logman: Logmanmanagesthe 'PerformanceLogsandAlerts in dienst is voor het creëren en beheren van Event Trace zitting logs en prestatie-lo ...


... De voorbeelden voor het commando "logman"
... "logman" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "logman" commando

Het commando: "logman" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "logman"

De`logman`opdracht wordt in Windows gebruikt om logboeken voor prestatiebewaking en gebeurtenisregistratie te maken en te beheren. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van deze opdracht: Voorbeeld 1: Maak een nieuw prestatiebewakingslogboek:

logman create counter -n "Mijn_prestatielog" -f bin -si 10 -v mmddhhmm -o "C:\Prestatielogboeken\Mijn_Log.blg" -cf "C:\Prestatielogboeken\Configuratie.xml"

Met deze opdracht wordt een nieuw prestatiebewakingslogboek gemaakt met de naam MyPerformanceLog. De gegevens zijn in binair formaat (`-f bin`) met een interval van 10 seconden (`-si 10`) opgenomen. Het logboek wordt opgeslagen in de map C:\Performance Logs als MyLog.blg en de configuratie wordt geladen vanuit het XML-bestand Config.xml. Voorbeeld 2: Start het verzamelen van gegevens in een logboek voor het bijhouden van gebeurtenissen:

logman start "mijn_gebeurtenislogboek" -p "{0C0CCAAA-WEG5D-4A4F-9F72-0E77D58447F3}" 0x5 0x6 -ets

Hiermee wordt het verzamelen van gegevens gestart in een bestaand logboek voor het bijhouden van gebeurtenissen met de naam MyEventLog. De parameters`-p`geef de GUID op voor de provider-ID, en`0x5`En`0x6`zijn voorbeelden van gebeurtenisniveaus. De balie`-ets`het verzamelen van gegevens begint. Voorbeeld 3: Het verzamelen van loggegevens stoppen:

logman stop "mijn_gebeurtenislogboek" -ets

Met deze opdracht stopt u met het verzamelen van gegevens in een logboek voor het bijhouden van gebeurtenissen met de naam MyEventLog. Voorbeeld 4: Logbestanden bekijken:

logman query

Met deze opdracht worden alle huidige logbestanden voor prestatiebewaking en gebeurtenisregistratie vermeld. Voorbeeld 5: Logboek voor prestatiebewaking wissen:

logman delete "Mijn_prestatielog"

Hier wordt het prestatiebewakingslogboek met de naam “MyPerformance Log” verwijderd. Opmerking: Het gebruik van`logman`vereist vaak beheerdersrechten. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt indien nodig als beheerder uitvoert en dat u over de juiste toegangsrechten beschikt. Houd er ook rekening mee dat dit slechts basisvoorbeelden zijn en dat u de`logman`-Raadpleeg de documentatie voor geavanceerde configuraties.

"logman" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Microsoft ® Logman.exe (6.0.6000.16386)

Syntaxis:
logman [create|query|start|stop|delete|update|import|export] 
[opties]

Werkwoorden:
create Een nieuwe gegevensverzamelaar 
maken.
query Eigenschappen van 
gegevensverzamelaar zoeken.
Als geen naam wordt opgegeven, 
worden alle
gegevensverzamelaars weergegeven.
start Een bestaande gegevensverzamelaar 
starten en
de begintijd instellen op 
handmatig.
stop Een bestaande gegevensverzamelaar 
stoppen en
de eindtijd instellen op 
handmatig.
delete Een bestaande gegevensverzamelaar 
verwijderen.
update De eigenschappen van een 
bestaande
gegevensverzamelaar bijwerken.
import Een gegevensverzamelaarset uit 
een
xml-bestand importeren
export Een gegevensverzamelaarset naar 
een
xml-bestand exporteren.

Opties:
-? Contextgevoelige Help weergeven.
-s <computer> De opdracht op de opgegeven 
externe computer
uitvoeren.
-config <waarde> Instellingenbestand met 
opdrachtopties.
-ets Opdrachten zonder opslaan of 
plannen
rechtstreeks naar 
gebeurtenistraceersessies
verzenden.

Belangrijke informatie, tips voor het "logman" commando

Bij het werken met de`logman`opdracht zijn er enkele belangrijke overwegingen om rekening mee te houden: 1. Beheerdersrechten: Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder uitvoert, zodat u volledige toegang hebt tot de functies voor prestatiebewaking en het bijhouden van gebeurtenissen.

Klik met de rechtermuisknop -> "Als Administrator uitvoeren"

2. Juiste configuratie: Controleer de parameters en opties zorgvuldig om er zeker van te zijn dat de prestatiebewaking of het volgen van gebeurtenissen is geconfigureerd volgens uw behoeften. Onjuiste configuraties kunnen tot onverwacht gedrag leiden. 3. Prestatiebewakingsdiensten: Zorg ervoor dat de vereiste Performance Monitor- en Event Tracking-services zijn ingeschakeld en gestart. 4. Bewaak het verbruik van hulpbronnen: Zorg ervoor dat het verzamelen van gegevens niet leidt tot een aanzienlijk verbruik van hulpbronnen, vooral als u kiest voor zeer frequente of gedetailleerde gegevensverzameling. 5. Bewaak de grootte van logbestanden: Let op de grootte van logbestanden, vooral als ze in binair formaat zijn (`-f bin`) redden. Grote logbestanden kunnen schijfruimte in beslag nemen en de prestaties beïnvloeden. 6. Tijdslimiet: Wanneer u begint met het verzamelen van gegevens, noteer dan de tijd gedurende welke de gegevensverzameling actief blijft. Sommige collecties kunnen langer duren dan nodig, wat kan leiden tot ongewenst verbruik van hulpbronnen. 7. Gegevensverzameling stoppen: Vergeet niet om het verzamelen van gegevens te stoppen als dat nodig is om bronnen vrij te maken en te stoppen met het maken van logbestanden. 8. Documentatie: Onderhoud documentatie van de geconfigureerde instellingen voor prestatiebewaking en gebeurtenisregistratie om de configuratie eenvoudig te begrijpen. Deze overwegingen moeten een soepele en effectieve implementatie helpen garanderen`logman`ervoor zorgen. Als u specifieke behoeften of scenario's heeft, kan een meer gedetailleerde analyse nodig zijn.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski









Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ



De opdracht logman - Logmanmanagesthe 'PerformanceLogsandAlerts in dienst is voor het creëren en beheren van Event Trace zitting logs en prestatie-logs.

HTTP: ... console/nl/093.htm
0.108
24786

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

What is the difference between memory and hard disk space?

I don't want a watermark on my scaled down vacation photos!

Microsoft Visual Studio 2010 Professional-Testversion, 30 bis 90 Tage!

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

Difference between ???



(0)