COMPACT: Compressie van bestanden op NTFS-partities weergeven of wijzigen.


... De voorbeelden voor het commando "COMPACT"
... "COMPACT" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "COMPACT" commando

Het commando: "COMPACT" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "COMPACT"

De`COMPACT`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om de compressie van bestanden of mappen op NTFS-partities te regelen. Hier zijn enkele voorbeelden met commentaar: Voorbeeld 1: Bestand comprimeren:

COMPACT /C bestand.txt

Beschrijving: Deze opdracht comprimeert het bestand "file.txt" op een NTFS-partitie. De`/C`-Optie staat voor "Comprimeren". Voorbeeld 2: bestand decomprimeren:

COMPACT /U bestand.txt

Omschrijving: Met`/U`Het bestand “File.txt” is gedecomprimeerd. Houd er rekening mee dat hierdoor het bestand in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. Voorbeeld 3: Comprimeer alle bestanden in een map:

COMPACT /C /S:bestanden

Beschrijving: Hier worden alle bestanden in de map "Bestanden" en de submappen ervan gecomprimeerd. De`/S`-optie staat voor "alle submappen opnemen". Voorbeeld 4: Decomprimeer alle bestanden in een map:

COMPACT /U /S:bestanden

Beschrijving: Alle bestanden in de map "Bestanden" en de submappen ervan zijn inbegrepen`/U`gedecomprimeerd. Voorbeeld 5: Compressiestatus weergeven:

COMPACT /I

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de status van de bestandscompressie op de huidige schijf weergegeven. Voorbeeld 6: Compressie voor een map uitschakelen:

COMPACT /I /F:OFF map

Omschrijving: Met`/F:OFF`Compressie is uitgeschakeld voor de map. Dit kan handig zijn als u de compressie voor specifieke bestanden of mappen wilt uitschakelen. Voorbeeld 7: Comprimeer alle bestanden op de schijf:

COMPACT /C /EXE:LZX /I /F:ON C:\

Beschrijving: Deze opdracht comprimeert alle uitvoerbare bestanden op de C-schijf met behulp van het LZX-algoritme. Houd er rekening mee dat dit voor de hele schijf kan gelden en dat het comprimeren van systeembestanden riskant kan zijn. Voorbeeld 8: Compressie op een map forceren:

COMPACT /C /FORCE map

Omschrijving: Met`/FORCE`Er wordt compressie op de map geforceerd, ongeacht of deze al is gecomprimeerd. Voorbeeld 9: Comprimeer alle bestanden in de huidige map:

COMPACT /C /A

Beschrijving: Hier worden alle bestanden in de huidige map gecomprimeerd. De`/A`-Optie staat voor "Alle bestanden". Voorbeeld 10: Bestandscompressie ongedaan maken:

COMPACT /U /EXE:LZX bestand.exe

Omschrijving: Met`/U`Het bestand “File.exe” is gedecomprimeerd. Merk op dat de gebruikte compressiemethode (hier: LZX) kan worden gespecificeerd. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van`COMPACT`brengt risico's met zich mee, vooral als het verkeerd wordt gebruikt. Het is raadzaam ervoor te zorgen dat belangrijke bestanden en systeembestanden niet onbedoeld worden aangetast.

"COMPACT" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De compressie van bestanden op NTFS-partities weergeven of 
wijzigen.

COMPACT [/C | /U] [/S[:dir]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [bestandsnaam 
[...]]

/C Comprimeert de opgegeven bestanden. Mappen worden 
gemarkeerd.
zodat later toegevoegde bestanden gecomprimeerd 
worden.
/U Decomprimeert de opgegeven bestanden. Mappen worden 
gemarkeerd
zodat later toegevoegde bestanden niet gecomprimeerd 
worden.
/S Voert de opgegeven bewerking uit op bestanden in de 
opgegeven
map en alle submappen. Standaard wordt de actieve map 
gebruikt.
/A Geeft bestanden weer met een verborgen- of
systeembestandskenmerk. Deze bestanden worden 
standaard
overgeslagen.
/I Laat de opgegeven opdracht doorgaan, ook als er 
fouten
optreden. Normaal stopt COMPACT als er een fout 
optreedt.
/F Forceert de compressiebewerking op alle opgegeven 
bestanden, ook
op bestanden die al gecomprimeerd zijn. Normaal 
worden al
gecomprimeerde bestanden overgeslagen.
/Q Geeft alleen de meest essentiële informatie weer.

bestandsnaam Een patroon, bestand of map.

Indien gebruikt zonder parameters, beeldt COMPACT de 
compressiestatus
van de actieve map en de bestanden daarin af. U kunt meer
bestandsnamen en jokertekens gebruiken. U moet een spatie 
invoegen tussen
verschillende parameters.

Belangrijke informatie, tips voor het "COMPACT" commando

Bij gebruik van de`COMPACT`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar punten waar u rekening mee moet houden: 1. Alleen voor NTFS: De`COMPACT`opdracht is specifiek voor het NTFS-bestandssysteem. Het werkt niet op FAT32 of exFAT. Zorg ervoor dat de doelschijf NTFS-geformatteerd is voordat u`COMPACT`gebruik. 2. Potentieel gegevensverlies: Het comprimeren van bestanden kan leiden tot enig gegevensverlies. Dit komt omdat gecomprimeerde bestanden niet langer in hun oorspronkelijke staat zijn en daarom kunnen bepaalde bestandstypen (zoals reeds gecomprimeerde bestanden) mogelijk niet verder worden gecomprimeerd. 3. Compatibiliteit: Sommige toepassingen of processen kunnen mogelijk niet overweg met gecomprimeerde bestanden. Zorg ervoor dat compressie de goede werking van uw applicaties niet negatief beïnvloedt. 4. Systeembestanden: Het comprimeren van systeembestanden kan instabiliteit of storingen veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer u systeembestanden of bestanden in de Windows-map probeert te comprimeren. 5. Opslagbesparing: De daadwerkelijke besparing op opslagruimte door bestandscompressie kan variëren, afhankelijk van het bestandstype. Grote mediabestanden (bijvoorbeeld JPEG-afbeeldingen of reeds gecomprimeerde video's) leveren mogelijk geen significante besparingen op. 6. Prestaties: Het lezen en schrijven van gecomprimeerde bestanden kan iets langzamer zijn dan niet-gecomprimeerde bestanden, omdat de bestanden mogelijk moeten worden gedecomprimeerd of gecomprimeerd voordat ze kunnen worden gelezen of geschreven. 7. Gebruik opties: Zorg ervoor dat de`COMPACT`-Gebruik opties zorgvuldig om de gewenste resultaten te bereiken. vooral de`/F`-Optie (Kracht) en`/A`optie (Alle bestanden) kan sterke effecten hebben. 8. Gegevensherstel: Zorg ervoor dat u over een betrouwbare gegevensback-up beschikt voordat u uitgebreide bestandscompressie uitvoert. Hierdoor kunt u bij onverwachte problemen de originele gegevens herstellen. 9. Ontbrekende rechten: Zorg ervoor dat u over de benodigde machtigingen beschikt om toegang te krijgen tot de bestanden die u wilt comprimeren of decomprimeren. Mogelijk zijn beheerdersbevoegdheden vereist, vooral als de systeembestanden getroffen zijn. 10. Opslagruimtebewaking: Controleer de beschikbare ruimte op uw schijf, vooral wanneer u grote hoeveelheden bestanden comprimeert. Verwachte besparingen op opslagruimte kunnen worden gemonitord om ervoor te zorgen dat de gewenste resultaten worden bereikt. Door op deze punten te letten, kunt u dat doen`COMPACT`-Gebruik commando's effectief en veilig. Zoals bij alle opdrachten die wijzigingen in het bestandssysteem aanbrengen, is het belangrijk om voorzichtig te werk te gaan en u bewust te zijn van de mogelijke gevolgen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht COMPACT - Compressie van bestanden op NTFS-partities weergeven of wijzigen.

HTTP: ... console/nl/016.htm
0.124
18533

Distances between the objects in Windows 11 Explorer! 

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

JPG Bild-Datei in ein PDF unter Windows 11 konvertieren!

Quad Explorer with single window mode plus preview!

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

Make better use of the new Windows 11 Settings app!(0)