HELP: Help-informatie voor Windows-opdrachten weergeven.


... De voorbeelden voor het commando "HELP"
... "HELP" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "HELP" commando

Het commando: "HELP" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "HELP"

De`HELP`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om hulp over een specifieke opdracht weer te geven. Hier zijn enkele voorbeelden: Voorbeeld 1: Help voor een specifiek commando weergeven:

HELP DIR

Beschrijving: Deze opdracht toont de hulp voor de`DIR`-commando. U ontvangt informatie over het gebruik en de mogelijkheden van deze opdracht. Voorbeeld 2: Algemene hulp weergeven:

HELP

Beschrijving: Als jij`HELP`zonder een specifieke opdracht op te geven, wordt een lijst met beschikbare opdrachten weergegeven op de opdrachtprompt. Dan kunt u`HELP`gevolgd door een opdracht om specifieke hulp te krijgen. Voorbeeld 3: Hulp voor de`COPY`-Toon opdracht:

HELP COPY

Beschrijving: Deze opdracht toont de hulp voor de`COPY`-commando. U krijgt gedetailleerde informatie over de opties en syntaxis van deze opdracht. Voorbeeld 4: Hulp voor de`MKDIR`-Toon opdracht:

HELP MKDIR

Beschrijving: Hier is de hulp voor`MKDIR`opdracht weergegeven. U leert hoe u mappen maakt en welke opties beschikbaar zijn. Voorbeeld 5: Hulp voor de`IPCONFIG`-Toon opdracht:

HELP IPCONFIG

Beschrijving: Deze opdracht toont de hulp voor de`IPCONFIG`opdracht die informatie over de netwerkconfiguratie levert. Het is belangrijk op te merken dat niet alle opdrachten gedetailleerde helpinformatie bieden`HELP`voorzien. Sommige opdrachten kunnen specifieke Help-informatie bieden door opties te gebruiken zoals`/?`laten zien, bijvoorbeeld`DIR /?`of`COPY /?`. Deze opties geven vaak een kortere samenvatting van de opdrachtsyntaxis en opties weer. De`HELP`function is een handig hulpmiddel om snel informatie te krijgen over de verschillende opdrachten in de opdrachtprompt en om de juiste syntaxis te begrijpen.

"HELP" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Hiermee wordt Help-informatie over Windows-opdrachten 
weergegeven.

HELP [opdracht]

opdracht - Help-informatie over deze opdracht weergeven.

Belangrijke informatie, tips voor het "HELP" commando

Bij gebruik van de`HELP`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar punten waar u rekening mee moet houden: 1. Opdrachtspecifieke hulp: `HELP`drukt informatie af voor de opgegeven opdracht. Dus als u specifieke informatie over een bepaalde opdracht nodig heeft, hoeft u deze alleen maar te verstrekken`HELP`gevolgd door de opdrachtnaam, b.v. B.`HELP DIR`of`HELP COPY`. 2. Algemene hulp: Als u`HELP`zonder een opdrachtnaam in te voeren, wordt een lijst met beschikbare opdrachten weergegeven. Dan kunt u`HELP`gevolgd door een opdrachtnaam om specifieke hulp te krijgen. 3. Opdrachten zonder`HELP`-Ondersteuning: Niet alle opdrachten zijn uitgebreid`HELP`-Steun. Sommige opdrachten hebben alleen een basissyntaxis`/?`laten zien, bijv. B.`DIR /?`of`COPY /?`. Andere opdrachten kunnen een korte beschrijving weergeven als ze zonder opdrachtnaam worden gebruikt, maar bieden mogelijk geen gedetailleerde hulp. 4. Alternatieven: Sommige opdrachten bieden mogelijk uitgebreidere documentatie via externe documentatiebronnen of websites van derden. In dergelijke gevallen is het zinvol om officiële documentatie of andere online bronnen te controleren. 5. Opdrachtargumentopties: The`HELP`-Uitvoer bevat vaak informatie over de beschikbare opties en opdrachtargumenten van een bepaalde opdracht. Dit is vooral handig als u de exacte syntaxis van een opdracht wilt begrijpen. 6. Combinatie met /? Optie: Sommige commando's ondersteunen dit`/?`-Optie als alternatief voor`HELP`. Bijvoorbeeld:`DIR /?`toont de hulp voor de`DIR`-commando.

DIR /?

7. Leesbaarheid van de Help: Help-informatie is vaak op tekst gebaseerd. U kunt door de informatie bladeren met behulp van de schuifbalk in de opdrachtprompt. Als de uitvoer te groot is, kan het nuttig zijn om de informatie om te leiden naar een bestand om in een teksteditor te lezen.

HELP > Hulp.txt

8. Taalafhankelijkheid: De helpinformatie wordt weergegeven in de taal van de Windows-installatie. Als u een andere taal wilt, moet uw Windows-installatie dienovereenkomstig worden geconfigureerd. Over het algemeen wel`HELP`een handig hulpmiddel om snel toegang te krijgen tot basisinformatie over de opdrachten die beschikbaar zijn in de opdrachtprompt. Het is echter belangrijk op te merken dat meer gedetailleerde of specifieke informatie te vinden is in officiële Microsoft-documentatie of andere gespecialiseerde bronnen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht HELP - Help-informatie voor Windows-opdrachten weergeven.

HTTP: ... console/nl/037.htm
0.092
15224

Identify network problems with Windows Command Prompt (11, 10, 8,1, 7)!

Die richtige Größe der Auslagerungsdatei in Windows 10/11?

Change the language in MS Office, German, ... to English!

Windows-10/11 Computer-Namen und Arbeitsgruppe ändern, aber wie?

Das Tippen unter Windows 10/11 ist langsam, wie kann man die Tastatur-Geschwindigkeit ändern?

Can I use the bugs commercially on my office PC?(0)