NET HELP VIEW: geeft een lijst van de middelen wordt verdeeld over een computer. Wanneer gebruikt zonder opties, verschijnt er een lijst met co ...


... De voorbeelden voor het commando "NET HELP VIEW"
... "NET HELP VIEW" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP VIEW" commando

Het commando: "NET HELP VIEW" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "NET HELP VIEW"

De`NET VIEW`opdracht op de Windows-opdrachtregel wordt gebruikt om de bronnen te bekijken die op het netwerk worden gedeeld. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van deze opdracht: Voorbeeld 1: Bekijk alle gedeelde bronnen op het netwerk

net view

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een lijst met alle gedeelde bronnen op het netwerk weergegeven. Dit omvat computers, printers en andere gedeelde apparaten. Voorbeeld 2: Bekijk de gedeelde bronnen van een specifieke computer

net view \\Computer naam

Beschrijving: Hierdoor wordt een lijst met gedeelde bronnen weergegeven op de specifieke computer met de naam "computernaam". Voorbeeld 3: Bekijk gedetailleerde informatie over gedeelde bronnen

net view /all

Beschrijving: Met deze optie wordt meer gedetailleerde informatie weergegeven over de gedeelde bronnen op het netwerk, inclusief de gebruikers die toegang hebben tot de bronnen. Voorbeeld 4: Bekijk gedeelde bronnen van een specifieke werkgroep

net view /werkgroep:Naam van de werkgroep

Beschrijving: Hier wordt een lijst weergegeven met alle computers in de specifieke werkgroep ("werkgroepnaam") en hun gedeelde bronnen. Voorbeeld 5: Bekijk beschikbare domeinen op het netwerk

net view /domain

Beschrijving: Deze opdracht retourneert een lijst met alle beschikbare domeinen op het netwerk, samen met de computers en gedeelde bronnen daarin. Voorbeeld 6: Bekijk de verbonden bronnen van een specifieke gebruiker

net view \\Computer naam /all

Beschrijving: Hierdoor wordt een gedetailleerde lijst met gedeelde bronnen op een specifieke computer met de naam "computernaam" weergegeven, inclusief informatie over gebruikers die toegang hebben tot deze bronnen. Houd er rekening mee dat de exacte syntaxis en beschikbare opties kunnen variëren, afhankelijk van uw systeemconfiguratie. gebruik`NET VIEW /?`in de opdrachtprompt om de specifieke opties en syntaxisdetails voor uw versie van Windows te controleren.

"NET HELP VIEW" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

NET VIEW
[\\computernaam [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:domeinnaam]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\computernaam]

NET VIEW geeft een lijst weer van de gedeelde netwerkbronnen op 
een computer.
Als u dit opgeeft zonder opties, wordt een lijst weergegeven
met de computers in het huidige domein of netwerk.

\\computernaam Een computer waarvoor u de gedeelde 
netwerk-
bronnen wilt weergeven.
/DOMAIN:domeinnaam Het domein waarvoor u de beschikbare 
servers
wilt weergeven. Als u domeinnaam niet 
opgeeft,
worden alle domeinen in het LAN 
weergegeven.
/NETWORK:NW Alle beschikbare servers op een 
NetWare-
netwerk. Als er een computernaam is 
opgegeven,
worden de bronnen weergegeven die 
beschikbaar
zijn op die computer in het NetWare-
netwerk.
/CACHE De instellingen voor offline 
clientcaching
weergeven voor de systeembronnen op de
opgegeven computer.
/ALL Alle shares, inclusief de verborgen 
($) shares,
weergeven.

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP VIEW" commando

Bij het werken met de`NET VIEW`opdracht in de Windows-opdrachtregel, zijn er enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Beheerdersrechten: Voor sommigen`NET VIEW`Voor bewerkingen, vooral het bekijken van gedetailleerde informatie of het bekijken van bronnen op andere computers, zijn beheerdersrechten vereist. Open daarom de opdrachtprompt als beheerder om er zeker van te zijn dat u over de benodigde machtigingen beschikt. 2. Netwerktoegang: Naar`NET VIEW`Om succesvol te kunnen werken, moet uw computer op het netwerk zijn aangesloten en moet u toegang hebben tot de juiste netwerkbronnen. 3. Firewallinstellingen: Zorg ervoor dat de firewallinstellingen op uw computer en netwerk zo zijn geconfigureerd dat de`NET VIEW`commando is niet geblokkeerd. Sommige firewalls kunnen de toegang tot netwerkbronnen beperken. 4. Machtigingen voor delen: Het resultaat van de`NET VIEW`opdracht is afhankelijk van de deelrechten op de computers in het netwerk. Controleer of bronnen correct worden gedeeld en of u over de vereiste machtigingen beschikt. 5. Werkgroepen en domeinen: Zorg ervoor dat uw computer zich in de juiste werkgroep of domein bevindt om de gewenste netwerkbronnen correct te kunnen weergeven. 6. Netwerksnelheid: Bij grote netwerken kan uitvoering van`NET VIEW`neem wat tijd. Geduld is vereist, vooral als er veel bronnen op het netwerk zijn. 7. Versiecompatibiliteit: Beschikbare opties en hun gedrag kunnen variëren afhankelijk van de versie van Windows. Controleer de documentatie voor uw specifieke versie van Windows. 8. Netwerkbeveiliging: Houd rekening met veiligheidsoverwegingen, vooral wanneer u bronnen op andere computers probeert te bekijken. Vermijd het weergeven van gevoelige informatie op openbare netwerken. 9. Interactie met andere commando's: The`NET VIEW`-Commando kan met anderen worden gebruikt`NET`commando's kunnen worden gecombineerd om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen. Raadpleeg de documentatie voor andere opties. 10. Machtigingen voor gedetailleerde informatie: Als u gedetailleerde informatie wilt bekijken (`NET VIEW /all`), moet u mogelijk over aanvullende machtigingen beschikken op de betreffende computers. 11. Logboekregistratie: Monitor acties gerelateerd aan`NET VIEW`zorgvuldig en schakel de juiste logfuncties in om verdachte activiteiten te identificeren. 12. Zorgvuldige uitvoering: Leider`NET VIEW`-Commando's zorgvuldig om onbedoelde wijzigingen te voorkomen, vooral bij toegang tot bronnen op andere computers. Houd deze punten in gedachten om het apparaat veilig en effectief te gebruiken`NET VIEW`netwerkbronnen beheren en bekijken.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP VIEW - geeft een lijst van de middelen wordt verdeeld over een computer. Wanneer gebruikt zonder opties, verschijnt er een lijst met computers in het huidige domein of netwerk.

HTTP: ... console/nl/126.htm
0.077
29033

Wie kann ich DesktopSnowOK bei Windows deinstallieren?

What is an integrated graphics card, do I have one?

Format a formatted HDD or SSD to NTFS!

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option?

Die Digitale Desktop Uhr mit Windows starten lassen!(0)