reg COPY /?: KopieŽn alle subsleutels en waarden ....


 


... De voorbeelden voor het commando "reg COPY /?"
... "reg COPY /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "reg COPY /?" commando

Het commando: "reg COPY /?" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "reg COPY /?"

De`REG COPY`Met de opdracht in het Windows-register kunt u registersleutels of delen ervan kopiŽren. Hier zijn enkele voorbeelden met technische uitleg: Voorbeeld 1: Een volledige sleutel kopiŽren:

REG COPY "HKLM\Software\bron" "HKCU\Software\Doel" /s /f

-`REG COPY`: De opdracht om registersleutels te kopiŽren. -`"HKLM\Software\bron"`: De bronsleutel die moet worden gekopieerd. -`"HKCU\Software\Doel"`: de bestemmingssleutel waarnaar de bronsleutel wordt gekopieerd. -`/s`: Kopieert de volledige sleutelboom (subsleutels en waarden). -`/f`: Forceert uitvoering zonder bevestiging van de gebruiker. Voorbeeld 2: Een specifieke waarde kopiŽren:

REG COPY "HKLM\Software\bron" /v waarde_naam "HKCU\Software\Doel" /f

- In dit voorbeeld alleen een specifieke waarde (`/v waarde_naam`) gekopieerd van de bronsleutel. Voorbeeld 3: KopiŽren met aanhalingstekens in het pad:

REG COPY "HKLM\Software\Bron met spaties" "HKCU\Software\Doel" /s /f

- Hier wordt een bronsleutel gekopieerd met spaties in het pad. De aanhalingstekens zorgen ervoor dat het pad correct wordt geÔnterpreteerd. Voorbeeld 4: Een subsleutel kopiŽren zonder waarden:

REG COPY "HKLM\Software\bron\Reserve sleutel" "HKCU\Software\Doel\Reserve sleutel" /s /e /f

-`/e`: Kopieert de subsleutel zonder waarden. Alleen de structuur van de sleutel wordt gekopieerd, niet de waarden daarin. Voorbeeld 5: Overschrijven zonder bevestiging:

REG COPY "HKLM\Software\bron" "HKCU\Software\Doel" /s /f /y

-`/y`: overschrijft bestaande doelen zonder bevestiging. Wees voorzichtig als u dit gebruikt om kopiŽren zonder bevestiging te forceren. Houd er rekening mee dat wijzigingen in het register onomkeerbare gevolgen kunnen hebben. Het is raadzaam om eerdere back-ups te maken en ervoor te zorgen dat u de implicaties van het kopieerproces begrijpt. De parameter`/f`wordt gebruikt om uitvoering af te dwingen zonder bevestiging.

"reg COPY /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG COPY naam_sleutel1 naam_sleutel2 [/s] [/f]

naam_sleutel [\\Machine\]VolledigeSleutel
Machine De naam van de externe computer - laat dit 
argument weg
om de huidige computer te gebruiken. Alleen 
HKLM en HKU
zijn beschikbaar op externe computers
VolledigeSleutel HOOFDSLEUTEL\Subsleutel
HOOFDSLEUTEL [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Subsleutel De volledige naam van een registersleutel 
onder de
geselecteerde HOOFDSLEUTEL
/s Hiermee worden alle subsleutels en waarden 
gekopieerd
/f Hiermee wordt het kopiŽren zonder 
bevestiging uitgevoerd

Voorbeelden:

REG COPY HKLM\Software\MijnCo\MijnToep HKLM\Software\MijnCo\
MijnToepOpslaan /s
Hiermee worden alle subsleutels en waarden onder de sleutel 
MijnToep
gekopieerd naar de sleutel MijnToepOpslaan

REG COPY \\ZODIAC\HKLM\Software\MijnCo HKLM\Software\MijnCo1
Hiermee worden alle waarden onder de sleutel MijnCo op ZODIAC 
gekopieerd
naar de sleutel MijnCo1 op de huidige computer

Belangrijke informatie, tips voor het "reg COPY /?" commando

Ja, er zijn enkele belangrijke punten waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van de`REG COPY`-Gebruik de opdracht in het Windows-register: 1: Beheerdersrechten: - Veel`REG COPY`-Voor bewerkingen zijn beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder uitvoert. Voorbeeld:

REG COPY "HKLM\Software\bron" "HKCU\Software\Doel" /s /f

2: Back-up maken: - Maak voordat u sleutels of waarden kopieert een back-up van de relevante registersleutels of de gehele registerboom. Voorbeeld:

REG EXPORT "HKLM\Software\bron" C:\Backup\Bron_Back-up.reg

3: Exact pad: - Zorg ervoor dat het opgegeven pad nauwkeurig en correct is. Fouten in het pad kunnen tot onverwachte resultaten leiden. Voorbeeld:

REG COPY "HKLM\Software\bron" "HKCU\Software\Doel" /s /f

4: Bevestiging met /f: - De`/f`parameter dwingt uitvoering af zonder bevestiging van de gebruiker. Zorg ervoor dat u de implicaties van het kopieerproces begrijpt voordat u het gebruikt. Voorbeeld:

REG COPY "HKLM\Software\bron" "HKCU\Software\Doel" /s /f

5: Kopieer de volledige sleutelboom (/s): - Gebruik`/s`als u de volledige sleutelboom (subsleutels en waarden) wilt kopiŽren. Voorbeeld:

REG COPY "HKLM\Software\bron" "HKCU\Software\Doel" /s /f

6: Bestaande doelen overschrijven (/y): - Als u reeds bestaande doelen wilt overschrijven, gebruikt u de`/y`-Parameter. Wees voorzichtig om ongewenste overschrijvingen te voorkomen. Voorbeeld:

REG COPY "HKLM\Software\bron" "HKCU\Software\Doel" /s /f /y

Het is belangrijk om te benadrukken dat de`REG COPY`commando kan een impact hebben op de systeemconfiguratie. Daarom moet u uiterst voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat u de implicaties van het kopieerproces begrijpt. Eerdere back-ups worden aanbevolen.


Deutsch
English
EspaŮol
FranÁais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŗnyǔ)
TŁrkÁe
PortuguÍs
PortuguÍs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht reg COPY /? - KopieŽn alle subsleutels en waarden ....

HTTP: ... console/nl/134.htm
0.093
13856
The directory C:\Windows\Logs\CBS\ is so big, what kind of directory is that? Too fast cursor in Windows text editors? Restart the Windows Desktop hangs no reaction? Start the disk check on Windows 11/10! LŲschen Sie eine leere Seite in Microsoft Word (nicht Drucken)! External hard disk standby disable Windows 10/11† (USB, eSATA)? Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10/11! Wie liste ich Dateien in allen Unterverzeichnissen auf? Why the Admin Explorer in a Windows delete program? Warum sind Windows XP PCs noch immer im Einsatz?(0)