NET HELP SYNTAX: De volgende conventies worden gebruikt om aan te geven commando syntax ....


... De voorbeelden voor het commando "NET HELP SYNTAX"
... "NET HELP SYNTAX" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP SYNTAX" commando

Het commando: "NET HELP SYNTAX" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "NET HELP SYNTAX"

Er is geen directe`NET SYNTAX`opdracht op de Windows-opdrachtregel. Het lijkt erop dat je informatie zoekt over de algemene syntaxis van`NET`-Zoek naar commando's. De`NET`-Command zelf heeft geen specifieke syntaxis. In plaats daarvan heeft iedereen dat gedaan`NET`-Subcommando heeft zijn eigen syntaxis en opties. Om de algemene syntaxis en beschikbare opties voor de`NET`opdracht kunt u het volgende doen:

NET /?

Deze opdracht geeft een overzicht van de beschikbare opdrachten`NET`-Subopdrachten en geeft u informatie over de algemene syntaxis. Als u op zoek bent naar de beschikbare opties voor een bepaald item`NET`subcommando, kunt u naar het betreffende commando zoeken met behulp van de`/?`-Gebruik schakelaar. Bijvoorbeeld:

NET USER /?

Deze opdracht biedt informatie over de syntaxis en beschikbare opties voor het`NET USER`-Commando.

"NET HELP SYNTAX" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

SYNTAX
Voor de syntaxis van opdrachten gelden de volgende conventies:

- Hoofdletters geven woorden aan die moeten worden getypt zoals
weergegeven. Kleine letters geven namen van variabelen aan,
bijvoorbeeld bestandsnamen.

- De tekens [ en ] omsluiten optionele items die bij de opdracht
kunnen worden opgegeven.

- De tekens { en } omsluiten lijsten van items. Bij de opdracht 
moet
u een van de items opgeven.

- Het teken | scheidt items in een lijst. Slechts een van de 
items kan
bij de opdracht worden opgegeven.

In de volgende syntaxis moet u bijvoorbeeld NET OPDRACHT typen 
en
OPTIE1 of OPTIE2. Optioneel kunt u een naam opgeven.
NET OPDRACHT [naam] {OPTIE1 | OPTIE2}

- De tekens [...] geven aan dat u het vorige item kunt herhalen.
Scheid items met spaties.

- De tekens [,...] geven aan dat u het vorige item kunt 
herhalen.
U scheidt de items echter niet met spaties maar met komma's of
puntkomma's.

- Wanneer u deze opdracht op de opdrachtprompt opgeeft, moet u
servicenamen die uit twee of meer woorden bestaan tussen
aanhalingstekens typen. Met NET START "COMPUTER BROWSER"
start u bijvoorbeeld de service Computer Browser.

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP SYNTAX" commando

Er is geen zelfstandige opdracht met de naam "NET SYNTAX" op de Windows-opdrachtregel. Iedereen`NET`commando heeft zijn eigen syntaxis en specifieke opties. Om algemene informatie te krijgen over de beschikbare`NET`Om opdrachten en hun syntaxis te krijgen, gebruikt u de opdracht: Met deze opdracht wordt een lijst met beschikbare netwerkopdrachten weergegeven. Om vervolgens specifieke hulp voor een bepaalde opdracht en de syntaxis ervan te bekijken, kunt u de opdracht als volgt gebruiken:

NET HELP "Net-commando"

Vervang "net command" door de naam van de netwerkopdracht waarbij u hulp nodig heeft. Waar u op moet letten: 1. Beheerdersrechten: Voor sommige netwerkopdrachten zijn beheerdersrechten vereist. U moet de opdrachtprompt als beheerder uitvoeren om toegang te krijgen tot alle functies. 2. Opmerkingen in Help: Help biedt gedetailleerde informatie over het gebruik van elke opdracht, inclusief syntaxis, beschikbare opties en mogelijke beperkingen. 3. Bijgewerkte informatie: De syntaxis en functies van netwerkopdrachten kunnen veranderen tussen verschillende versies van Windows. Zorg ervoor dat u de Help-informatie raadpleegt voor de specifieke versie van Windows die u gebruikt. 4. Netwerkbeschikbaarheid: Voor sommige opdrachten zijn netwerkbronnen vereist. Zorg ervoor dat de netwerkverbinding actief is en dat de relevante services zijn gestart.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP SYNTAX - De volgende conventies worden gebruikt om aan te geven commando syntax ....

HTTP: ... console/nl/127.htm
0.124
20433
The improved Windows Command Prompt and Command Line! Erase the Memory in Windows 10 / 11! How quickly does the Windows 10 operating system start? Disable automatically adjusts the date and time in Windows 10/11! Is it safe to delete the Windows.old directory? Eingabeaufforderung Schnellstart aus der Adressleiste? Turn off Bitlocker, Windows-10? OneDrive kann keine Verbindung mit Windows herstellen? Place the recycle bin in the Windows 11 and 10 Start menu! In Windows 10,11, ... install additional language packs, but how?(0)