CONVERT: FAT-volumes omzetten naar NTFS. U kunt het huidige station niet omzetten.


... De voorbeelden voor het commando "CONVERT"
... "CONVERT" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "CONVERT" commando

Het commando: "CONVERT" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "CONVERT"

De`CONVERT`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om een ​​FAT32-bestandssysteem naar een NTFS-bestandssysteem te converteren. Hier zijn enkele voorbeelden met commentaar: Voorbeeld 1: Converteer station C: van FAT32 naar NTFS:

CONVERT C: /FS:NTFS

Beschrijving: Deze opdracht converteert het C:-bestandssysteem van FAT32 naar NTFS. Voorbeeld 2: Conversie met instelling van de bestandstoewijzingseenheid (clustergrootte):

CONVERT D: /FS:NTFS /V /C

Beschrijving: Hier wordt het bestandssysteem van station D: geconverteerd van FAT32 naar NTFS met een vaste clustergrootte.`/V`geeft gedetailleerde voortgangsinformatie weer, en`/C`wordt gebruikt om een ​​bestandstoewijzingseenheid (clustergrootte) in te stellen. Voorbeeld 3: Zoekopdracht vˇˇr conversie:

CONVERT E: /FS:NTFS /NOSECURITY

Beschrijving: Deze opdracht converteert het E:-bestandssysteem van FAT32 naar NTFS zonder om bevestiging te vragen.`/NOSECURITY`betekent dat de conversie wordt uitgevoerd zonder beveiligingsmachtigingen. Voorbeeld 4: Conversie met Chkdsk vˇˇr conversie:

CONVERT F: /FS:NTFS /X /NOSECURITY

Beschrijving: Hier wordt het bestandssysteem van station F: geconverteerd van FAT32 naar NTFS.`/X`voert vˇˇr de conversie een Chkdsk-controle uit, en`/NOSECURITY`betekent dat de conversie wordt uitgevoerd zonder beveiligingsmachtigingen. Voorbeeld 5: Conversie met schijflabels met spaties:

CONVERT "G: drijfveer" /FS:NTFS

Beschrijving: Dit voorbeeld converteert het bestandssysteem van station "G: drive" van FAT32 naar NTFS. Let op het gebruik van aanhalingstekens voor schijflabels met spaties. Voorbeeld 6: Schakel conversie met compressie in:

CONVERT H: /FS:NTFS /COMPRESS

Beschrijving: Hier wordt het bestandssysteem van de H:-schijf geconverteerd van FAT32 naar NTFS en wordt compressie ingeschakeld. Voorbeeld 7: NTFS-conversie ongedaan maken:

CONVERT I: /FS:FAT32

Beschrijving: Deze opdracht converteert het bestandssysteem van station I: van NTFS terug naar FAT32. Voorbeeld 8: Hulp tonen:

CONVERT /?

Beschrijving: Met deze opdracht wordt hulp en informatie weergegeven over de beschikbare opties voor de`CONVERT`-commando. Het is belangrijk op te merken dat het converteren van het bestandssysteem van FAT32 naar NTFS onomkeerbare wijzigingen in het bestandssysteem teweegbrengt. Zorg ervoor dat er vˇˇr u een back-up van belangrijke gegevens wordt gemaakt`CONVERT`-commando. Merk ook op dat de`CONVERT`opdracht kan niet worden toegepast op systeempartities terwijl Windows actief is. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen om de conversie uit te voeren vanuit een opstartbare omgeving.

"CONVERT" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Een FAT-volume naar NTFS converteren.

CONVERT volume: /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:bestandsnaam] 
[/NoSecurity] [/X]


volume Bepaalt de stationsletter (gevolgd door een 
dubbele punt), het
koppelpunt of de volumenaam.
/FS:NTFS Bepaalt dat het volume naar NTFS wordt 
geconverteerd.
/V Bepaalt dat Convert in de modus met uitleg wordt 
uitgevoerd.
/CvtArea:bestandsnaam
Bepaalt een aaneengesloten bestand in de hoofdmap 
om als
tijdelijke plaatsaanduiding voor NFTS-
systeembestanden te
dienen.
/NoSecurity Bepaalt dat de veiligheidsinstellingen voor de 
geconverteerde
bestanden voor iedereen toegankelijk zijn.
/X Bepaalt dat het volume indien nodig ontkoppeld 
wordt.
Alle geopende volume-ingangen worden hierdoor 
ongeldig.

Belangrijke informatie, tips voor het "CONVERT" commando

Bij gebruik van de`CONVERT`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er enkele belangrijke aspecten waar u rekening mee moet houden: 1. Onomkeerbare wijzigingen: Conversie van FAT32 naar NTFS is een onomkeerbare wijziging. U kunt niet eenvoudigweg terugkeren naar het vorige bestandssysteem nadat de conversie is voltooid. Zorg ervoor dat u een back-up van al uw belangrijke gegevens hebt gemaakt voordat u deze gebruikt`CONVERT`-commando. 2. Systeempartities: De`CONVERT`opdracht kan niet worden toegepast op de systeempartitie terwijl Windows actief is. Als u het besturingssysteemstation wilt converteren, zorg er dan voor dat de conversie wordt uitgevoerd vanuit een opstartbare omgeving. Dit kan een Windows-installatie-cd of een ander opstartmedium zijn. 3. Gegevensbeveiliging: Conversie van FAT32 naar NTFS zou over het algemeen geen gegevensverlies moeten veroorzaken. Het is echter altijd raadzaam een ​​back-up te maken van belangrijke gegevens voordat u wijzigingen aanbrengt in het bestandssysteem. Er kunnen onvoorziene problemen optreden en het maken van een back-up van uw gegevens zorgt ervoor dat belangrijke bestanden worden beschermd. 4. Bevestiging: Standaard is de`CONVERT`opdracht vˇˇr de conversie ter bevestiging. U kunt dit voorkomen door gebruik te maken van de optie`/NOSECURITY`maar wees voorzichtig en vermijd onbedoelde conversies. 5. Chkdsk vˇˇr conversie: Het wordt aanbevolen om vˇˇr de conversie een bestandssysteemcontrole uit te voeren met Chkdsk. Dit kan ervoor zorgen dat het bestandssysteem gezond is voordat de conversie begint. Je kunt kiezen`/X`om dit automatisch te laten doen vˇˇr de conversie. 6. Clustergrootte: De optie`/C`Hiermee kunt u de clustergrootte instellen (bestandstoewijzingseenheid). Dit kan in bepaalde scenario's de prestaties be´nvloeden, maar in de meeste gevallen kunt u het beste de standaardinstellingen gebruiken. 7. Compressie: Als je de optie hebt`/COMPRESS`compressie wordt ingeschakeld op het geconverteerde NTFS-bestandssysteem. Dit kan opslagruimte besparen, maar houd er rekening mee dat gecomprimeerde bestanden meer verwerkingskracht vereisen om te lezen en te schrijven. 8. Stationslabel aanhalingstekens met spaties: Als de stationsletter of het stationslabel spaties bevat, gebruik dan aanhalingstekens om ervoor te zorgen dat de invoer correct wordt ge´nterpreteerd. 9. Beschikbare ruimte: Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte op de schijf is om de conversie uit te voeren. De conversie kan niet worden uitgevoerd als er niet voldoende schijfruimte is. Gebruik dat`CONVERT`-Wees dus voorzichtig en volg deze instructies om een ​​vlotte conversie en bescherming van uw gegevens te garanderen.


Deutsch
English
Espa˝ol
Franšais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (HÓnyǔ)
TŘrkše
Portuguŕs
Portuguŕs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht CONVERT - FAT-volumes omzetten naar NTFS. U kunt het huidige station niet omzetten.

HTTP: ... console/nl/017.htm
0.109
18980
Wie kann man in Windows die Indizierungs- und Such-Optionen ńndern, bzw. Ordner hinzufŘgen? Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)! GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren! Can I really give the font install / overview program to anyone? Wie gro▀ darf mein YouTube Video maximal sein (Datei, Lńnge)? AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to customize, enter new)? The stopwatch window menu is annoying when the clock is reduced! How can I get rid of the Desktop Pixel Query Software on Windows 11, 10, ...? How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running? Blockierte Personen und Anwendungen auf Facebook.de aktivieren und Aufheben der Blockierung?(0)