gpupdate: vernieuwd Group Policies instellingen.


... De voorbeelden voor het commando "gpupdate"
... "gpupdate" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "gpupdate" commando

Het commando: "gpupdate" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "gpupdate"

Hier vindt u meer gedetailleerde beschrijvingen onder elk`gpupdate`-Voorbeeld: Voorbeeld 1: Groepsbeleid onmiddellijk bijwerken:

gpupdate /force

Met deze opdracht wordt een onmiddellijke update van Groepsbeleid op de computer afgedwongen, ongeacht het normale update-interval. De`/force`vlag wordt gebruikt om de update af te dwingen. Voorbeeld 2: Update gebruikersgroepbeleid:

gpupdate /target:user

Met deze opdracht wordt alleen het beleid van de gebruikersgroep bijgewerkt. Dit is handig als u wilt dat wijzigingen alleen op gebruikersniveau van kracht worden. Voorbeeld 3: Computergroepsbeleid bijwerken:

gpupdate /target:computer

Alleen het computergroepsbeleid wordt hier bijgewerkt. Dit is relevant als er wijzigingen op computerniveau zijn doorgevoerd. Voorbeeld 4: Groepsbeleid op de achtergrond bijwerken:

gpupdate /wait:0

Met deze opdracht wordt de groepsbeleidupdate op de achtergrond uitgevoerd en wordt er 0 seconden gewacht voordat de gebruiker wordt teruggestuurd. De`/wait:0`-Flag zorgt ervoor dat het commando niet wacht op de update. Voorbeeld 5: Gedetailleerde informatie weergeven tijdens update:

gpupdate /v

Met deze opdracht wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de update van Groepsbeleid. De`/v`-Flag staat voor "verbose" en levert uitgebreide informatie. Voorbeeld 6: Externe computer updaten:

gpupdate /force /target:computer /logoff

Met deze opdracht wordt het computergroepsbeleid op een externe computer bijgewerkt en wordt vervolgens gevraagd de computer opnieuw op te starten. De`/force`-Flag wordt gebruikt om de update af te dwingen en zo`/logoff`-Flag vraagt ​​de gebruiker om uit te loggen zodat de wijzigingen van kracht worden. Deze uitgebreide uitleg zou u een beter idee moeten geven van hoe elk`gpupdate`commando werkt en in welke scenario's het nuttig is.

"gpupdate" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Omschrijving: werkt groepsbeleidsinstellingen bij

Syntaxis: GPUpdate [/Target:{Computer | User}] [/Force] 
[/Wait:<waarde>]
[/Logoff] [/Boot] [/Sync] 

Parameters:

Waarde Omschrijving
/Target:{Computer | User} bepaalt dat alleen het beleid van de
gebruiker (user) of de computer wordt 
bijgewerkt.
Standaard worden beide 
beleidsinstellingen
bijgewerkt.

/Force Past alle beleidsinstellingen opnieuw 
toe.
Standaard worden alleen gewijzigde
beleidsinstellingen toegepast.

/Wait:{waarde} Stelt de wachtduur voor de 
beleidsverwerking
in seconden in. De standaardwaarde is
600 seconden. '0' betekent 'niet 
wachten'.
'-1' betekent onbeperkt wachten.
Als de tijdslimiet is bereikt, 
verschijnt 
de opdrachtprompt weer, maar gaat de 
de beleidsverwerking gewoon verder.

/Logoff Forceert een afmelding na het 
bijwerken van de
groepsbeleidsinstellingen. Dit is 
noodzakelijk
voor de groepsbeleidsuitbreidingen bij 
de client
die beleidsinstellingen niet via een
achtergrondbijwerkingscyclus verwerken 
maar
tijdens het aanmelden van de 
gebruiker.
Voorbeelden zijn gebruikersgerichte 
software-

installaties en mapomleiding.
Deze optie heeft geen effect wanneer 
er
geen uitbreidingen worden opgeroepen 
waarvoor

een afmelding nodig is.

/Boot Forceert opnieuw opstarten na het 
toepassen van de
groepsbeleidsinstellingen. Dit is 
noodzakelijk
voor de groepsbeleidsuitbreidingen bij 
de client
die beleidsinstellingen niet via een
achtergrondvernieuwingscyclus 
verwerken maar
tijdens het aanmelden van de 
gebruiker. Een
voorbeeld zijn computergerichte
software-installaties. Deze optie 
heeft geen
effect als er geen uitbreidingen 
worden
opgeroepen waarvoor een herstart nodig 
is.
/Sync Hierdoor wordt de volgende

voorgrondsbeleidstoepassing
synchroon uitgevoerd. 
Voorgrondsbeleidstoepassingen
komen tijdens het opstarten en de 
gebruikers-
aanmelding voor. U kunt dit per 
gebruiker,
computer, of voor beide tegelijk 
opgeven met de

parameter /Target.
De parameters /Force en /Wait worden 
genegeerd
indien dit is opgegeven.

Belangrijke informatie, tips voor het "gpupdate" commando

Ja, er zijn enkele belangrijke overwegingen waarmee u rekening moet houden bij het maken van de`gpupdate`opdracht in de Windows-opdrachtprompt: 1. Beheerdersrechten: Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder uitvoert om toegang te krijgen tot het`gpupdate`-Opdracht succesvol uitgevoerd. Voor sommige updates zijn verhoogde rechten vereist.

Klik met de rechtermuisknop -> "Als Administrator uitvoeren"

2. Netwerkverbinding: De`gpupdate`opdracht kan wijzigingen in groepsbeleid ophalen van het netwerk. Zorg ervoor dat u een stabiele netwerkverbinding hebt, vooral wanneer u de opdracht op externe computers uitvoert. 3. Herstart vereist: Soms is na updates van Groepsbeleid een herstart vereist om de wijzigingen door te voeren. Controleer daarom de uitvoer van de opdracht op overeenkomstige berichten. 4. Wachten op update: Als u wilt dat de gebruiker wacht tot de update is voltooid, gebruikt u dit`/wait`-Vlag met een specifieke tijdsaanduiding.

gpupdate /force /wait:60

Deze opdracht wacht 60 seconden voordat de gebruiker terugkeert. 5. Geduld met grotere netwerken: Op grotere netwerken kunnen updates van Groepsbeleid enige tijd duren. Wees geduldig en wacht tot de opdracht is voltooid. 6. Geef updatedoel op: Gebruik de`/target`-Optie om het gebied van Groepsbeleid op te geven dat u wilt bijwerken. De opties zijn`user`(Gebruiker),`computer`(computer) of`both`(Beide).

gpupdate /force /target:computer

7. Update-opties: De`/force`schakelaar wordt gebruikt om een ​​onmiddellijke update te forceren. Zorg ervoor dat u deze schakelaar zorgvuldig gebruikt, aangezien deze wijzigingen afdwingt, ongeacht het standaard vernieuwingsinterval. 8. Check loggen: Controleer de loggen op mogelijke fouten of waarschuwingen. U kunt de logboeken bekijken op`%SystemRoot%\Debug\UserMode`En`%SystemRoot%\Debug\UserMode`vinden. Door met deze punten rekening te houden, kunt u ervoor zorgen dat de update van Groepsbeleid plaatsvindt`gpupdate`effectief en zonder problemen uitgevoerd.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht gpupdate - vernieuwd Group Policies instellingen.

HTTP: ... console/nl/089.htm
0.124
13777

Was ist der Unterschied Video und Film?

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

The XPS Viewer in Windows 10, uninstall or install this print feature?

Can I customize default printer settings for Windows 11 / 10 Home and Pro?

Where can I see the percentage of the operating system's market share, for example for the new Windows 10?

Was ist Cloud Backup Service?(0)