NET HELP GROUP: voegt hieraan toe, displays, of wijzigt internationale groepen op servers. Gebruikt zonder parameters, wordt de groupnames op de ...


... "NET HELP GROUP" Fragment uit Microsoft Windows Help
... De voorbeelden voor het commando "NET HELP GROUP"
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP GROUP" commando

Het commando: "NET HELP GROUP" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

"NET HELP GROUP" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

NET GROUP
[groepsnaam [/COMMENT:"tekst"]] [/DOMAIN]
groepsnaam {/ADD [/COMMENT:"tekst"] | /DELETE} 
[/DOMAIN]
groepsnaam gebruikersnaam [...] {/ADD | /DELETE} 
[/DOMAIN]

NET GROUP voegt globale groepen aan servers toe. Als u de 
opdracht zonder
parameters opgeeft, worden de groepsnamen op de server 
weergegeven.

groupname De naam van de groep die u wilt toevoegen, 
wijzigen of
verwijderen. Als u alleen de leden in een groep 
wilt
weergeven, geeft u alleen de groepsnaam op.
/COMMENT:"tekst" Een beschrijving aan een nieuwe of bestaande 
groep
toevoegen. De beschrijving kan maximaal 48 
tekens bevatten.
Geef de tekst op tussen aanhalingstekens.
/DOMAIN De bewerking wordt uitgevoerd op een 
domeincontroller
van het huidige domein. Als deze schakeloptie 
niet wordt
opgegeven, wordt de bewerking uitgevoerd op de 
lokale
computer.
username[ ...] Eén of meer gebruikersnamen die u aan een groep 
wilt
toevoegen of eruit wilt verwijderen. Scheid 
meerdere
gebruikersnaamvermeldingen met spaties.
/ADD Een groep toevoegen of een gebruikersnaam aan 
een groep
toevoegen.
/DELETE Een groep verwijderen of een gebruikersnaam uit 
een
groep verwijderen.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm 
weer.

De voorbeelden voor het commando "NET HELP GROUP"

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP GROUP" commando

De`NET GROUP`opdracht wordt uitgevoerd op de Windows-opdrachtregel (`cmd`) gebruikt om groepsinformatie op een Windows-netwerk te beheren. Hier volgen voorbeelden van het gebruik van deze opdracht, samen met gedetailleerde beschrijvingen: Voorbeeld 1: Bekijk alle groepen op de lokale computer

net group

Beschrijving: Met deze opdracht worden alle groepen op de lokale computer weergegeven. De uitvoer bevat informatie zoals de groepsnaam, opmerkingen en de leden van de groepen. Voorbeeld 2: Bekijk leden van een specifieke groep

net group "Groepsnaam"

Beschrijving: Hier wordt een lijst met leden voor de opgegeven groep met de naam "Groepsnaam" weergegeven. Vervang "Groepsnaam" door de daadwerkelijke naam van de groep. Voorbeeld 3: Een gebruiker toevoegen aan een groep

net group "Groepsnaam" Gebruikersnaam /add

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de gebruiker met de naam "gebruikersnaam" toegevoegd aan de groep "groepsnaam". De balie`/add`geeft aan dat er een gebruiker moet worden toegevoegd. Voorbeeld 4: Een gebruiker verwijderen uit een groep

net group "Groepsnaam" Gebruikersnaam /delete

Beschrijving: Hier wordt de gebruiker met naam "gebruikersnaam" verwijderd uit de groep "groepsnaam". De balie`/delete`geeft aan dat een gebruiker moet worden verwijderd. Voorbeeld 5: Details over een groep bekijken, inclusief leden

net group "Groepsnaam" /domain

Beschrijving: Met deze opdracht wordt gedetailleerde informatie over een groep weergegeven, inclusief leden als de groep op een domein is gebaseerd. De balie`/domain`geeft aan dat de groep moet worden bevraagd op een domein. Voorbeeld 6: Een nieuwe groep aanmaken

net group "Nieuwe groep" /add /comment:"Een nieuwe groep" /domain

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een nieuwe groep gemaakt met de naam "NewGroup". De balie`/add`geeft aan dat er een groep moet worden toegevoegd. De opmerking is ingesteld op "Een nieuwe groep" en de schakelaar`/domain`geeft aan dat de groep op een domein moet worden gemaakt. Voorbeeld 7: Bekijk de groepslidmaatschappen van een gebruiker

net user "Gebruikersnaam" /domain

Beschrijving: Dit laat zien tot welke groepen de gebruiker met de naam 'Gebruikersnaam' behoort op een domein. De balie`/domain`geeft aan dat de gebruiker moet worden bevraagd op een domein. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van bepaalde opties kan variëren, afhankelijk van de versie van Windows. Jij kan`NET GROUP /?`in de opdrachtprompt om de specifieke opties en syntaxisdetails te controleren.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP GROUP - voegt hieraan toe, displays, of wijzigt internationale groepen op servers. Gebruikt zonder parameters, wordt de groupnames op de server.

HTTP: ... console/nl/109.htm
0.078
26332

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 4 PW restore?

Fehlercode 80072F8F bei der Windows 8.1 Aktualisierung?

Das Outlook-Express markiert die e-Mails als schon gelesen, dass habe ich aber nicht?

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

On Windows 8.1 or 10, open files with desktop programs and not with APPs!(0)