START: Een apart venster voor het uitvoeren van een opgegeven programma of opdracht openen.


... De voorbeelden voor het commando "START"
... "START" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "START" commando

Het commando: "START" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "START"

De`START`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om een ​​nieuw venster te openen voor het uitvoeren van een opdracht of programma. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`START`-Commando: Voorbeeld 1: Een nieuw venster openen voor een applicatie:

START notepad.exe

Beschrijving: Dit voorbeeld opent een nieuw venster met de teksteditor Kladblok (`notepad.exe`). Voorbeeld 2: Een webpagina openen in de standaardwebbrowser:

START https://www.example.com

Beschrijving: Hier wordt de standaard webbrowser geopend en de opgegeven website (`https://www.example.com`) Laadt. Voorbeeld 3: Een programma openen met specifieke parameters:

START "Mijn programma" "C:\programma's\Mijn_programma.exe" /parameter1 /parameter2

Beschrijving: In dit voorbeeld wordt het programma "Mijn programma" gestart met de opgegeven parameters. De applicatienaam wordt tussen aanhalingstekens geplaatst om ervoor te zorgen dat spaties in de applicatienaam correct worden verwerkt. Voorbeeld 4: Wachten tot het geopende venster sluit:

START /WAIT notepad.exe

Beschrijving: De`/WAIT`optie zorgt ervoor dat de opdrachtprompt wacht totdat het geopende venster wordt gesloten voordat verder wordt gegaan. Voorbeeld 5: Een bestand openen met het standaardprogramma:

START bestandsnaam.txt

Beschrijving: De opdracht opent het bestand "bestandsnaam.txt" met het standaardprogramma dat aan de bestandsextensie is gekoppeld. Voorbeeld 6: Een applicatie op de achtergrond openen:

START /B notepad.exe

Beschrijving: De`/B`optie zorgt ervoor dat de applicatie op de achtergrond start (zonder weergave). Voorbeeld 7: Een titel opgeven voor het geopende venster:

START "Mijn venstertitel" notepad.exe

Beschrijving: Hier wordt de titel van het geopende venster ingesteld op "Mijn venstertitel". Voorbeeld 8: Een opdracht uitvoeren in een apart venster:

START CMD /C "echo Hello, World!"

Beschrijving: De opdracht opent een nieuw venster en voert de opgegeven opdracht uit (`echo Hello, World!`) in het. Het is belangrijk op te merken dat de`START`Syntaxis en opties kunnen variŽren, afhankelijk van de Windows-versie. Jij kan`START /?`in de opdrachtprompt voor hulp en een lijst met beschikbare opties voor uw specifieke versie van Windows.

"START" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Een apart venster starten om een opgegeven programma of opdracht 
uit
te voeren.

START ['titel'] [/D pad] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE /SHARED]
[/LOW /NORMAL /HIGH /REALTIME /ABOVENORMAL 
/BELOWNORMAL]
[/WAIT] [/B] [/AFFINITY <hex.-affiniteit>] 
[opdracht/programma]
[parameters]

'titel' Titel om weer te geven in titelbalk van venster.
pad Startmap
B Toepassing starten zonder een nieuw venster te 
maken. De
toepassing reageert niet op ^C. Als het verwerken 
van ^C
niet wordt ingeschakeld, kan de toepassing alleen 
met
^Break worden onderbroken
I De nieuwe omgeving wordt de oorspronkelijke 
omgeving die
is doorgegeven aan cmd.exe en niet de actieve 
omgeving.
MIN Venster geminimaliseerd starten
MAX Venster gemaximaliseerd starten
SEPARATE 16-bits Windows-programma starten in eigen 
geheugenruimte
SHARED 16-bits Windows-programma starten in gedeelde 
geheugenruimte
LOW Toepassing starten in prioriteitsklasse IDLE
NORMAL Toepassing starten in prioriteitsklasse NORMAL
HIGH Toepassing starten in prioriteitsklasse HIGH
REALTIME Toepassing starten in prioriteitsklasse REALTIME
ABOVENORMAL Toepassing starten in prioriteitsklasse 
ABOVENORMAL
BELOWNORMAL Toepassing starten in prioriteitsklasse 
BELOWNORMAL
AFFINITY De nieuwe toepassing heeft het opgegeven
processoraffiniteitsmasker, opgegeven als 
hexadecimaal getal
WAIT Toepassing starten en wachten totdat de 
toepassing wordt
beŽindigd
opdracht/programma
Als het een interne cmd-opdracht of een 
batchbestand is,
wordt de opdrachtprocessor uitgevoerd met optie 
/K voor
cmd.exe. Dit houdt in dat het venster openblijft 
nadat
de opdracht is uitgevoerd.

Als het geen interne cmd-odpracht of batchbestand 
is, is
het een programma en zal het worden uitgevoerd 
als een
toepassing in een venster of als een 
consoletoepassing.

parameters Dit zijn de parameters die worden doorgegeven aan 
de
opdracht of aan het programma.

Opmerking: De opties SEPARATE and SHARES worden niet ondersteund 
op 64-bits
platformen.
Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert het extern 
aanroepen
van opdrachten via de opdrachtregel of de opdracht START als 
volgt:

Niet-uitvoerbare bestanden kunnen worden aangeroepen via hun 
bestands-
koppeling door alleen maar de bestandsnaam te typen als een 
opdracht
(b.v. WORD.DOC zal de toepassing starten die is gekoppeld aan 
bestands-
extensie .DOC). Zie de opdrachten ASSOC en FTYPE voor het maken 
van deze
koppelingen binnen een opdrachtscript.

Als een 32-bits GUI-toepassing wordt uitgevoerd, wacht CMD.EXE 
niet op
beŽindiging van de toepassing voordat wordt teruggekeerd naar de 
opdracht-
prompt. Dit nieuwe gedrag treedt NIET op als de toepassing wordt 
uitgevoerd
vanuit een opdrachtscript.

Als een opdrachtregel wordt uitgevoerd die begint met de 
tekenreeks 'CMD '
zonder extensie of pad-qualifier, wordt 'CMD' vervangen door de 
waarde van
de variabele COMSPEC. Dit voorkomt dat CMD.EXE wordt opgepikt uit 
de 
actieve map.

Als een opdrachtregel wordt uitgevoerd waarvan het eerste 
gedeelte GEEN
extensie bevat, gebruikt CMD.EXE de waarde van omgevingsvariabele 
PATHEXT
om te bepalen naar welke extensies moet worden gezocht en in 
welke
volgorde. De standaardwaarde voor PATHEXT is:

.COM;.EXE;.BAT;.CMD

Opmerking: de syntaxis is gelijk aan variabele PATH, waarbij 
puntkomma's
de onderdelen scheiden.

Als bij het zoeken naar een uitvoerbaar bestand geen 
overeenkomende extensie
wordt gevonden, wordt gekeken of de naam overeenkomt met een 
mapnaam. Als dat
het geval is, wordt de Verkenner op dat pad gestart door de 
opdracht START.
Als het gebeurt vanaf een opdrachtregel, is dit hetzelfde als het 
typen van
CD /D naar dat pad.

Belangrijke informatie, tips voor het "START" commando

Bij gebruik van de`START`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er enkele belangrijke aspecten waar u rekening mee moet houden: 1. Paden met spaties: Als het pad of de bestandsnaam spaties bevat, is het raadzaam om het pad of de bestandsnaam tussen aanhalingstekens te plaatsen. Dit helpt problemen met padinterpretatie te voorkomen.

START "Mijn programma" "C:\programma's\Mijn programma\mijnprogramma.exe"

2. Wachten op sluiten: Als u wilt dat de opdrachtprompt wacht tot het geopende venster is gesloten, kunt u dat doen`/WAIT`-Gebruik optie.

START /WAIT notepad.exe

3. Start op de achtergrond: Met de`/B`optie start de applicatie op de achtergrond (zonder display). Dit kan handig zijn als u niet wilt dat het venster zichtbaar is tijdens de uitvoering.

START /B notepad.exe

4. Venstertitel: U kunt een aangepaste titel voor het geopende venster opgeven. Dit is vooral handig als u meerdere vensters met verschillende titels opent.

START "Mijn raam" notepad.exe

5. Uitvoeren van opdrachten: Dat kan`START`-Command kan ook worden gebruikt om opdrachten uit te voeren, vooral wanneer u een nieuw opdrachtvenster opent (`CMD`) met bepaalde opdrachten.

START CMD /C "echo Hello, World!"

6. Bestandstypekoppeling: Als u een bestand wilt openen, kunt u eenvoudigweg de bestandsnaam opgeven. Windows zal dan proberen het bestand te openen met het standaardprogramma voor die bestandsextensie.

START Voorbeeld.txt

Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften van uw toepassing en de beschikbare opties`START`opdracht waarmee rekening moet worden gehouden. Jij kan`START /?`in de opdrachtprompt om een ​​lijst met beschikbare opties en meer details te zien.


Deutsch
English
EspaŮol
FranÁais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŗnyǔ)
TŁrkÁe
PortuguÍs
PortuguÍs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht START - Een apart venster voor het uitvoeren van een opgegeven programma of opdracht openen.

HTTP: ... console/nl/062.htm
0.078
19809

Ist es mŲglich, nur zwei Ordner und nicht 4 Explorer fŁr Windows zu Ųffnen?

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

Drop your own custom flakes on the desktop?

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

Do I have advantages through hybrid hibernation under Windows 11, 10, ...?

Can not drag In Explorer View at Windows Admin Mode!(0)