ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP POPD
Schakelt naar de map die is opgeslagen met de opdracht PUSHD.

POPD


Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, zal de opdracht POPD
elke tijdelijke stationsletter verwijderen die is gemaakt
met PUSHD als u met POPD dat station van de pushed-mapstack
verwijdert.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Een tekstbestand afdrukken.

PRINT [/D:apparaat] [[station:][pad]bestandsnaam[...]]

/D:apparaat Een afdrukapparaat.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
De opdrachtprompt cmd.exe wijzigen.

PROMPT [tekst]

tekst Bepaalt een nieuwe prompt.

De prompt kan uit gewone tekens en uit de volgende codes bestaan:

$A & (en-teken)
$B | (sluissymbool)
$C ( (Haakje openen)
$D Huidige datum
$E Escape-teken (ASCII-code 27)
$F ) (Haakje sluiten)
$G > ('groter dan'-teken)
$H Backspace (wist voorgaand teken)
$L < ('kleiner dan'-teken)
$N Huidig station
$P Huidig station en pad
$Q = ('is gelijk'-teken)
$S (spatie)
$T Huidige tijd
$V Windows-versienummer
$_ Naar begin volgende regel
$$ $ (dollarteken)

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de opdracht
PROMPT de volgende extra indelingstekens:

$+ nul of meer plustekens (+), afhankelijk van de diepte van
de
PUSHD-mapstack. Een teken voor elk niveau dat wordt
gepushed.

$M Geeft de externe naam weer die is gekoppeld aan de huidige
stationsletter of de lege tekenreeks als het huidige
station
geen netwerkstation is.
GOTO : HELP PUSHD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht POPD - De vorige waarde van de huidige map herstellen die is opgeslagen met PUSHD.

HTTP: ... console/nl/047.htm
0.186
18303

Zeitstempel von einer bestimmten Windows Datei, Ordner, oder Verlauf verwenden!

 /

Image comparison software windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)!

 /

Can I start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Entfernen vom Web Suchfeld in der Taskleiste von Windows 10 (aktiviert, deaktiviert)?

 /

Eine einzige Baumstruktur, für alle 4 Explorer Fenster verwenden?

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows 10/11!

 /

What is the difference between Windows 10X and Windows 10/11?

 /

Modify screen brightness on Windows 10/11 tablet PC via Mobility Center!

 /

List fonts from a directory under Windows that are not installed, but how?

 /

Download Microsoft Works for Windows 11, 10, ...!

 /