nlsfunc: Belasting land-specifieke informatie.


... De voorbeelden voor het commando "nlsfunc"
... "nlsfunc" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "nlsfunc" commando

Het commando: "nlsfunc" staat aan Windows 11, 10, .. niet beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "nlsfunc"

De`NLSFUNC`opdracht op de Windows-opdrachtregel wordt gebruikt om landspecifieke informatie te laden. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van deze opdracht: Voorbeeld 1: Help bekijken voor`NLSFUNC`:

NLSFUNC /?

Deze opdracht toont informatie over het gebruik`NLSFUNC`bij. Voorbeeld 2: Landspecifieke informatie uit een specifiek bestand laden:

NLSFUNC C:\pad\Naar\Land specifiek\bestand.txt

Met deze opdracht wordt landspecifieke informatie uit het opgegeven tekstbestand geladen. Het is belangrijk om in acht te nemen dat`NLSFUNC`voornamelijk gebruikt voor specifieke vereisten met betrekking tot landspecifieke instellingen. De exacte functionaliteit en het gebruik kunnen variŰren, afhankelijk van de Windows-versie en -configuratie. Voor meer gedetailleerde informatie en specifieke gebruiksscenario's raad ik aan de officiŰle Microsoft-documentatie of de opdrachtregelhulp (`/?)`consulteren. U kunt dit doen door het commando te gebruiken`NLSFUNC /?`typ de opdrachtprompt. De`NLSFUNC`De opdracht is specifiek voor het laden van landspecifieke informatie in MS-DOS en sommige oudere versies van Windows. Te beginnen met Windows 95`NLSFUNC`vervangen door andere mechanismen voor het afhandelen van landspecifieke instellingen en codepagina's. In moderne versies van Windows worden dergelijke instellingen vaak automatisch gedetecteerd en beheerd. Er zijn echter alternatieve opdrachten en benaderingen, afhankelijk van wat u precies wilt bereiken: Voorbeeld 3:`CHCP`(Codepagina wijzigen):

CHCP 1252

Met deze opdracht wordt de actieve codepagina gewijzigd in 1252 (West-Europees). Voorbeeld 4:`LOCALE`Commando (niet in alle versies beschikbaar):

LOCALE

De`LOCALE`opdracht geeft de huidige landinstellingen weer. Voorbeeld 5:`CONTROL INTERNATIONAL`(niet in alle versies beschikbaar):

CONTROL INTERNATIONAL

De`CONTROL INTERNATIONAL`-Command maakt het mogelijk om landspecifieke instellingen te wijzigen. 4. Regio-instellingen in het Configuratiescherm: - In moderne versies van Windows kun je ook landspecifieke instellingen wijzigen via het Configuratiescherm of de app Instellingen. Zoek naar 'Regio' of 'Regio en taal'. Het is belangrijk op te merken dat veel van de traditionele landspecifieke instellingen automatisch worden gedetecteerd en geconfigureerd. Direct gebruik van opdrachten om handmatig codepagina's en dergelijke te wijzigen is meestal niet nodig, tenzij u specifieke vereisten heeft of met oudere systemen werkt.

"nlsfunc" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Belasting land-specifieke informatie. 

NLSFUNC [[drive:][path]filename]

 [drive:][path]filename  Specifies the file containing country-specific
              information.
              

<s>nlsfunc wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.</s>

Belangrijke informatie, tips voor het "nlsfunc" commando

Met de genoemde functies in het bijzonder`NLSFUNC`,`CHCP`,`LOCALE`En`CONTROL INTERNATIONAL`, zijn er enkele belangrijke punten om op te merken: NLSFUNC: -`NLSFUNC`is in moderne versies van Windows meestal niet meer nodig, omdat veel landspecifieke instellingen automatisch worden herkend en geconfigureerd. - Het gebruik van`NLSFUNC`kan vereist zijn in oudere systemen die specifieke vereisten hebben voor landspecifieke informatie. CHCP (codepagina wijzigen): - Wees voorzichtig bij het wijzigen van de codepagina, aangezien dit invloed heeft op de manier waarop tekens op de opdrachtregel worden weergegeven. - De standaardcodetabel voor veel westerse landen is 1252. LOCALE: - Niet beschikbaar in alle versies van Windows. gebruik`LOCALE`alleen als dit in uw omgeving wordt ondersteund. - Geeft informatie weer over landinstellingen. CONTROLE INTERNATIONAAL: - Niet beschikbaar in alle Windows-versies. Controleer de beschikbaarheid van uw systeem. - Hiermee kunt u landspecifieke instellingen wijzigen via een grafische gebruikersinterface. Regio-instellingen in het Configuratiescherm: - In moderne versies van Windows worden veel landspecifieke instellingen beheerd via het Configuratiescherm of de app Instellingen. Gebruik deze opties om op een gebruiksvriendelijkere manier wijzigingen aan te brengen. - Controleer regelmatig de regio-instellingen om er zeker van te zijn dat ze aan uw behoeften voldoen. Algemene informatie: - Wijzigingen in landspecifieke instellingen kunnen de weergave van datums, getalformaten en valuta-eenheden be´nvloeden. - Het is raadzaam om back-ups te maken voordat u wijzigingen in deze instellingen aanbrengt, vooral als u niet zeker bent van het effect van de wijzigingen. Houd er ook rekening mee dat deze functies in moderne versies van Windows wellicht niet meer zo hard nodig zijn, omdat veel aspecten van de internationalisering automatisch worden beheerd. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat onjuiste wijzigingen in deze instellingen kunnen leiden tot weergaveproblemen en incompatibiliteit. Het wordt aanbevolen om de officiŰle documentatie en ondersteuningsbronnen van Microsoft te raadplegen voor nauwkeurigere en actuelere informatie.


Deutsch
English
Espa˝ol
Franšais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (HÓnyǔ)
TŘrkše
Portuguŕs
Portuguŕs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht nlsfunc - Belasting land-specifieke informatie.

HTTP: ... console/nl/129.htm
0.093
13196

Difference between screen keyboard and touch keyboard, Windows 11, 10, ...?

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

Single window mode plus preview window for all explorers!

Export file time and conveniently edit or modify in Excel or Calc!

Optionally as installed or portable Windows Clipboard Tool!

Difference between screen keyboard and touch keyboard, Windows 11, 10, ...?(0)