PATH: Het zoekpad voor uitvoerbare bestanden weergeven of instellen.


... De voorbeelden voor het commando "PATH"
... "PATH" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "PATH" commando

Het commando: "PATH" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "PATH"

De`PATH`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om het zoekpad voor uitvoerbare bestanden te configureren. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`PATH`-Commando: Voorbeeld 1: Huidig ​​zoekpad weergeven:

PATH

Beschrijving: Toont de huidige inhoud van het zoekpad. Voorbeeld 2: Een map toevoegen aan het zoekpad:

PATH %PATH%;C:\Nieuwer\map

Beschrijving: Voegt de directory "C:\New\Directory" toe aan het huidige zoekpad.`%PATH%`wordt gebruikt om het bestaande zoekpad te behouden. Voorbeeld 3: Meerdere mappen toevoegen aan het zoekpad:

PATH %PATH%;C:\map1;D:\map2

Beschrijving: Voegt de mappen "C:\Directory1" en "D:\Directory2" toe aan het huidige zoekpad. Voorbeeld 4: Een map verwijderen uit het zoekpad:

PATH %PATH:C:\Naar\Verwijderen\map=%

Beschrijving: Verwijdert de map "C:\To\Remove\Directory" uit het huidige zoekpad. Voorbeeld 5: Het zoekpad instellen op een specifieke map:

PATH C:\Nieuw\map

Beschrijving: Stelt het zoekpad in op de map "C:\New\Directory". Houd er rekening mee dat dit het bestaande zoekpad vervangt. Voorbeeld 6: Zoek naar uitvoerbare bestanden in een specifieke map:

PATH C:\Mijn\programma;%PATH%

Beschrijving: Stelt het zoekpad in op "C:\Mijn\Program" en behoudt het bestaande zoekpad. Dit benadrukt dat eerst de map C:\Mijn\Program wordt doorzocht. Voorbeeld 7: Tijdelijk het zoekpad wijzigen in een batchbestand:

@ECHO OFF
SETLOCAL
PATH %PATH%;C:\Temp\Tools
REM Voer hier de opdrachten uit, die de tijdelijke map nodig hebben
ENDLOCAL

Beschrijving: In een batchbestand`SETLOCAL`gebruikt om het zoekpad alleen lokaal voor dit bestand te wijzigen, zonder het globale zoekpad voor de hele sessie te beïnvloeden. Voorbeeld 8: Het zoekpad in de systeemomgevingsvariabele permanent wijzigen:

SETX PATH "%PATH%;C:\Nieuw\map" /M

Omschrijving: Met`SETX`Het zoekpad kan permanent worden bijgewerkt in de systeemomgevingsvariabele.`/M`betekent dat het wordt toegepast op de systeemomgeving in plaats van op de gebruikersomgeving. Houd er rekening mee dat wijzigingen in`PATH`-Opdracht wordt meestal niet onmiddellijk van kracht. U moet een nieuwe opdrachtprompt starten om de wijzigingen door te voeren.

"PATH" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Een zoekpad voor uitvoerbare bestanden weergeven of instellen.

PATH [[station:]pad[;...][;%PATH%]
PATH ;

Typ PATH ; om alle zoekpadinstellingen te wissen en cmd.exe 
alleen in de 
actieve map te laten zoeken.
Typ PATH zonder parameters om het actieve pad weer te geven.
Het opnemen van %PATH% in de nieuwe padinstelling leidt ertoe dat
het oude pad wordt toegevoegd aan de nieuwe instelling.

Belangrijke informatie, tips voor het "PATH" commando

Bij het werken met de`PATH`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Syntaxis van omgevingsvariabelen: Zorg ervoor dat u de syntaxis gebruikt voor het correct bewerken van omgevingsvariabelen.`%PATH%`wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de huidige inhoud van de`PATH`-Variabelen om toegang te krijgen. 2. Gebruik scheidingstekens: De afzonderlijke mappen in`PATH`variabelen worden meestal gescheiden door puntkomma's (`;`) gescheiden. Zorg ervoor dat u de afscheider correct gebruikt. 3. Hoofdlettergevoelig: De`PATH`opdracht in de Windows-opdrachtprompt is doorgaans niet hoofdlettergevoelig. Dit betekent dat hoofdletters en kleine letters er niet toe doen. Toch is het een goede gewoonte om de juiste spelling te handhaven. 4. Wijzigingen worden niet onmiddellijk van kracht: Als u`PATH`opdracht in een opdrachtprompt, worden de wijzigingen doorgaans niet onmiddellijk van kracht in de huidige sessie. U moet een nieuwe opdrachtprompt starten om de bijgewerkte omgevingsvariabelen te gebruiken. 5. Vermijd dubbele invoer: Zorg ervoor dat u dubbele invoer in de`PATH`vermijden. Dubbele invoer kan leiden tot onregelmatigheden bij de uitvoering van opdrachten. 6. Mappen met spaties: Als een map in`PATH`Als het spaties bevat, moet het tussen aanhalingstekens worden geplaatst om ervoor te zorgen dat het correct wordt geïnterpreteerd.

PATH %PATH%;"C:\Directory met spaties"

7. Systeemomgeving of gebruikersomgeving: Let op het verschil tussen de systeemomgeving en de gebruikersomgeving. Wijzigingen aan`PATH`in de systeemomgeving heeft gevolgen voor alle gebruikers, terwijl wijzigingen in de gebruikersomgeving alleen gevolgen hebben voor de huidige gebruiker. 8e `SETX`-Permanent wijzigingscommando: Als u een permanente wijziging wilt aanbrengen`PATH`Als je dit wilt doen, gebruik het dan`SETX`-Commando. Houd er rekening mee dat wijzigingen in de systeemomgeving mogelijk een herstart vereisen.

SETX PATH "%PATH%;C:\Nieuw\map" /M

9. Let op zoekvolgorde: De volgorde van de mappen in`PATH`heeft invloed op het zoeken naar uitvoerbare bestanden. Het systeem zoekt eerst in de map die als eerste in de map staat`PATH`staat. U kunt de volgorde wijzigen om ervoor te zorgen dat bepaalde versies van programma's de voorkeur krijgen. 10. Stel omgevingsvariabelen in met SET: Dat kan`SET`opdracht om tijdelijke wijzigingen aan te brengen in het`PATH`gemaakt in de huidige sessie.

SET PATH=%PATH%;C:\Temp\Tools

Houd rekening met deze punten als u...`PATH`opdracht in de Windows-opdrachtprompt om ervoor te zorgen dat u het zoekpad effectief configureert en mogelijke problemen voorkomt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht PATH - Het zoekpad voor uitvoerbare bestanden weergeven of instellen.

HTTP: ... console/nl/045.htm
0.124
17427

CPU frequency, accurately identify the CPU frequency on MS Windows 11,10, ... OS! 

Die Kategorie Ordnung am PC auf Software OK!

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

Vorschau im Film-Streifen Modus und Datei Details!

Export Vorderseiten PDF und Export Rückseiten PDF!

Speicherverbrauch durch Dienste in Windows 10/11 erkennen!(0)