vergelijken.
/D Geeft de verschillen in decimale notatie weer.
/A Geeft de verschillen in ASCII-tekens weer.
/L Geeft regelnummers weer bij de verschillen.
/N=aantal Vergelijkt het eerste aantal regels van beide 
bestanden.
/C Vergelijkt de bestanden zonder op hoofdletters en
kleine letters te letten in ASCII.
/OFF[LINE] Slaat bestanden met ingeschakeld off-linekenmerk 
niet over.

Gebruik jokertekens in de parameters data1 en data2 als u groepen
bestanden wilt vergelijken.

Belangrijke informatie, tips voor het "COMP" commando

Bij gebruik van de`COMP`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar dingen waar u op moet letten: 1. Tekstbestanden vergelijken: `COMP`is voornamelijk bedoeld voor het vergelijken van tekstbestanden. Het vergelijkt regel voor regel en rapporteert het eerste gevonden verschil. 2. Binaire bestanden: Als u binaire bestanden wilt vergelijken, voegt u de optie toe`/B`toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat`COMP`voert de vergelijking uit in binaire modus en behandelt elke byteafwijking als een verschil. 3. Hoofdlettergevoelig: Standaard`COMP`niet hoofdlettergevoelig. Als hoofdlettergevoeligheid belangrijk is, voegt u de optie toe`/C`toegevoegd. 4. Witruimte en opmaak: `COMP`Standaard wordt er rekening gehouden met spaties aan het begin en einde van elke regel. Als u de opmaak wilt negeren, gebruikt u de optie`/W`. 5. Aantal tekstregels: Dat kan met de optie`/N=ZAHLEN`specificeer hoeveel regels van de bestanden moeten worden vergeleken. Dit is handig als u slechts een subset van bestanden wilt controleren. 6. Unicode-bestanden: Houd er rekening mee dat`COMP`is niet geoptimaliseerd voor directe vergelijking van Unicode-bestanden. Er kunnen verschillen optreden met Unicode-bestanden, zelfs als de inhoud er hetzelfde uitziet. 7. Foutmeldingen: Let op mogelijke foutmeldingen van`COMP`. Er verschijnt bijvoorbeeld een bericht zoals "De bestanden zijn te verschillend" als de bestanden te groot of te verschillend zijn om te vergelijken. 8. Gebruik in batchscripts: In batchscripts kunt u de retourwaarde van retourneren`COMP`controleer of er verschillen zijn gevonden. De retourwaarde is 0 als de bestanden identiek zijn, anders 1.

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
    ECHO De bestanden zijn identiek.
) ELSE (
    ECHO De bestanden zijn verschillend.
)

9. Wees voorzichtig met grote bestanden: `COMP`kan traag zijn voor zeer grote bestanden of mappen. In dergelijke gevallen kunnen gespecialiseerde hulpmiddelen efficiënter zijn. 10. Duurzaamheid: Houd er rekening mee dat de`COMP`opdracht brengt geen permanente wijzigingen aan in de bestanden. Het is puur een vergelijkingsopdracht en heeft geen effect op de bestanden zelf. Houd rekening met deze aspecten...`COMP`opdracht om effectief en veilig te gebruiken in de Windows-opdrachtprompt. In veel gevallen kunnen gespecialiseerde tools of scripttalen geschikter zijn, vooral voor complexere behoeften.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht COMP - Inhoud van twee bestanden of verzamelingen van bestanden vergelijken.

HTTP: ... console/nl/015.htm
0.093
18182
Network load based sleep mode behavior on Windows all OS! Verknüpfung für das Mobilitätscenter unter Windows 11? Mehrere Fenster bei mehreren Monitoren verhalten auf Windows 11? Fast landscape, portrait or landscape conversion and Preview switch! You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool? Large menu with touchscreen on Windows 11? Disable DontSleep via the Windows To-Tray area! Battery saving settings for Windows 11 as a desktop shortcut! Show hidden files in Windows 11 File Explorer! Open Windows 11 settings the solutions!(0)