MKDIR: Een map maken.


... De voorbeelden voor het commando "MKDIR"
... "MKDIR" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "MKDIR" commando

Het commando: "MKDIR" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "MKDIR"

De`MKDIR`-Commando's kunnen zomaar worden gebruikt`MD`-Commando's omdat ze synoniem zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik`MKDIR`: Voorbeeld 1: Maak één map aan:

@ECHO OFF
MKDIR Nieuwe map

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een map gemaakt met de naam "NewFolder" in de huidige werkmap. Voorbeeld 2: Maak meerdere geneste mappen:

@ECHO OFF
MKDIR eerste_map\Tweede_map\Submap

Beschrijving: Hier worden drie geneste mappen gemaakt: "FirstDirectory", "SecondDirectory" en "SubDirectory". Met de opdracht worden automatisch de vereiste bovenliggende mappen gemaakt. Voorbeeld 3: map met absoluut pad maken:

@ECHO OFF
MKDIR C:\mijn_map

Beschrijving: Hier wordt een directory met het absolute pad "C:\MyDirectory" aangemaakt. Voorbeeld 4: Directory's aanmaken en tegelijkertijd naar de nieuw aangemaakte directory gaan:

@ECHO OFF
MKDIR nieuwe_map && CD nieuwe_map

Beschrijving: De opdracht maakt een map met de naam "NewDirectory" en wijzigt vervolgens naar die map. Voorbeeld 5: Controleer of de map al bestaat voordat u deze aanmaakt:

@ECHO OFF
IF NOT EXIST mijn_map MKDIR mijn_map

Beschrijving: Hiermee wordt gecontroleerd of de map “MyDirectory” al bestaat. Zo niet, dan zal het met deze zijn`MKDIR`opdracht gemaakt. Voorbeeld 6: Maak mappen aan en negeer fouten als deze al bestaan:

@ECHO OFF
MKDIR mijn_map 2>NUL

Beschrijving: De opdracht maakt de map MyDirectory aan en negeert foutmeldingen (als de map al bestaat).`2>NUL`. De`MKDIR`-Commando's zijn gelijk aan de`MD`-Opdrachten en kunnen worden gebruikt afhankelijk van persoonlijke voorkeur. De bovenstaande principes en overwegingen zijn in gelijke mate van toepassing op beide opdrachten.

"MKDIR" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als 
volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.

Belangrijke informatie, tips voor het "MKDIR" commando

Bij gebruik van de`MKDIR`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Machtigingen: U heeft de juiste machtigingen nodig om mappen in het opgegeven pad te maken. Zorg ervoor dat u over de benodigde rechten beschikt om mappen te maken. 2. Kolon: De`MKDIR`opdracht maakt een enkele map of meerdere geneste mappen. De syntaxis is:`MKDIR [map]`. Merk op dat er geen dubbele punt is (`:`) als een etiket. 3. Bestaande mappen: Als u een map probeert aan te maken met`MKDIR`wilt maken en de directory al bestaat, ontvangt u een foutmelding. Dit kun je hiermee doen`IF NOT EXIST`-Bypass Controleer of de map al bestaat voordat u deze aanmaakt.

IF NOT EXIST mijn_map MKDIR mijn_map

4. Geneste mappen: De`MKDIR`commando maakt automatisch bovenliggende mappen aan als deze niet bestaan. U kunt dus geneste mappen maken door het volledige pad op te geven.

MKDIR Eerst\Seconde\Submap

5. Foutafhandeling: Als u wilt dat het script doorgaat, zelfs als er al een map bestaat, kunt u de foutuitvoerstroom omleiden.

MKDIR mijn_map 2>NUL

Hier wordt de foutuitvoer (foutniveau 2) die kan optreden als de map al bestaat, omgeleid naar de nulapparaten (NUL) en krijgt u geen zichtbare foutmelding. 6. Huidige werkmap: The`MKDIR`commando maakt de map in de huidige werkmap. Dat kan ermee`CD`-Commando om de huidige werkmap te wijzigen voordat u een map aanmaakt als u wilt dat deze op een andere locatie wordt gemaakt.

CD C:\Voorbeeld
MKDIR nieuwe_map

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de syntaxis van de`MKDIR`opdracht correct is en dat u over de vereiste machtigingen beschikt om mappen te maken. Houd er ook rekening mee dat foutafhandeling en controle van bestaande mappen vaak nuttig zijn in batchscripts om onverwachte problemen te voorkomen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht MKDIR - Een map maken.

HTTP: ... console/nl/041.htm
0.093
7983
Wo ist der Unterschied zwischen Partitionen und Partizionen? Improve typing and prevent pain, which keyboard? Add PDFs and images to the PDF? Unschönes Seitenverhältnis beim Scannen mit Win Scan zu PDF? Open Advanced System Setting in Windows 11 or 10 (three solutions)! Backward sorting of PDF scans? Fragen zu Alternative Kältemittel Auto-Klimaanlagen? Schatten und gestreifte Linien bei der neuen Grafikkarte (defekt, Fehler)! Fastest way to switch user in Windows 10, 11 excluding log-off? Wo finde ich Start-Einstellungen von Windows?(0)