expand: Breidt de uitbreiding van een of meer gecomprimeerde bestanden.


... De voorbeelden voor het commando "expand"
... "expand" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "expand" commando

Het commando: "expand" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "expand"

Voorbeelden voor de`EXPAND`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, hier zijn enkele voorbeelden met commentaar: Voorbeeld 1: Een gecomprimeerd bestand uitvouwen:

EXPAND bestand.cab -F:* C:\Doelmap

Met deze opdracht wordt de inhoud van het gecomprimeerde bestand "file.cab" uitgebreid naar de map "C:\DestinationDirectory". Voorbeeld 2: Vouw alle bestanden in een map uit:

EXPAND C:\Bronmap\*.* C:\Doelmap

Hier worden alle bestanden in de map "C:\Source Directory" uitgevouwen naar de map "C:\Destination Directory". Voorbeeld 3: Vouw een specifiek bestand uit met een nieuwe naam:

EXPAND -R C:\Bronmap\bestand.txt C:\Doelmap\nieuwe naam.txt

Met deze opdracht breidt u het bestand file.txt uit de bronmap uit en hernoemt u het daarbij naar nieuwenaam.txt. Voorbeeld 4: Vouw alle bestanden uit met een specifieke extensie:

EXPAND C:\Bronmap\*.zip C:\Doelmap

Hier worden alle ZIP-bestanden in de map "C:\Source Directory" uitgebreid naar de map "C:\Destination Directory". Voorbeeld 5: Controleren welke bestanden zouden worden uitgevouwen (zonder daadwerkelijk uit te breiden):

EXPAND -D C:\Bronmap\*.* 

Met deze opdracht wordt weergegeven welke bestanden in de map C:\SourceDir worden uitgevouwen zonder ze daadwerkelijk uit te breiden. Deze voorbeelden moeten u een idee geven van hoe`EXPAND`opdracht kan worden gebruikt in de Windows-opdrachtprompt. Houd er rekening mee dat de exacte syntaxis en functionaliteit kunnen variëren, afhankelijk van de versie van Windows.

"expand" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Microsoft (R) Hulpprogramma voor uitpakken van bestanden Versie 
6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Eén of meer gecomprimeerde bestanden uitpakken.

EXPAND [-r] Bron Doel
EXPAND -r Bron [Doel]
EXPAND -D Bron.cab [-F:bestanden]
EXPAND Bron.cab -F:Bestanden Doel

-r Naam van uitgepakte bestanden wijzigen.
-D Lijst met bestanden in bron weergeven.
Bron Het bronbestand. U kunt jokertekens gebruiken.
-F:Bestanden Naam van bestanden die uit een CAB-bestand moeten 
worden
uitgepakt.
Doel Het doelbestand | -pad.
Doel mag een map zijn.
Als Bron uit meerdere bestanden bestaat en -r niet 
is opgegeven, moet Doel een map zijn.

Belangrijke informatie, tips voor het "expand" commando

Bij gebruik van de`EXPAND`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar dingen waar u op moet letten: 1. Paden en bestandsnamen met spaties: Zorg ervoor dat u paden en bestandsnamen die spaties bevatten, tussen dubbele aanhalingstekens plaatst. Bijvoorbeeld:

EXPAND "C:\Directory met spaties\bestand.cab" -F:* "C:\Doelmap"

2. Juiste syntaxis: Controleer de syntaxis van de opdracht volgens de versie van Windows die u gebruikt. De syntaxis kan variëren tussen verschillende versies van Windows. 3. Opties en parameters begrijpen: Begrijp de verschillende opties en parameters van de`EXPAND`-commando. De`-F:*`De optie wordt bijvoorbeeld gebruikt om alle bestanden uit te pakken. De`-R`-Flag wordt gebruikt om een ​​bestand met een nieuwe naam uit te pakken. 4. Rechten en toegangsrechten: Zorg ervoor dat u over de benodigde machtigingen beschikt om toegang te krijgen tot de bronmap en bestanden uit te pakken. Dit is vooral belangrijk als u de opdracht uitvoert in een map met speciale toegangsrechten. 5. Controle van de opslagruimte: Zorg ervoor dat er voldoende schijfruimte is in de doelmap voor de uitgepakte bestanden. 6. Virusbescherming: In sommige gevallen kunnen antivirusprogramma's de bestandsextractie verstoren. Zorg ervoor dat uw beveiligingssoftware is geconfigureerd om de`EXPAND`opdracht toestaat. 7. Back-up: Vóór jou`EXPAND`commando over belangrijke bestanden, is het raadzaam om een ​​back-up te maken. Zo kunt u bij onverwachte problemen uw gegevens herstellen. 8. Versiespecifieke verschillen: Houd er rekening mee dat er verschillen zijn in functionaliteit en ondersteunde opties tussen verschillende versies van Windows`EXPAND`-kan commando's geven. Controleer daarom de documentatie voor uw specifieke versie van Windows. Door goed op deze punten te letten, kunt u ervoor zorgen dat de`EXPAND`opdracht wordt succesvol en zonder onverwachte problemen uitgevoerd.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht expand - Breidt de uitbreiding van een of meer gecomprimeerde bestanden.

HTTP: ... console/nl/083.htm
0.108
17699
Printer only prints in black and white and not in color, why! Can I archive files and directorys in a ZIP file in Windows 10/11? Run MMC on all Windows Desktop and Server! Andocken der Fenster Aktivieren und Deaktivieren in Win 10/11! The computer was protected by Windows - turn it off (deactivate)! Scannen Sie eine Datei oder einen Ordner mit Antivirus Software / App! Save Desktop Icons on MS Server 2019, 2016, ...! Windows 10/11 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why? Maximize Window Minimize keyboard shortcuts and so on Windows 11, 10, ..! Prozentsatz den jede Datei in ihrem Ordner belegt!(0)