TREE: De mapstructuur van een station of een pad grafisch weergeven.


... De voorbeelden voor het commando "TREE"
... "TREE" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "TREE" commando

Het commando: "TREE" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "TREE"

De`TREE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om de mapstructuur van een specifiek pad of station weer te geven. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`TREE`-Commando: Voorbeeld 1: Bekijk de mapstructuur van de huidige map:

TREE

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de mapstructuur van de huidige map weergegeven (de map waarin de opdrachtprompt zich bevindt). Voorbeeld 2: Bekijk de mapstructuur van een specifieke map:

TREE C:\Voorbeeld

Beschrijving: Hier wordt de mapstructuur van de map "C:\Example" weergegeven. Voorbeeld 3: Mapstructuur met submappen en bestanden weergeven:

TREE /F

Beschrijving: De`/F`-Option toont niet alleen de mappen, maar ook de bestanden in de mappenstructuur. Voorbeeld 4: Directorystructuur met aanvullende informatie weergeven:

TREE /A

Beschrijving: De`/A`optie geeft aanvullende informatie weer voor elke map, inclusief het aantal bestanden en submappen die deze bevat. Voorbeeld 5: Directorystructuur met volledige paden weergeven:

TREE /F /A

Beschrijving: Combinatie van de`/F`- En`/A`-Opties om de mapstructuur weer te geven met bestanden en aanvullende informatie, inclusief volledige paden. Voorbeeld 6: De mapstructuur weergeven met een specifiek diepteniveau:

TREE /F /A /L 2

Beschrijving: De`/L`optie beperkt de diepte van de mappen die moeten worden weergegeven. Hier worden alleen mappen en bestanden tot een diepte van 2 weergegeven. Voorbeeld 7: Directorystructuur exporteren naar een tekstbestand:

TREE /F /A > Directorystructuur.txt

Beschrijving: Deze opdracht stuurt de uitvoer van de directorystructuur naar een tekstbestand met de naam directorystructure.txt. Het is belangrijk op te merken dat de`TREE`command heeft de neiging veel informatie weer te geven voor zeer diepe of grote mapstructuren. In dergelijke gevallen kunnen de resultaten verwarrend worden. Jij kan`TREE /?`in de opdrachtprompt voor hulp en een lijst met beschikbare opties voor het`TREE`opdracht om weer te geven.

"TREE" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Geeft de mapstructuur van een station of pad grafisch weer.

TREE [station:][pad] [/F] [/A]

/F De namen van de bestanden in alle mappen weergeven.
/A ASCII in plaats van uitgebreide tekenset gebruiken.

Belangrijke informatie, tips voor het "TREE" commando

Bij gebruik van de`TREE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar punten waar u rekening mee moet houden: 1. Uitvoerbereik: Afhankelijk van de diepte en grootte van de mapstructuur, wordt de uitvoer van de`TREE`-Opdracht kan zeer uitgebreid zijn. Het is belangrijk om te overwegen welke opties (`/F`,`/A`,`/L`, enz.) die het beste bij uw gebruiksscenario passen. 2. Uitvoer opslaan: Als de mapstructuur groot is, wordt de uitvoer van de`TREE`-Commando kan erg groot zijn. In dergelijke gevallen kan het zinvol zijn om de uitvoer om te leiden naar een bestand voor latere beoordeling of analyse. Voorbeeld:

TREE /F /A > Directorystructuur.txt

3. Dieptebeperking: Voor zeer diepe mapstructuren, de optie`/L`kan worden gebruikt om het aantal weergegeven mapniveaus te beperken. Dit kan de duidelijkheid verbeteren. Voorbeeld:

TREE /F /A /L 2

4. Bestandssysteemmachtigingen: The`TREE`command geeft de mapstructuur weer op basis van de machtigingen van de gebruiker die de opdracht uitvoert. Mappen of bestanden kunnen zichtbaar zijn of niet, afhankelijk van de machtigingen van de gebruiker. 5. Prestaties: Bij zeer grote mapstructuren kan het uitvoeren van de`TREE`-Opdracht kan enige tijd duren en de prestaties beïnvloeden. Hiermee moet vooral rekening worden gehouden bij netwerkshares of mappen met veel bestanden. 6. Speciale tekens in het pad: Zorg ervoor dat het pad van de map die u wilt analyseren geen speciale tekens bevat die een speciale betekenis kunnen hebben op de opdrachtregel. Gebruik indien nodig aanhalingstekens rond het pad. Voorbeeld:

TREE "C:\Mijn map"

7. Map- en bestandsnamen met spaties: Als map- of bestandsnamen spaties bevatten, plaatst u het pad tussen aanhalingstekens om problemen met de interpretatie van de opdrachtregel te voorkomen. Voorbeeld:

TREE "C:\Directory met spaties"

8. Speciale opties: Controleer de beschikbare opties met`TREE /?`in de opdrachtprompt om te bepalen welke opties het beste bij uw behoeften passen. De`TREE`command is een handig hulpmiddel, maar het is belangrijk om rekening te houden met de impact op de prestaties en de grootte van de uitvoer, vooral wanneer deze wordt toegepast op grote mapstructuren.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht TREE - De mapstructuur van een station of een pad grafisch weergeven.

HTTP: ... console/nl/066.htm
0.124
17108
Is it possible to customize the title of the Quad-Explorer window? Wie kann  ich die Foto Verkleinerung APP entfernen - deinstallieren!   Wie wechsle ich in den Dual Film-Streifen Modus um Bilder zu vergleichen? Where is the tab key ↹ on Windows? How to create a desktop shortcut for everyone on Windows! Insert images from the clipboard as a file into the file explorer? USB-Unterschiede: USB 4, USB 3, USB 2.0, ...? Would you please put file dates in your file descriptions? Kann ich das Mausrad-Weiterleitungs-Tool auf Windows 11 einsetzen? How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?(0)