ipconfig: Display volledige configuratie-informatie. ...


... De voorbeelden voor het commando "ipconfig"
... "ipconfig" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "ipconfig" commando

Het commando: "ipconfig" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "ipconfig"

Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`ipconfig`opdracht in de Windows-opdrachtprompt (cmd): Voorbeeld 1: Netwerkconfiguratie bekijken:

ipconfig

Met deze opdracht wordt de basisnetwerkconfiguratie van de computer weergegeven, inclusief het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway voor alle actieve netwerkadapters. Voorbeeld 2: Gedetailleerde netwerkinformatie bekijken:

ipconfig /all

Hier wordt gedetailleerde informatie voor alle netwerkadapters weergegeven, inclusief fysieke adressen (MAC-adressen), DHCP-status en DNS-configuratie. Voorbeeld 3: Alleen IP-adresinformatie weergeven:

ipconfig /ip

Met deze opdracht worden alleen het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway weergegeven voor alle actieve netwerkadapters. Voorbeeld 4: Informatie voor een specifieke netwerkadapter bekijken:

ipconfig /all /adapter "Ethernet"

Vervang "Ethernet" door de naam van de specifieke netwerkadapter. Met deze opdracht wordt gedetailleerde informatie weergegeven voor alleen de opgegeven netwerkadapter. Voorbeeld 5: Toon alleen IPv4-adresinformatie:

ipconfig /ipv4

Hier worden alleen de IPv4-adresgegevens van alle actieve netwerkadapters weergegeven. Voorbeeld 6: Informatie bekijken voor een specifieke DNS-server:

ipconfig /dns 8.8.8.8

Vervang "8.8.8.8" door het IP-adres van de specifieke DNS-server. Met deze opdracht wordt DNS-configuratie-informatie weergegeven voor de opgegeven DNS-server. Opmerking: De bovenstaande voorbeelden kunnen variëren, afhankelijk van uw netwerkconfiguratie en omgeving. Voor sommige opdrachten zijn mogelijk beheerdersrechten vereist, vooral als u specifieke netwerkconfiguratie-instellingen wilt wijzigen. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt indien nodig als beheerder uitvoert en dat u over de benodigde toegangsrechten beschikt.

"ipconfig" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Syntaxis:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [adapter] | /release 
[adapter] |
/renew6 [adapter] | /release6 
[adapter] |
/flushdns | /displaydns | 
/registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [klasse-id] 
]

waarbij geldt:
adapter Naam van de verbinding
(jokertekens * en ? toegestaan. Zie 
voorbeeld)

Opties:
/? Deze helptekst weergeven.
/all Volledige configuratie-informatie 
weergeven.
/allcompartements Informatie over alle onderdelen 
weergeven.
/release Het IPv4-adres voor de opgegeven adapter 
vrijgeven.
/release6 Het IPv6-adres voor de opgegeven adapter 
vrijgeven.
/renew Het IPv4-adres voor de opgegeven adapter 
vernieuwen.
/renew6 Het IPv6-adres voor de opgegeven adapter 
vernieuwen.
/flushdns De DNS Resolver-cache leegmaken.
/registerdns Alle DHCP-leases vernieuwen en DNS-namen 
opnieuw
registreren.
/displaydns De inhoud van de DNS Resolver-cache 
weergeven.
/showclassid Alle voor de adapter toegestane DHCP-
klasse-id's
weergeven.
/setclassid De DHCP-klasse-id wijzigen.

Standaard wordt alleen het IP-adres, subnetmasker en de 
standaardgateway voor
elke aan TCP/IP-gebonden adapter weergegeven.

Voor Release en Renew geldt dat als er geen adapternaam is 
opgegeven, de IP-
adresleases voor alle aan TCP/IP gebonden adapters worden 
vrijgegeven of
vernieuwd.

Voor Setclassid geldt dat als er geen klasse-id is opgegeven de 
klasse-id
wordt verwijderd.

Voorbeelden:
> ipconfig ... Informatie weergeven
> ipconfig /all ... Gedetailleerde 
informatie weergeven
> ipconfig /renew ... Alle adapters vernieuwen
> ipconfig /renew EL* ... Elke verbinding waarvan 
de naam met
EL begint vernieuwen
> ipconfig /release *Con* ... Alle overeenkomende 
verbindingen
vrijgeven, b.v.
"Local Area Connection 
1" of
"Local Area Connection 
2"
> ipconfig /allcompartments ... Informatie over alle 
onderdelen
weergeven
> ipconfig /allcompartments /all ... Gedetailleerde 
informatie over alle
onderdelen weergeven

Belangrijke informatie, tips voor het "ipconfig" commando

Ja, er zijn enkele belangrijke overwegingen waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van de`ipconfig`opdracht in de Windows-opdrachtprompt: 1. Beheerdersrechten: Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder uitvoert om volledige toegang te hebben tot de netwerkconfiguratie en -informatie.

Klik met de rechtermuisknop -> "Als Administrator uitvoeren"

2. Alle netwerkadapters weergeven: Wordt standaard weergegeven`ipconfig`alleen actieve netwerkadapters. Als je ook uitgeschakelde adapters wilt zien, gebruik dat dan`/all`-vlag.

ipconfig /all

3. Alleen IPv4- of IPv6-informatie weergeven: Dat kan met de opties`/ipv4`of`/ipv6`Beperk de informatie tot IPv4- of IPv6-adressen.

ipconfig /ipv4

4. IP-adres bijwerken vanaf DHCP-server: Als u een nieuw IP-adres wilt aanvragen bij de DHCP-server, gebruikt u dit`/renew`-vlag.

ipconfig /renew

5. DNS-cache leegmaken: Gebruik dit om de DNS-cache te wissen`/flushdns`-vlag.

ipconfig /flushdns

6. Bekijk informatie voor een specifieke adapter: U kunt de opdracht voor een specifieke netwerkadapter ook bekijken door de adapternaam op te geven.

ipconfig /all /adapter "Ethernet"

7. Wees voorzichtig bij het wijzigen van instellingen: Wees voorzichtig bij het wijzigen van netwerkinstellingen`ipconfig`. Onjuiste instellingen kunnen tot netwerkproblemen leiden. 8. Controleer loggen: Controleer de uitvoer van`ipconfig`voor mogelijke fouten of waarschuwingen. Dit kan helpen bij het oplossen van netwerkproblemen. Door deze overwegingen in gedachten te houden, kunt u ervoor zorgen dat de uitvoering van de`ipconfig`-Command voldoet aan uw behoeften en netwerkconfiguraties worden correct weergegeven of bijgewerkt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht ipconfig - Display volledige configuratie-informatie. ...

HTTP: ... console/nl/091.htm
0.203
14860

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

What is Synchronize (sync)?

Was sind Tabellenkalkulationen?

Default Text for the Desktop Short Note on Windows 11, 10, 8.1, ...!

How can I activate Windows 7 via phone system?

What is an enter key?(0)