NET HELP NAME: toevoegt of verwijdert een messaging naam (alias) op een computer. Een messaging naam is een naam aan die berichten worden verst ...


... De voorbeelden voor het commando "NET HELP NAME"
... "NET HELP NAME" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP NAME" commando

Het commando: "NET HELP NAME" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "NET HELP NAME"

Het bevel`NET NAME`gebruikt op de Windows-opdrachtregel om de huidige sessiegebruikers- of computernaaminformatie weer te geven. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van bepaalde opties kan variŽren, afhankelijk van de versie van Windows. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`NET NAME`-Commando: Voorbeeld 1: huidige gebruikersnaam en computernaam weergeven:

net name

Beschrijving: Met deze opdracht wordt informatie geretourneerd over de huidige gebruikersnaam en computernaam voor de huidige sessie. Voorbeeld 2: Weergave van de gebruikersnaam en het computerlabel voor een externe sessie:

net name \\Computer naam

Beschrijving: Dit is de gebruikersnaam en computernaam voor de sessie op de opgegeven externe computer (`\\Computer naam`) weergegeven. Voorbeeld 3: Toon huidige gebruikersnaam zonder computerlabel:

net name /gebruikers.gebruikers

Beschrijving: Met deze opdracht wordt alleen de huidige gebruikersnaam weergegeven, zonder de computernaam. Voorbeeld 4: Computernaam weergeven zonder gebruikersnaam:

net name /computers

Beschrijving: Hier wordt alleen de computernaam weergegeven, zonder de gebruikersnaam. Voorbeeld 5: De sessie-informatie in een meer gedetailleerde vorm weergeven:

net name /all

Beschrijving: Met deze opdracht wordt meer gedetailleerde informatie over de huidige sessie weergegeven, inclusief gebruikersnaam, computernaam en andere details. Voorbeeld 6: Sessie-informatie bekijken voor een specifiek domein:

net name /domain

Beschrijving: Hier worden de sessiegegevens voor het huidige domein weergegeven, inclusief de gebruikersnaam en computernaam. Houd er rekening mee dat de exacte opties en het gedrag kunnen variŽren, afhankelijk van de versie van Windows. Jij kan`NET NAME /?`in de opdrachtprompt om de specifieke opties en syntaxisdetails voor uw versie van Windows te controleren.

"NET HELP NAME" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | 
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE | 
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

Het trefwoord NET geeft Windows-opdrachten op.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm 
weer.

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP NAME" commando

Bij gebruik van de`NET NAME`opdracht in de Windows-opdrachtregel, moet u op de volgende punten letten: 1. Administratieve rechten: - De`NET NAME`Voor deze opdracht zijn doorgaans geen beheerdersrechten vereist. Meestal kunt u de opdracht gebruiken zonder beheerdersrechten. 2. Gebruik de juiste syntaxis: - Zorg ervoor dat u de juiste syntaxis gebruikt voor de`NET NAME`commando te gebruiken. Een onjuiste syntaxis kan tot fouten leiden. Jij kan`NET NAME /?`om de specifieke opties en syntaxisdetails te controleren. 3. Toon informatie voor de huidige sessie: - Wordt standaard weergegeven`NET NAME`Informatie voor de huidige sessie, inclusief de gebruikersnaam en computernaam. 4. Gebruikers- of computeropties: - De opdracht ondersteunt opties zoals`/gebruikers.gebruikers`En`/computers`om alleen informatie over gebruikers of computers weer te geven. Bijvoorbeeld:`NET NAME /gebruikers.gebruikers`of`NET NAME /computers`. 5. Gedetailleerde informatie weergeven: - Gebruik`NET NAME /all`om meer gedetailleerde informatie over de huidige sessie te bekijken, inclusief gebruikersnaam, computernaam en andere details. 6. Informatie voor externe computers bekijken: - U kunt de`NET NAME`De opdracht kan ook worden gebruikt om informatie voor een sessie op afstand weer te geven door de parameter op te geven`\\Computer naam`toevoegen. 7. Compatibiliteit met Windows-versies: - Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van bepaalde opties en het gedrag van de opdracht kan variŽren, afhankelijk van de versie van Windows. Zorg ervoor dat uw opdrachten compatibel zijn met de specifieke versie van het besturingssysteem. 8. Sessie-informatie voor een domein bekijken: - Gebruiken`NET NAME /domain`om sessie-informatie voor het huidige domein te bekijken. 9. Gebruik in scripts: -`NET NAME`kan ook worden gebruikt in batchbestanden of scripts om sessie-informatie te extraheren en verder te verwerken. 10. Omgevingsvariabelen controleren: - Controleer of omgevingsvariabelen bevallen`%USERNAME%`En`%COMPUTER NAAM%`dezelfde informatie als`NET NAME`show. 11. Meer contextinformatie: - Raadpleeg indien nodig de officiŽle Microsoft-documentatie of aanvullende bronnen voor verdere context. Door op deze punten te letten, kunt u dat doen`NET NAME`-Gebruik de opdracht veilig en effectief in uw omgeving om informatie over de huidige sessie en computerconfiguratie te bekijken.


Deutsch
English
EspaŮol
FranÁais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŗnyǔ)
TŁrkÁe
PortuguÍs
PortuguÍs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP NAME - toevoegt of verwijdert een messaging naam (alias) op een computer. Een messaging naam is een naam aan die berichten worden verstuurd. Wanneer gebruikt zonder opties, NET geeft de namen van de aanvaarding van berichten op de computer.

HTTP: ... console/nl/113.htm
0.155
34707

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

Can I work with MS OneDrive and other cloud storage?

Zip directory in Quad Explorer easier to handle on Windows 11, 10, ...!

Windows and Native resolution?

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

Manipulate, correct any time stamp of any Windows 11, 10, ... file and directory!(0)