TITLE: De titel van het venster voor een CMD.EXE-sessie instellen.


... De voorbeelden voor het commando "TITLE"
... "TITLE" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "TITLE" commando

Het commando: "TITLE" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "TITLE"

De`TITLE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om de titel van het opdrachtpromptvenster te wijzigen. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`TITLE`-Commando: Voorbeeld 1: De prompttitel wijzigen:

TITLE Nieuwe titel

Beschrijving: Deze opdracht verandert de titel van het opdrachtpromptvenster in "Nieuwe titel". Voorbeeld 2: omgevingsvariabelen gebruiken in titel:

SET Naam van het project=Mijn project
TITLE %Naam van het project% - Build

Beschrijving: Een omgevingsvariabele (`Naam van het project`) en vervolgens in de titel van het opdrachtpromptvenster geplakt. Dit kan handig zijn om de titel dynamisch te maken. Voorbeeld 3: De titel opnieuw instellen op de standaardwaarde:

TITLE

Beschrijving: Als jij`TITLE`zonder argumenten wordt de titel teruggezet naar de standaardwaarde, meestal de naam van het opdrachtproces dat wordt uitgevoerd. Voorbeeld 4: Variabelen en datums gebruiken in de titel:

SET Gebruikersnaam=%USERNAME%
SET Huidige datum=%DATE%
TITLE gebruiker: %Gebruikersnaam% - Datum: %Huidige datum%

Beschrijving: Hier worden omgevingsvariabelen gemaakt voor de gebruikersnaam en de huidige datum en vervolgens ingevoegd in de titel van het opdrachtpromptvenster. Voorbeeld 5: Titels wijzigen in een script:

@ECHO OFF
TITLE Scriptuitvoering
ECHO Dit is een voorbeeld-script.

Beschrijving: In een script kan dat`TITLE`opdracht om de titel te wijzigen terwijl het script wordt uitgevoerd. Er zijn echter een paar dingen waarmee u rekening moet houden: - Wijzigingen aan de titel zijn alleen geldig voor de duur van de huidige sessie. Als u het opdrachtpromptvenster sluit en een nieuw venster opent, wordt de titel teruggezet naar de standaardwaarde. - De maximale lengtewaarde voor de venstertitel is beperkt. Titels die te lang zijn, kunnen afgekapt of onleesbaar zijn. - De`TITLE`command is meer bedoeld voor visuele organisatie in de opdrachtregelomgeving en heeft geen effect op de uitvoering van commando's of scripts. Jij kan`TITLE /?`in de opdrachtprompt voor hulp en een lijst met beschikbare opties voor het`TITLE`opdracht om weer te geven.

"TITLE" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.

Belangrijke informatie, tips voor het "TITLE" commando

Bij gebruik van de`TITLE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Lengtelimiet: De venstertitel die wordt gedefinieerd door`TITLE`is ingesteld, heeft een lengtelimiet. Als de titel te lang is, kan deze worden afgekapt of niet in zijn geheel worden weergegeven. Het wordt aanbevolen om de titel kort en beschrijvend te houden. 2. Speciale tekens: Als u speciale tekens in de titel gebruikt, vooral als deze een speciale betekenis hebben op de opdrachtregel, zorg er dan voor dat u de titel tussen aanhalingstekens plaatst. Dit voorkomt mogelijke conflicten met de interpretatie van de opdrachtregel. Voorbeeld:

TITLE "Dit is een voorbeeld-titel"

3. Niet permanent: degene met`TITLE`De titelset is niet permanent. Na het sluiten van het opdrachtpromptvenster of het starten van een nieuwe sessie wordt de titel teruggezet naar de standaardwaarde. 4. Visuele organisatie: Het hoofddoel van de`TITLE`-Command is de visuele organisatie. Het heeft geen invloed op de functionaliteit van opdrachten of scripts, maar helpt eerder bij het instellen van venstertitels die betekenisvol zijn voor de gebruiker. 5. Gebruik in scripts: Dat kan`TITLE`De opdracht kan ook in scripts worden gebruikt om de titel van het opdrachtpromptvenster te wijzigen terwijl het script wordt uitgevoerd. Dit kan handig zijn om de context van de scriptuitvoering te visualiseren. 6. Beheerdersrechten: U heeft geen beheerdersrechten nodig om de`TITLE`commando te gebruiken. Het kan meestal door elke gebruiker via de opdrachtprompt worden gebruikt. 7. Potentieel misbruik: Houd er rekening mee dat de`TITLE`-Command is niet bedoeld voor veiligheidskritische toepassingen. Het kan door gebruikers worden misbruikt om onjuiste informatie in de venstertitel weer te geven. Het is belangrijk om dat te begrijpen`TITLE`wordt voornamelijk gebruikt voor visuele organisatie en bruikbaarheid in de opdrachtregelomgeving en biedt geen diepere functionaliteit.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht TITLE - De titel van het venster voor een CMD.EXE-sessie instellen.

HTTP: ... console/nl/065.htm
0.077
16649

Das Outlook-Express markiert die e-Mails als schon gelesen, dass habe ich aber nicht?

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

On Windows 8.1 or 10, open files with desktop programs and not with APPs!

Can I use the search box in the Windows Explorer file search 8.1, 10, 11!

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

Can I start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?(0)