EVENTTRIGGERS /Create /?: Maak een nieuw evenement Trigger dat zal volgen en te reageren op de aanwezigheid van NT Log Evenementen van een bepaalde criter ...


 


... De voorbeelden voor het commando "EVENTTRIGGERS /Create /?"
... "EVENTTRIGGERS /Create /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "EVENTTRIGGERS /Create /?" commando

Het commando: "EVENTTRIGGERS /Create /?" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. niet beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "EVENTTRIGGERS /Create /?"

In moderne Windows-systemen worden gebeurtenistriggers niet langer gebruikt op de opdrachtregel.

"EVENTTRIGGERS /Create /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


EVENTTRIGGERS /Create [/S system [/U username [/P [password]]]]
           /TR triggername /TK taskname [/D description]
           [/L log]            [/RU username [/RP 
password]]

Beschrijving:Maak een nieuw evenement Trigger dat zal volgen en te 
       reageren op de vóórkomen van NT Log Evenementen 
       van een bepaalde criteria. 


  NOTE: Using /EID, /T and /SO together act as a series of AND's.

Parameter List:
  /S   system      Specifies the remote system to connect to.

  /U   [domain\]user  Specifies the user context under which the
               command should execute.

  /P   [password]    Specifies the password for the given user
               context. Prompts for input if omitted.

  /TR   triggername   Specifies a friendly name to associate with
               the Event Trigger.

  /L   log       Specifies the NT Event Log(s) to monitor
               events from. Valid types include:
               Application, System, Security, DNS Server
               Log and Directory Log. The wildcard "*"
               may be used and the default value is "*".

  /EID  id        Specifies a specific Event ID the Event
               Trigger should monitor for.

  /T   type       Specifies an Event Type that the trigger
               should monitor for. Valid values include:
               "ERROR", "INFORMATION", "WARNING",
               "SUCCESSAUDIT" and "FAILUREAUDIT".

  /SO   source      Specifies a specific Event Source the Event
               Trigger should monitor for.

  /D   description   Specifies the description of the Event
               Trigger.

  /TK   taskname     Specifies the task to execute when the
               Event Trigger conditions are met.

  /RU   username     Specifies the user account (user context)
               under which the task runs. For the system
               account value must be "".

  /RP   password     Specifies the password for the user.
               To prompt for the password, the value
               must be either "*" or none.
               Password will not effect for the "SYSTEM"
               account.

  /?            Displays this help/usage.

Voorbeelden: 
  EVENTTRIGGERS /Create /?
  EVENTTRIGGERS /Create /TR "Disk Cleanup" /L SYSTEM /T ERROR
             /TK c:\windows\system32\cleanmgr.exe
  EVENTTRIGGERS /Create /S system /U user /TR "Low Disk Space"
             /EID 4133 /T WARNING
             /TK \\srv\share\dsk.cmd
  EVENTTRIGGERS /Create /S system /U domain\user /P password
             /TR "Disk Backup" /EID 4133 /L SYSTEM
             /T ERROR /TK \\system\share\ntbackup.exe
  EVENTTRIGGERS /Create /RU user /RP password /TR "Disk Backup"
             /TK \\system\share\ntbackup.exe /EID 4
             
<s>EVENTTRIGGERS wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.</s>

Belangrijke informatie, tips voor het "EVENTTRIGGERS /Create /?" commando

In moderne Windows-systemen worden gebeurtenistriggers niet langer gebruikt op de opdrachtregel. In plaats daarvan wordt Event Viewer gebruikt om gebeurtenissen te controleren en te verwerken. Om Logboeken te gebruiken, opent u deze vanuit het Start-menu. Vervolgens kunt u de gebeurtenissen filteren op type, bron, gebeurtenis-ID en andere criteria. Er is ook de mogelijkheid om gebeurtenissen op te slaan voor latere analyse.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht EVENTTRIGGERS /Create /? - Maak een nieuw evenement Trigger dat zal volgen en te reageren op de aanwezigheid van NT Log Evenementen van een bepaalde criteria.

HTTP: ... console/nl/079.htm
0.093
27232
How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system? Can't login to Minecraft Account on Mojang! Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows? Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to? Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen! In Windows 8, 8.1, 10) Dateitypen zu mehreren Programmen oder Anwendungen zuweisen! Can I kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)? Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10! Disable or enable Hibernate and Sleep at Windows 10 and 8.1, how to? Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?(0)