REN: De naam van een bestand of bestanden wijzigen.


 


... De voorbeelden voor het commando "REN"
... "REN" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "REN" commando

Het commando: "REN" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "REN"

De`REN`-Command (Hernoemen) in Windows Command Prompt wordt gebruikt om bestanden of mappen te hernoemen. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`REN`-Commando: Voorbeeld 1: Bestand hernoemen:

REN oud_bestand.txt Nieuw bestand.txt

Beschrijving: Deze opdracht hernoemt het bestand "OudBestand.txt" naar "NieuwBestand.txt". Voorbeeld 2: Hernoem map:

REN Oude_map Nieuwe_map

Beschrijving: Hier wordt de map "OudeDirectory" hernoemd naar "NieuweDirectory". Voorbeeld 3: Hernoemen met relatieve paden:

REN ..\oude_map ..\Nieuwe map

Beschrijving: Door relatieve paden te gebruiken, kunnen bestanden of mappen in bovenliggende of onderliggende mappen worden hernoemd. Voorbeeld 4: bestandsextensie wijzigen:

REN document.txt document.doc

Beschrijving: Hier wordt de bestandsextensie gewijzigd van “Document.txt” in “Document.doc”. Voorbeeld 5: Gebruik jokertekens:

REN *.txt *.bak

Beschrijving: Deze opdracht wijzigt de bestandsextensies van alle tekstbestanden in de huidige map van ".txt" in ".bak". Voorbeeld 6: Hernoem map met submappen:

REN /S Oude_hoofdmap Nieuwe_hoofdmap

Beschrijving: Door gebruik te maken van de optie`/S`De hoofdmap inclusief alle submappen wordt hernoemd. Het is belangrijk op te merken dat de`REN`-opdracht is krachtig en voorzichtigheid is geboden, vooral bij het gebruik van jokertekens of recursief (`/S`) is gebruikt. Het wordt aanbevolen dat u een back-up maakt voordat u de opdracht toepast, om onbedoeld gegevensverlies te voorkomen.

"REN" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

RENAME [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2
REN [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2

Opmerking: u kunt geen nieuw station of pad opgeven voor uw 
doelbestand.

Belangrijke informatie, tips voor het "REN" commando

Bij gebruik van de`REN`opdracht (Hernoemen) in de Windows-opdrachtprompt, zijn er enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Spaties en speciale tekens: Als bestands- of mapnamen spaties of speciale tekens bevatten, moeten deze tussen dubbele aanhalingstekens staan. Dit zorgt ervoor dat de`REN`opdracht interpreteert de bestands- of mapnaam correct.

REN "Oud Name.txt" "Nieuwer Name.txt"

2. Bestandsextensies: De`REN`commando kan ook worden gebruikt om bestandsextensies te wijzigen. Zorg ervoor dat u de juiste syntaxis gebruikt.

REN document.txt document.doc

3. Tijdelijke aanduidingen en patronen: The`REN`-Command ondersteunt jokertekens, handig voor het hernoemen van meerdere bestanden tegelijk. Bijvoorbeeld:

REN *.txt *.bak

Hierdoor worden de bestandsextensies van alle tekstbestanden in de huidige map gewijzigd van ".txt" in ".bak". 4. Optie`/S`(recursief): De optie`/S`kan worden gebruikt om de opdracht recursief toe te passen op submappen. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze optie om ongewenste hernoemingen in veel bestanden en mappen te voorkomen.

REN /S Oude_hoofdmap Nieuwe_hoofdmap

5. Wees voorzichtig bij het overschrijven: Zorg ervoor dat de nieuwe naam niet al in gebruik is door een bestaand bestand of een bestaande map. De`REN`-Commando overschrijft zonder waarschuwing. 6. Voer een back-up uit: Vooral wanneer u meerdere bestanden of mappen hernoemt, is het raadzaam een ​​back-up uit te voeren om onbedoeld gegevensverlies te voorkomen. Het is belangrijk dat`REN`-Command moet met voorzichtigheid worden gebruikt, vooral bij gebruik van jokertekens of de recursieve optie. Controleer zorgvuldig de beoogde bestanden of mappen die u wilt hernoemen om ongewenste gevolgen te voorkomen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht REN - De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

HTTP: ... console/nl/054.htm
0.093
13619
Show System Volume Information in Explorer View the Quad Explorer! Change Windows 11 keyboard via keyboard shortcut? System info in Windows 11 to see important information! Clean up TEMP quickly on Windows 11! Wrong calendar week under Windows 11, 10, ... is displayed? Specific language at install in the silent command line! Show hidden files in Windows 11 File Explorer! Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall zulassen Win-10, Problem! Digitale Desktop-Uhr plus optionale Transparenz unter Windows 11, 10, 8.1, 7! Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!(0)