FTYPE: Bestandstypen die worden gebruikt in koppelingen van bestandsextensies, weergeven of wijzigen.


... De voorbeelden voor het commando "FTYPE"
... "FTYPE" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "FTYPE" commando

Het commando: "FTYPE" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "FTYPE"

De`FTYPE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om bestandstypeassociaties in te stellen voor specifieke bestandsextensies. Hier zijn enkele voorbeelden: Voorbeeld 1: Bekijk huidige bestandstypeassociaties:

FTYPE

Beschrijving: Met deze opdracht worden alle huidige bestandstypeassociaties weergegeven. Er wordt een lijst met bestandsextensies en de bijbehorende uitvoerders weergegeven. Voorbeeld 2: bestandstypekoppeling weergeven voor een specifieke extensie:

FTYPE .txt

Beschrijving: Toont de huidige bestandstypekoppeling voor de bestandsextensie ".txt". U ziet aan welk uitvoeringsprogramma deze extensie is toegewezen. Voorbeeld 3: bestandstypekoppeling voor een extensie wijzigen:

FTYPE .txt=notepad.exe

Beschrijving: Verandert de associatie voor de bestandsextensie ".txt" en wijst hieraan het programma "notepad.exe" toe. Hierdoor wordt het tekstdocument geopend met Kladblok. Voorbeeld 4: bestandstypekoppeling voor een extensie verwijderen:

FTYPE .txt=

Beschrijving: Verwijdert de koppeling voor de bestandsextensie ".txt". Windows zal niet langer proberen automatisch een specifieke toepassing te openen met bestanden met deze extensie. Voorbeeld 5: bestandstypekoppeling toevoegen voor een extensie:

FTYPE .xyz=mijn aanvraag.exe

Beschrijving: Voegt een nieuwe associatie toe voor de bestandsextensie ".xyz" en wijst daaraan het uitvoerbare programma "MyApp.exe" toe. Voorbeeld 6: sla alle bestandstypeassociaties op in een tekstbestand:

FTYPE > Associaties met bestandstypen.txt

Beschrijving: Slaat alle huidige bestandstypeassociaties op in een tekstbestand met de naam "filetype associaties.txt". Het bestand bevat informatie over aan welke bestandstypen bepaalde bestandsextensies zijn toegewezen. Het is belangrijk op te merken dat het wijzigen van bestandstypekoppelingen invloed heeft op de manier waarop Windows bestanden opent. Dit moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren en het is raadzaam om de standaardtoewijzingen te kennen voordat u wijzigingen aanbrengt. De bovenstaande voorbeelden zijn vereenvoudigd en bedoeld om het basisgebruik van te demonstreren`FTYPE`laten zien. Het is altijd een goed idee om volledige hulp te krijgen`FTYPE /?`raadplegen om alle beschikbare opties en details te zien.

"FTYPE" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Gebruikte bestandstypen in bestandsextensiekoppelingen weergeven 
of
wijzigen

FTYPE [bestandstype[=[openCommandString]]]

bestandstype Bepaalt het bestandstype om te controleren of 
te wijzigen
openCommandString Bepaalt de open-opdracht die gebruikt moet 
worden tijdens
het starten van dit type bestanden.

Typ FTYPE zonder parameters om de actieve bestandstypen weer te 
geven
waaraan open-opdrachttekenreeksen zijn gekoppeld. Als FTYPE wordt 
aangeroepen
met alleen een bestandstype wordt de actieve open-
opdrachttekenreeks voor
dat bestandstype weergegeven. Als u niets opgeeft voor de open-
opdracht-
tekenreeks zal de FTYPE-opdracht de open-opdrachttekenreeks voor 
het
bestandstype verwijderen. Binnen een open-opdrachttekenreeks 
worden %0
of %1 vervangen door de bestandsnaam die wordt gestart door de 
koppeling.
%* verkrijgt alle parameters, %2 verkrijgt de eerste parameter, 
%3
de tweede enzovoorts. %~n verkrijgt alle resterende parameters, 
beginnend
bij de x-de parameter, waarbij x de waarde 2 t/m 9 kan hebben. 
Bijvoorbeeld:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

geeft u de mogelijkheid om een Perl-script als volgt aan te 
roepen:

script.pl 1 2 3

Als u geen extensies wilt typen, moet u het volgende opgeven:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

waardoor het script als volgt kan worden aangeroepen:

script 1 2 3

Belangrijke informatie, tips voor het "FTYPE" commando

Bij gebruik van de`FTYPE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Impact op bestandsassociatie: The`FTYPE`opdracht verandert de associatie tussen bestandstypen en de overeenkomstige programma's die worden gebruikt om die bestandstypen te openen. Het toevoegen, wijzigen of verwijderen van koppelingen kan ervoor zorgen dat bestanden op onverwachte manieren worden geopend. 2. Machtigingen: Voor het wijzigen van bestandstypekoppelingen zijn beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt uitvoert als beheerder. 3. Syntaxis in batchbestanden: Als u de`FTYPE`opdracht in een batchbestand moet u`%`-teken mee`%%`vervanging. Bijvoorbeeld:`FTYPE .txt=notepad.exe`wordt`FTYPE .txt=notepad.exe`in een batchbestand. 4. Zorgvuldige syntaxis: Let op de juiste syntaxis voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van bestandstypeassociaties. Een onjuiste syntaxis kan fouten veroorzaken of toewijzingen onverwacht wijzigen.

FTYPE .txt=notepad.exe   (Juist)
FTYPE .txt notepad.exe   (Niet correct)

5. Geef het juiste programma op: Zorg ervoor dat u het volledige pad naar het uitvoerende programma opgeeft of dat het programma is opgenomen in de systeempaden.

FTYPE .txt=C:\pad\naar\de jouwe\programma.exe

6. Controleer bestaande toewijzingen: Voordat u een nieuwe toewijzing toevoegt of een bestaande wijzigt, controleert u de huidige toewijzingen om er zeker van te zijn dat u geen ongewenste wijzigingen aanbrengt.

FTYPE

7. Standaardinstellingen herstellen: Als u wijzigingen heeft aangebracht en problemen ondervindt, kunt u proberen de standaardinstellingen te herstellen. Houd er rekening mee dat hierdoor de oorspronkelijke instellingen worden gereset.

FTYPE exefile="%1" %*

8. Register-editor: In Windows worden bestandstypekoppelingen ook in het register opgeslagen. U kunt de Register-editor gebruiken (`regedit`) om gedetailleerde wijzigingen aan te brengen. Houd er echter rekening mee dat registerwijzigingen zorgvuldig moeten worden aangebracht. 9. Opnieuw opstarten vereist: In sommige gevallen worden wijzigingen in bestandstypekoppelingen pas van kracht nadat het systeem opnieuw is opgestart. 10. Wees voorzichtig: Het toevoegen of wijzigen van bestandstypeassociaties moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren, omdat dit ertoe kan leiden dat bestanden niet meer correct kunnen worden geopend of dat ze worden geopend door een ongewenst programma. Het is altijd raadzaam om een ​​back-up te maken en zeker te zijn van de impact die de wijzigingen zullen hebben voordat u ze doorvoert`FTYPE`is gebruikt. Houd er ook rekening mee dat veel gebruikers deze opdrachten zelden nodig hebben, omdat de meeste bestandsassociaties kunnen worden beheerd via het bestandsassociatiesysteem van de grafische gebruikersinterface in Windows.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht FTYPE - Bestandstypen die worden gebruikt in koppelingen van bestandsextensies, weergeven of wijzigen.

HTTP: ... console/nl/034.htm
0.156
21078

Difference Between Laptop and Notebook?

Window freezes and the program crashes, why?

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

Change the desktop background to a solid color while hiding the icons!

Hard disk does not start, clicks are heard?

Where can I see all installed Windows 11 updates?(0)