reg QUERY /?: Geeft de waarde van de griffie waarde Versie ....


... De voorbeelden voor het commando "reg QUERY /?"
... "reg QUERY /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "reg QUERY /?" commando

Het commando: "reg QUERY /?" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "reg QUERY /?"

Hier volgt een gedetailleerde technische beschrijving voor elk voorbeeld: Voorbeeld 1: Exact pad:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld"

Met deze opdracht wordt informatie opgehaald uit de registervertakking HKLM\Software\Example. Het toont alle subsleutels en waarden in dat pad. Voorbeeld 2: Pad met aanhalingstekens:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld met spaties"

Deze opdracht is identiek aan voorbeeld 1, maar geeft de registervertakking "HKLM\Software\Example met spaties" weer. Door het gebruik van aanhalingstekens kunnen paden met spaties correct worden geïnterpreteerd. Voorbeeld 3: Controleer rechten:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld" /v waarde_naam

Met deze opdracht worden de machtigingen voor de registervertakking "HKLM\Software\Example" gecontroleerd en wordt de waarde met de naam "ValueName" weergegeven. Voorbeeld 4: Resultaten filteren:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld" /s

Met deze opdracht wordt niet alleen de informatie in het opgegeven pad weergegeven, maar ook via het gebruik van`/s`alle subsleutels en waarden in dit pad en de subsleutels ervan worden ook recursief weergegeven. Voorbeeld 5: Controleer gegevenstype:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld" /v waarde_naam

Hier wordt het gegevenstype van de waarde met de naam "ValueName" weergegeven in de registervertakking "HKLM\Software\Example". Voorbeeld 6: Spaties vermijden in de waardenaam:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld" /v "Waarde met spaties"

Met deze opdracht wordt de waarde met de naam "waarde met spaties" weergegeven in de registervertakking "HKLM\Software\Example". Aanhalingstekens worden gebruikt om de waardenaam met spaties correct te interpreteren. Voorbeeld 7: delen van het pad zoeken:

REG QUERY "HKLM\Software" /k /s /f "Voorbeeld"

Met deze opdracht wordt gezocht naar delen van het pad die de tekst "Voorbeeld" bevatten. De opties`/k`En`/f`worden gebruikt om alleen naar subsleutels te zoeken en de tekst te filteren. Voorbeeld 8: Controleer de opties:

REG QUERY /?

Hier is de hulp voor de`REG QUERY`opdracht die een lijst met beschikbare opties bevat en hoe u deze kunt gebruiken. Voorbeeld 9: Let op aanhalingstekens bij het opgeven van paden:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld met spaties"

Deze opdracht herhaalt Voorbeeld 2 en geeft opnieuw de registervertakking "HKLM\Software\Example met spaties" weer. Dit benadrukt het belang van het gebruik van aanhalingstekens op paden met spaties om een ​​correcte interpretatie te garanderen. Bij gebruik van de`REG QUERY`opdracht in het Windows-register, zijn er enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden:

"reg QUERY /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG QUERY sleutelnaam [/v waardenaam | /ve] [/s]
[/f Gegevens [/k] [/d] [/c] [/e]] [/t Type] [/z]
[/se scheidingsteken]]

Sleutelnaam [\\computer\]volledige_sleutel
Computer - Naam van de externe computer, waarbij
standaardinstellingen voor de huidige computer 
worden
overgeslagen. Alleen HKLM en HKU zijn beschikbaar 
op
externe computers.
Volledige_sleutel - in de indeling 
HOOFDSLEUTEL\subsleutel
HOOFDSLEUTEL - [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | 
HKCC ]
Subsleutel - De volledige naam van een 
registersleutel
onder de geselecteerde 
HOOFDSLEUTEL

/v Naar bepaalde registersleutelwaarden zoeken.
Indien overgeslagen worden alle waarden onder de 
sleutel doorzocht.

Het argument voor deze schakeloptie is alleen 
optioneel als deze
in combinatie met /f zou worden opgegeven. Hiermee 
wordt alleen
in waardennamen gezocht.

/ve Naar de standaardwaardenaam of lege waardenaam zoeken
(standaardinstelling)

/s Alle subsleutels en waarden doorzoeken (recursief), 
zoals dir /s

/se Het scheidingsteken (lengte van 1) in 
gegevenstekenreeks voor
REG_MULTI_SZ opgeven. Standaard is \0 het 
scheidingsteken.

/f De gegevens of het patroon waarnaar wordt gezocht.
Gebruik dubbele aanhalingstekens als een tekenreeks 
spaties bevat.
standaard is "*".

/k Alleen zoeken in sleutelnamen.

/d Alleen zoeken in gegevens.

/c Onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine 
letters.
Standaard wordt hier geen onderscheid tussen gemaakt.

/e Alleen exacte overeenkomsten retourneren. Standaard 
worden alle
overeenkomsten geretourneerd.

/t Gegevenstype van de registerwaarde aangeven.
Geldige typen zijn:
REG_SZ, REG_MULTI_SZ, REG_EXPAND_SZ,
REG_DWORD, REG_BINARY, REG_NONE
Standaard zijn alle typen ingesteld.

/z Verbose: het numerieke equivalent aangeven voor het 
type waardenaam.

Voorbeelden:

REG QUERY HKLM\Software\Microsoft\ResKit /v Version
Geeft de waarde weer van de registerwaarde Version

REG QUERY \\ABC\HKLM\Software\Microsoft\ResKit\Nt\Setup /s
Geeft alle subsleutels en waarden weer onder de 
registersleutel Setup
op de externe computer ABC

REG QUERY HKLM\Software\Microsoft\ResKit\Nt\Setup /se #
Geeft alle subsleutels en waarden weer met '#' als 
scheidingsteken
voor alle waardenamen van het type REG_MULTI_SZ.

REG QUERY HKLM /f SYSTEM /t REG_SZ /c /e
Geeft Key, Value en Data weer die hoofdlettergevoelig zijn en 
identiek
aan 'SYSTEM' onder de HKLM-hoofdmap voor het gegevenstype 
REG_SZ

REG QUERY HKCU /f 0F /d /t REG_BINARY
Geeft Key, Value en Data weer waarbij '0F' voorkomt in de 
gegevens
onder de HKCU-hoofdmap voor het gegevenstype 
REG_BINARY

REG QUERY HKLM\SOFTWARE /ve 
Geeft Value en Data weer voor de lege waardenaam (standaard))
onder HKLM\SOFTWARE

Belangrijke informatie, tips voor het "reg QUERY /?" commando

Bij gebruik van de`REG QUERY`opdracht in het Windows-register, zijn er enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1: Exact pad: - Zorg ervoor dat het opgegeven pad nauwkeurig en correct is. Fouten in het pad kunnen tot onverwachte resultaten leiden. Voorbeeld:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld"

2: Citaten voor paden met spaties: - Als het pad spaties bevat, plaatst u dit tussen aanhalingstekens. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het pad correct wordt geïnterpreteerd. Voorbeeld:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld met spaties"

3: Rechten controleren: - Zorg ervoor dat u over de benodigde machtigingen beschikt om toegang te krijgen tot de opgegeven registersleutel. Beheerdersrechten zijn vaak noodzakelijk. Voorbeeld:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld" /v waarde_naam

4: Resultaten filteren: - Gebruik opties zoals`/v`voor het weergeven van waarden of`/s`voor het zoeken naar subsleutels om de resultaten te filteren. Voorbeeld:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld" /s

5: Controleer gegevenstype: - Controleer het gegevenstype van de waarde die u opvraagt, om er zeker van te zijn dat u de juiste informatie krijgt. Voorbeeld:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld" /v waarde_naam

6: Spaties vermijden in de waardenaam: - Wanneer u waarden met spaties in de naam opvraagt, plaatst u de waardenaam tussen aanhalingstekens. Voorbeeld:

REG QUERY "HKLM\Software\Voorbeeld" /v "Waarde met spaties"

7: Delen van het pad zoeken: - U kunt naar delen van het pad zoeken met behulp van de`/k`-Gebruik parameters. Voorbeeld:

REG QUERY "HKLM\Software" /k /s /f "Voorbeeld"

8: Documentatie controleren: - Raadpleeg de help (`/?)`voor de`REG QUERY`commando om de beschikbare opties te begrijpen en hoe u deze kunt gebruiken. Voorbeeld:

REG QUERY /?

Het is belangrijk om uiterst voorzichtig te zijn bij het werken met het Windows-register, aangezien onjuiste wijzigingen tot ernstige problemen kunnen leiden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, moet u altijd een back-up maken en de officiële documentatie aandachtig lezen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht reg QUERY /? - Geeft de waarde van de griffie waarde Versie ....

HTTP: ... console/nl/131.htm
0.109
15165

Den alten Datei Explorer unter Windows 11 verwenden?

Export the output of the command prompt (cmd.exe) TXT, RTF, HTML!

Can I use Windows 11 with an offline account?

Wie deinstallieren ich ein Update in Windows 11?

What version of Windows 11 do I have installed?

Open control panel in Windows 11?(0)