reg: Registry Console Tool for Windows - .....


... De voorbeelden voor het commando "reg"
... "reg" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "reg" commando

Het commando: "reg" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "reg"

Hier volgen beknopte voorbeelden van hoe u sommige kunt gebruiken`REG`-Opdrachten in het Windows-register: `QUERY`(Vraag):

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld"

Met deze opdracht worden de waarden en subsleutels voor de opgegeven registersleutel weergegeven. `ADD`(Toevoegen):

REG ADD "HKCU\Software\Voorbeeld" /v waarde_naam /t REG_SZ /d "Gegevens" /f

Hier wordt een nieuwe waarde aangemaakt met de naam "ValueName" en het gegevenstype`REG_SZ`toegevoegd aan de inschrijving. `DELETE`(Verwijderen):

REG DELETE "HKLM\Software\Voorbeeld" /v waarde_naam /f

Met deze opdracht wordt een specifieke waarde onder de opgegeven registersleutel verwijderd. `COPY`(KopiŰren):

REG COPY "HKLM\Software\bron" "HKCU\Software\Doel" /s /f

Hierbij worden waarden en subsleutels gekopieerd van een bronsleutel naar een doelsleutel. `SAVE`(Redden):

REG SAVE "HKLM\Software\Voorbeeld" Voorbeeld.reg

Met deze opdracht wordt de opgegeven registersleutel opgeslagen in een registerbestand (hier "Example.reg"). `LOAD`(Laden):

REG LOAD HKLM\TempHive C:\pad\Naar\reg_bestand.reg

Hier wordt een tijdelijke registratiecomponent geladen vanuit een opgeslagen registratiebestand. `UNLOAD`(Lossen):

REG UNLOAD HKLM\TempHive

Met deze opdracht wordt een eerder geladen registercomponent verwijderd. `RESTORE`(Herstellen):

REG RESTORE HKLM\BackupHive C:\pad\Naar\Back-up.reg

Een eerder geback-upte registercomponent wordt hier hersteld. `COMPARE`(Vergelijken):

REG COMPARE "HKLM\Software\Voorbeeld" "HKCU\Software\Voorbeeld" /s

Deze opdracht vergelijkt de structuur en waarden van twee registersleutels. `EXPORT`(Exporteren):

REG EXPORT "HKLM\Software\Voorbeeld" C:\pad\Naar\geŰxporteerd_bestand.reg

Hier wordt de opgegeven registersleutel geŰxporteerd naar een registerbestand. `IMPORT`(Importeren):

REG IMPORT C:\pad\Naar\ge´mporteerd_bestand.reg

Met deze opdracht importeert u waarden en subsleutels uit een registerbestand in het register.

"reg" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG-bewerking [parameterlijst]

Bewerking [ QUERY | ADD | DELETE | COPY |
SAVE | LOAD | UNLOAD | RESTORE |
COMPARE | EXPORT | IMPORT | FLAGS ]

Retourwaarde: (behalve bij REG COMPARE)

0 - geslaagd
1 - mislukt

Typ onderstaande opdracht voor help bij een specifieke bewerking:

REG <bewerking> /?

Voorbeelden:

REG QUERY /?
REG ADD /?
REG DELETE /?
REG COPY /?
REG SAVE /?
REG RESTORE /?
REG LOAD /?
REG UNLOAD /?
REG COMPARE /?
REG EXPORT /?
REG IMPORT /?
REG FLAGS /?

Belangrijke informatie, tips voor het "reg" commando

Wanneer u werkt met het Windows-register (`REG`), zijn er enkele belangrijke punten waarmee u rekening moet houden om ongewenste problemen te voorkomen: 1. Voorzichtigheid is geboden: - Register is een cruciaal onderdeel van het Windows-besturingssysteem. Ongewenste veranderingen kunnen tot ernstige problemen leiden. Wees voorzichtig en veilig voordat u wijzigingen aanbrengt. 2. Beheerrechten: - Veel`REG`-Opdrachten vereisen beheerdersrechten om wijzigingen aan te brengen in specifieke delen van het register. Voer daarom als beheerder opdrachten uit die wijzigingen aanbrengen. 3. Back-up maken: - Voordat u wijzigingen in het register aanbrengt, moet u altijd een back-up maken. Dit kan helpen als er iets misgaat. 4. Nauwkeurigheid van paden: - Zorg ervoor dat de opgegeven paden naar registersleutels correct zijn. Onjuiste paden kunnen ertoe leiden dat wijzigingen op de verkeerde plaatsen worden aangebracht. 5. Gegevensbeveiliging: -`REG DELETE`En`REG ADD`kan gegevens verwijderen of overschrijven. Zorg ervoor dat u de impact op bestaande gegevens begrijpt. 6. Gebruik de vergelijkings- en exportopties: - Voordat u wijzigingen aanbrengt, gebruikt u de`REG COMPARE`-Optie om verschillen tussen registertakken te controleren. gebruik`REG EXPORT`om een ​​reservekopie te maken. 7. Controleer voordat u importeert: - Controleer zorgvuldig de inhoud voordat u een registerbestand importeert. Het is mogelijk dat registerbestanden schadelijke code bevatten. 8. Raadpleeg de documentatie: - Lees de officiŰle Microsoft-documentatie voor`REG`opdrachten om ervoor te zorgen dat u de juiste syntaxis en opties gebruikt. 9. Manipuleer met zorg: - Vermijd onnodige registerwijzigingen. Veel instellingen kunnen worden aangepast via het Configuratiescherm of de app Instellingen. 10. Systeemherstelpunt maken: - Voordat u uitgebreide wijzigingen in het register aanbrengt, is het raadzaam een ​​systeemherstelpunt te maken. Het is belangrijk om te benadrukken dat onjuiste registerbewerking ernstige gevolgen kan hebben voor de systeemstabiliteit en functionaliteit. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan professionele of officiŰle documentatie voordat u wijzigingen aanbrengt.


Deutsch
English
Espa˝ol
Franšais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (HÓnyǔ)
TŘrkše
Portuguŕs
Portuguŕs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht reg - Registry Console Tool for Windows - .....

HTTP: ... console/nl/130.htm
0.062
12346

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

Samsung Galaxy turn off the mobile Internet (turn off, on)?

The last 10 open fonts directory, use, compare, ...!

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP and 7 cursor?

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?(0)