ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MOVE
Bestanden verplaatsen en bestanden en mappen een nieuwe naam
geven.

Als u n of meer bestanden wilt verplaatsen:
MOVE [/Y | /-Y] [staton:][pad]bestandsnaam1[,...] doel

Als u een map een nieuwe naam wilt geven:
MOVE [/Y | /-Y] [station:][pad]mapnaam1 mapnaam2

[station:][pad]bestandsnaam1
Bepaalt de locatie en naam van bestand of
bestanden
die u wilt verplaatsen.
doel Bepaalt de nieuwe locatie van het
bestand. Doel kan
bestaan uit een stationsletter en dubbele punt,
een
mapnaam of een combinatie hiervan. Als u slechts
n bestand verplaatst, kunt u ook een
bestandsnaam
opgeven als u het bestand een nieuwe naam wilt
geven
tijdens het verplaatsen.
[station:][pad]mapnaam1 Bepaalt de map die u een nieuwe naam
wilt geven.
mapnaam2 Bepaalt de nieuwe naam van de map.

/Y Onderdrukt vragen om bevestiging als u
een bestaand
doelbestand wilt overschrijven.
/-Y Vragen om bevestiging als u een
bestaand doelbestand
wilt overschrijven.

De schakeloptie /Y kan aanwezig zijn in de omgevingsvariabele
COPYCMD.
Dit kan worden onderdrukt door /-Y op de opdrachtregel. Standaard
wordt
gevraagd om bevestiging bij overschrijven tenzij de opdracht MOVE
wordt
uitgevoerd vanuit een batchscript.C:\WINDOWS>HELP PATH
Een zoekpad voor uitvoerbare bestanden weergeven of instellen.

PATH [[station:]pad[;...][;%PATH%]
PATH ;

Typ PATH ; om alle zoekpadinstellingen te wissen en cmd.exe
alleen in de
actieve map te laten zoeken.
Typ PATH zonder parameters om het actieve pad weer te geven.
Het opnemen van %PATH% in de nieuwe padinstelling leidt ertoe dat
het oude pad wordt toegevoegd aan de nieuwe instelling.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
De uitvoering van een batchbestand uitstellen en de volgende
melding
weergeven:
Druk op een toets om verder te gaan . . .GOTO : HELP POPD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht MOVE - En of meer bestanden van een map naar een andere map verplaatsen.

HTTP: ... console/nl/044.htm
0.171
17564

Opening the PC settings in Windows 10 - 3 options!

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

Suchergebnis, Listenansicht vom Windows 8.1, 10 Explorer exportieren und drucken (xls, csv, txt. html) ?

 /

Was sind Programm -Argumente -Parameter, -Variablen?

 /

Where are other Windows 10 features, can I activate it?

 /

Wie kann ich den Windows-Befehlszeilenverlauf in der cmd.exe sehen?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View onWindows 10 / 8.1!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default directory tab?

 /

Die erweiterte Freigabe in Windows-7 einrichten?

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

Was ist / sind Druckerschnittstellen?

 /