ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ECHO
Meldingen weergeven of de opdracht ECHO aan- of uitschakelen.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [melding]

ECHO zonder parameters geeft de huidige instelling voor de
opdracht ECHO weer.C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Beëindigt lokalisatie van omgevingsvariabelen in een
batchbestand.
Omgevingswijzigingen gemaakt na ENDLOCAL zijn niet alleen geldig
binnen
het batchbestand, maar ook nadat het batchbestand is beëindigd.


ENDLOCAL

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert ENDLOCAL als
volgt:

Als bijbehorende SETLOCAL opdrachtextensies in- of uitschakelt
via
de nieuwe opties ENABLEEXTENSIONS of DISABLEEXTENSIONS, wordt na
de
opdracht ENDLOCAL de ingeschakelde/uitgeschakelde toestand van
opdrachtextensies teruggezet naar de toestand voor uitvoering van
bijbehorende opdracht SETLOCAL.C:\WINDOWS>HELP ERASE
Eén of meer bestanden verwijderen.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen

namen Een lijst met één of meer bestanden of mappen. Joker-
tekens kunnen worden gebruikt om meerdere bestanden
te
verwijderen. Als een map is opgegeven, worden alle
bestanden
in die map verwijderd.

/P Vraagt om bevestiging voordat een bestand wordt
verwijderd.
/F Forceert verwijdering van alleen-lezenbestanden.
/S Verwijdert de opgegeven bestanden uit alle submappen.
/Q Stille modus: vraagt bij gebruik van jokertekens niet
om
bevestiging.
/A Selecteert de te verwijderen bestanden op basis van
kenmerken.
kenmerken R Alleen-lezenbestanden S
Systeembestanden
H Verborgen bestanden A
Archiveringsbestanden
I Bestanden zonder geïndexeerde inhoud L
Reparsepunten
- Voorvoegsel met betekenis 'niet'

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, veranderen DEL en ERASE
als volgt:

De weergave van schakeloptie /S worden omgekeerd zodat alleen de
bestanden
worden weergegeven die zijn verwijderd en niet de bestanden die
niet zijn
gevonden.
GOTO : HELP EXIT

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht DOSKEY - Opdrachtregel bewerken, Windows-opdrachten ongedaan maken en macros maken.

HTTP: ... console/nl/025.htm
0.249
19055

Classic and modern address bar for Windows, or both together?

 /

Wie kann ich Auto-Hide-Mouse-Cursor in meine Landessprache übersetzen?

 /

Move across the File Explorer Menus and change settings!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Formatierungszeichen aktiviert in MS Word, wie kann ich es einschalten!

 /

Anpassen der Bildschirmhelligkeit bei Windows-10 Tablet PCs übers Mobilitätscenter!

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

Left-Right Arrow Keys?

 /

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

 /

Access to essential memory and system functions under Windows! 

 /

What are mouse tracks?

 /

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer folder context menu!

 /