NET HELP PRINT: displays afdruktaken en gedeelde queues.For elke wachtrij, de display geeft banen, blijkt de omvang en de status van elk werk, e ...


... De voorbeelden voor het commando "NET HELP PRINT"
... "NET HELP PRINT" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP PRINT" commando

Het commando: "NET HELP PRINT" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "NET HELP PRINT"

De`NET PRINT`opdracht wordt gebruikt op de Windows-opdrachtregel om informatie over printerwachtrijen weer te geven of afdruktaken te beheren. Hier zijn voorbeelden van het gebruik van deze opdracht: Voorbeeld 1: Bekijk alle printerwachtrijen op de computer

net print

Beschrijving: Met deze opdracht worden alle printerwachtrijen op de lokale computer weergegeven, inclusief de namen van de printers en het aantal openstaande afdruktaken. Voorbeeld 2: Details over een specifieke afdrukwachtrij bekijken

net print "Printernaam"

Beschrijving: Hier wordt een gedetailleerde lijst met openstaande afdruktaken voor een specifieke printer met de naam "Printernaam" weergegeven. Voorbeeld 3: Printopdracht verzenden

echo Test print > LPT1
net print /d:"Printernaam" LPT1

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een testafdruktaak verzonden naar een printer met de naam "printernaam". Houd er rekening mee dat "LPT1" een voorbeeld is van de printerpoort en moet worden vervangen door de daadwerkelijke poort. Voorbeeld 4: Printopdracht verwijderen

net print /delete "Printernaam" Afdruktaaknummer

Beschrijving: Hier wordt een lopende afdrukopdracht voor een specifieke printer met de naam "Printernaam" en het opgegeven afdrukopdrachtnummer verwijderd. Voorbeeld 5: Informatie bekijken over een externe printer

net print \\Computer op afstand\Printernaam

Beschrijving: Met deze opdracht wordt informatie weergegeven over een printerwachtrij op een externe computer met de naam "RemoteComputer" en de printernaam "printernaam". Voorbeeld 6: Afdrukwachtrij voor een specifieke gebruiker weergeven

net print /user:"Gebruikersnaam"

Beschrijving: Dit toont de afdrukwachtrij voor een specifieke gebruiker met de naam "gebruikersnaam". Voorbeeld 7: Afdruktaken voor een specifieke printer verwijderen

net print /purge "Printernaam"

Beschrijving: Met deze opdracht worden alle lopende afdruktaken verwijderd voor een specifieke printer met de naam "printernaam". Houd er rekening mee dat de exacte printer- of wachtrijnamen kunnen variëren, afhankelijk van uw systeemconfiguratie. gebruik`NET PRINT /?`in de opdrachtprompt om de specifieke opties en syntaxisdetails voor uw versie van Windows te controleren.

"NET HELP PRINT" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

NET PRINT
\\computernaam\sharenaam
[\\computernaam] taaknummer [/HOLD | /RELEASE | /DELETE]

NET PRINT geeft afdruktaken en gedeelde afdrukwachtrijen weer.
Voor elke wachtrij worden de taken met de grootte en de status 
van
elke taak en de status van de wachtrij weergegeven.

\\computernaam De naam van de computer waarop de 
afdrukwachtrij(en)
worden gedeeld.
sharenaam De naam van de gedeelde afdrukwachtrij.
taaknummer Het identificatienummer dat aan een 
afdruktaak is
toegewezen. Op een computer met één of 
meer
afdrukwachtrijen wordt aan elke 
afdruktaak een
uniek nummer toegewezen.
/HOLD Voorkomen dat een taak in een wachtrij 
wordt
afgedrukt. De taak blijft echter in de 
wachtrij
staan. Andere taken worden afgedrukt 
totdat de
opgegeven taak wordt vrijgegeven.
/RELEASE Een taak vrijgeven die is geblokkeerd.
/DELETE Een taak uit een wachtrij verwijderen.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm 
weer.

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP PRINT" commando

Bij gebruik van de`NET PRINT`opdracht in de Windows-opdrachtregel, moet u op de volgende punten letten: 1. Administratieve rechten: - Voor het bekijken van printerwachtrijen en het beheren van afdruktaken zijn mogelijk beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent om toegang te krijgen tot alle benodigde bronnen. 2. Gebruik de juiste syntaxis: - Zorg ervoor dat u de juiste syntaxis gebruikt voor de`NET PRINT`commando te gebruiken. Een onjuiste syntaxis kan tot fouten leiden. Jij kan`NET PRINT /?`om de specifieke opties en syntaxisdetails te controleren. 3. Printerstuurprogramma's en configuratie: - Controleer of de printerstuurprogramma's en de configuratie van de afdrukwachtrij correct zijn, omdat problemen op dit gebied problemen met afdruktaken kunnen veroorzaken. 4. Controleer de printerstatus: - Controleer de status van de printers om er zeker van te zijn dat ze operationeel zijn en dat er geen fouten zijn. 5. Effecten van het verwijderen van afdruktaken: - Afdruktaken verwijderen met`NET PRINT /delete`kan ertoe leiden dat afdruktaken die al zijn gestart, worden geannuleerd. Zorg ervoor dat dit opzettelijk is voordat u afdruktaken verwijdert. 6. Afdruktaakbeveiliging: - Let op beveiligingsaspecten bij het bekijken en verwijderen van printopdrachten. Ongeautoriseerde wijzigingen in afdruktaken kunnen de gebruikerservaring beïnvloeden. 7. Gebruik in scripts of automatisering: - Als u`NET PRINT`Zorg er bij scripts of automatisering voor dat uw script controles en logboekregistratie bevat om ongewenste effecten te minimaliseren. 8. Afdruktaken vanaf externe computers: - Als u afdruktaken op een externe computer bekijkt of beheert, zorg er dan voor dat u over de juiste machtigingen beschikt en dat de netwerkverbinding betrouwbaar is. 9. Versiecompatibiliteit: - Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van bepaalde opties en het gedrag van de opdracht kan variëren, afhankelijk van de versie van Windows. Zorg ervoor dat uw opdrachten compatibel zijn met de specifieke versie van het besturingssysteem. 10. Loggen en loggen: - Registreer indien nodig acties om wijzigingen bij te houden en deze beschikbaar te maken voor toekomstige beoordeling. Door op deze punten te letten, kunt u dat doen`NET PRINT`-Gebruik de opdracht veilig en effectief in uw omgeving om informatie over de afdrukwachtrij te bekijken en afdruktaken te beheren.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP PRINT - displays afdruktaken en gedeelde queues.For elke wachtrij, de display geeft banen, blijkt de omvang en de status van elk werk, en de status van de wachtrij.

HTTP: ... console/nl/115.htm
0.093
27678
Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window! Remove Autostart of FontViewOK under Windows via the menu, program! Activate file extension in the file-type column! Q-Dir Columbian Espanol Short Help! Directory expression Treelist directory structure! Recognize directory path with identical names in the tabs? WinBin2Iso Video! Set up user account lock under Windows 11! Simply rename the PC name in Windows 11? Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!(0)