NET HELP HELPMSG: geeft informatie over Windows-netwerk berichten (zoals fout-, alarm-en alert-berichten). Als je typt NET HELPMSG en de 4-cijferi ...


... De voorbeelden voor het commando "NET HELP HELPMSG"
... "NET HELP HELPMSG" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP HELPMSG" commando

Het commando: "NET HELP HELPMSG" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "NET HELP HELPMSG"

De`NET HELPMSG`opdracht op de Windows-opdrachtregel wordt gebruikt om een ​​beschrijvend bericht voor een specifieke foutcode weer te geven. Hier zijn voorbeelden van het gebruik van deze opdracht: Voorbeeld 1: Help tonen voor foutcode 5 (toegang geweigerd)

net helpmsg 5

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een beschrijvend bericht afgedrukt voor foutcode 5 (Toegang geweigerd). U kunt andere foutcodes controleren door "5" te vervangen door de daadwerkelijke foutcode. Voorbeeld 2: Help tonen voor foutcode 53 (netwerkpad niet gevonden)

net helpmsg 53

Beschrijving: Hier ziet u een beschrijvend bericht voor foutcode 53 (netwerkpad niet gevonden). U kunt op dezelfde manier andere foutcodes controleren. Voorbeeld 3: Help voor foutcode 1068 bekijken (de afhankelijkheidsservice of -groep kan niet worden gestart)

net helpmsg 1068

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een beschrijvend bericht afgedrukt voor foutcode 1068, waarin wordt aangegeven dat de afhankelijkheidsservice of -groep niet kan worden gestart. Voorbeeld 4: Help tonen voor foutcode 123 (Het bestand is te klein om te voltooien)

net helpmsg 123

Beschrijving: Hier ziet u een beschrijvend bericht voor foutcode 123, wat aangeeft dat het bestand te klein is om de bewerking te voltooien. Voorbeeld 5: Help tonen voor foutcode 1066 (de service heeft het opstart- of controlebestand niet geaccepteerd)

net helpmsg 1066

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een beschrijvend bericht afgedrukt voor foutcode 1066, waarin wordt aangegeven dat de service het opstart- of controlebestand niet heeft geaccepteerd. Voorbeeld 6: Help tonen voor foutcode 87 (de parameter is onjuist)

net helpmsg 87

Beschrijving: Hier ziet u een beschrijvend bericht voor foutcode 87, wat aangeeft dat de parameter onjuist is. Houd er rekening mee dat de exacte berichten en foutcodes kunnen variëren, afhankelijk van systeemvariabelen en Windows-versies. gebruik`NET HELPMSG`in combinatie met specifieke foutcodes om gedetailleerde informatie over de fouten te verkrijgen.

"NET HELP HELPMSG" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

NET HELPMSG
berichtnummer

NET HELPMSG geeft informatie over Windows-netwerkberichten (zoals
fout- en waarschuwingsberichten en signalen) weer. Als u NET 
HELPMSG typt
met de numerieke fout (bijvoorbeeld 'net helpmsg 2812), krijgt u 
een
verklaring van het bericht en suggesties voor acties die u kunt 
ondernemen
om het probleem op te lossen.

berichtnummer De numerieke Windows-fout waarvoor u hulp nodig 
hebt.

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP HELPMSG" commando

Bij gebruik van de`NET HELPMSG`opdracht in de Windows-opdrachtregel, moet u op de volgende punten letten: 1. Syntaxis: - De syntaxis van de opdracht is`NET HELPMSG `. Zorg ervoor dat u de juiste foutcode opgeeft om de juiste hulp te krijgen. 2. Administratieve rechten: - De uitvoering van`NET HELPMSG`vereist doorgaans geen beheerdersrechten. Meestal kunt u de opdracht gebruiken zonder beheerdersrechten. 3. Geldige foutcodes: - De door u opgegeven foutcode moet geldig zijn. Alleen foutcodes waarvoor passende hulp beschikbaar is, worden ondersteund. 4. Netwerkbeschikbaarheid: - De`NET HELPMSG`Voor de opdracht is doorgaans geen netwerkverbinding vereist. U kunt ook offline hulp krijgen voor foutcodes. 5. Systeemvariabele: - Het weergegeven bericht is afhankelijk van de systeemvariabelen van het besturingssysteem. Zorg ervoor dat uw systeem de juiste berichten bevat voor de opgegeven foutcodes. 6. Windows-versies: - Houd er rekening mee dat de hulp bij foutmeldingen kan variëren, afhankelijk van de versie van Windows. Wat voor de ene versie van Windows geldt, geldt mogelijk niet voor een andere versie. 7. Taalondersteuning: - Help wordt meestal weergegeven in de taal van het besturingssysteem. Zorg ervoor dat u de gewenste taal gebruikt voor hulp. 8. Speciale foutcodes: - Sommige foutcodes hebben een specifieke betekenis of vereisen speciale acties. Lees de Help zorgvuldig door voor aanvullende instructies of context. 9. Gebruik een testomgeving: - Test deze indien mogelijk`NET HELPMSG`opdracht in een testomgeving om ervoor te zorgen dat deze de verwachte informatie voor de specifieke foutcodes levert. 10. Foutcodecontrole: - Controleer de foutcodes die u ontvangt zorgvuldig om precies te begrijpen welk type probleem of fout zich voordoet. 11. Controleer documentatie: - Voor complexere of specifiekere problemen kunt u bovendien de officiële Microsoft-documentatie of andere vertrouwde bronnen raadplegen. Door op deze punten te letten, kunt u dat doen`NET HELPMSG`commando effectief om hulp te krijgen voor specifieke foutcodes op de Windows-opdrachtregel.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP HELPMSG - geeft informatie over Windows-netwerk berichten (zoals fout-, alarm-en alert-berichten). Als je typt NET HELPMSG en de 4-cijferige nummer van de Windows-fout (bijvoorbeeld NET2182), Windows vertelt u meer over het bericht en stelt voor de actie kunt u een probleem op te lossen.

HTTP: ... console/nl/111.htm
0.14
39351

DesktopSchneeFree the German Snow for Windows!

Recycle Bin Secure Delete via Explorer Right-click for Windows 11, 10, ...!

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

Corona KO is a little 3D time game for Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

Eine für Windows 11 entwickelte Uhr als Gif Animation Demo?

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 11, 10, 8.1, ...!(0)