iisreset: wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand.


... De voorbeelden voor het commando "iisreset"
... "iisreset" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "iisreset" commando

Het commando: "iisreset" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "iisreset"

Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`iisreset`opdracht in de Windows-opdrachtprompt (cmd): Voorbeeld 1: IIS opnieuw starten:

iisreset

Met deze opdracht wordt Internet Information Services (IIS) op de lokale computer opnieuw gestart. Voorbeeld 2: IIS opnieuw starten op een externe computer:

iisreset Computer op afstand /rebootonerror

Hier wordt IIS opnieuw opgestart op een externe computer met de naam "RemoteComputer". De`/rebootonerror`-Flag start de computer opnieuw op als er een fout optreedt tijdens het opnieuw opstarten van IIS. Voorbeeld 3: Start de IIS-service opnieuw met stop- en startopties:

iisreset /stop
iisreset /start

Deze opdrachten stoppen en starten de IIS-service op de lokale computer. De`/stop`-Command stopt de service en de`/start`commando start het vervolgens opnieuw. Voorbeeld 4: IIS stoppen en starten op een externe computer:

iisreset Computer op afstand /stop
iisreset Computer op afstand /start

Hier wordt de IIS-service op een externe computer gestopt en vervolgens opnieuw gestart. Voorbeeld 5: IIS opnieuw opstarten met opgegeven time-out:

iisreset /time-out:120

Met deze opdracht wordt IIS opnieuw gestart en wordt een time-outwaarde van 120 seconden opgegeven. Vervolgens heeft IIS 120 seconden de tijd om af te sluiten voordat het opnieuw wordt opgestart. Opmerking: Voor sommige voorbeelden zijn mogelijk beheerdersrechten of specifieke machtigingen vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt indien nodig als beheerder uitvoert en dat u over de juiste toegangsrechten beschikt.

"iisreset" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

IISRESET.EXE (c) Microsoft Corp. 1998-1999

Syntax:
iisreset [Computername]

/RESTART Beendet alle Internetdienste und startet diese neu.
/START Startet alle Internetdienste.
/STOP Beendet alle Internetdienste.
/REBOOT Startet den Computer neu.
/REBOOTONERROR Startet den Computer neu, wenn beim Starten, Beenden
oder Neustarten der Internetdienste Fehler auftreten.
/NOFORCE Die Internetdienste werden nicht beendet, wenn
dabei Fehler oder Warnungen auftreten.
/TIMEOUT:Wert Gibt die Zeit (in Sekunden) an, die auf ein
erfolgreiches Beenden der Internetdienste gewartet
wird. Nach Ablauf dieses Zeitlimits kann der Computer
neu gestartet werden, wenn die Option /REBOOTONERROR
angegeben wurde.
Der Standardwert ist 20s für Neustart, 60s für Beenden,
und 0s für Neustart des Computers.
/STATUS Zeigt den aktuellen Status aller Internetdienste an.
/ENABLE Aktiviert das Neustarten der Internetdienste auf
dem lokalen System.
/DISABLE Deaktiviert das Neustarten der Internetdienste auf
dem lokalen System.<s>iisreset wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.</s>

Belangrijke informatie, tips voor het "iisreset" commando

Bij gebruik van de`iisreset`commando, zijn er enkele belangrijke overwegingen waarmee u rekening moet houden: 1. Beheerdersrechten: Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder uitvoert om toegang te krijgen tot het`iisreset`-Opdracht succesvol uitgevoerd. Dit is belangrijk omdat de opdracht toegang krijgt tot de IIS-service en het besturingssysteem.

Klik met de rechtermuisknop -> "Als Administrator uitvoeren"

2. Serviceonderbreking: Houd er rekening mee dat als er een`iisreset`Alle actieve webapplicaties en services in IIS worden gestopt. Dit resulteert in een tijdelijke stopzetting van het webverkeer terwijl de IIS-service opnieuw wordt opgestart. 3. Impact op actieve applicaties: Houd rekening met de impact van`iisreset`opdracht bij actieve toepassingen. Het is raadzaam om tijdens de daluren of met voorafgaande kennisgeving opnieuw op te starten om onderbrekingen van de dienstverlening tot een minimum te beperken. 4. Juiste servernaam: Wanneer u de opdracht op een externe computer gebruikt, moet u de juiste servernaam opgeven. Zorg ervoor dat de netwerkverbinding stabiel is en dat u over de benodigde machtigingen beschikt voor externe toegang. 5. Optionele parameters: Controleer de beschikbare optionele parameters, zoals`/time-out`om het afsluiten van de IIS-service te vertragen. Een time-outwaarde geeft aan hoelang de IIS-service nog heeft voordat deze opnieuw wordt opgestart.

iisreset /time-out:120

6. Controleer logboekregistratie: Controleer de logboeken van Event Viewer en IIS daarna`iisreset`voor mogelijke fouten of waarschuwingen. Dit kan helpen bij het oplossen van problemen. 7. Webapplicaties monitoren: Nadat IIS opnieuw is opgestart, controleert u de prestaties en functionaliteit van uw webtoepassingen om er zeker van te zijn dat ze goed werken. 8. Alternatieve herstartmethoden: In sommige gevallen kunnen andere methoden, zoals het stoppen en starten van de IIS-service (`net stop w3svc`En`net start w3svc`) een alternatief voor`iisreset`- Wees het bevel. Houd rekening met deze punten om ervoor te zorgen dat de`iisreset`-Opdracht wordt effectief en zonder ongewenste effecten op uw webserver uitgevoerd.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht iisreset - wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand.

HTTP: ... console/nl/090.htm
0.109
20068
Can't login to Minecraft Account on Mojang! Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows? Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to? Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen! Wie kann man in Windows die Indizierungs- und Such-Optionen ändern, bzw. Ordner hinzufügen? Can I switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic? How to open settings WiFi on my Samsung Galaxy? Wo ist mein Arbeitsplatz (Computer) auf Windows 8 / 10, um Dateien und Ordner zu verwalten (öffnen, finden, starten)? I don't always have the same CPU frequency, why? Can I query the color values ​​in my MS Office with this?(0)